Телеканал LRT+ начинает цикл программ-дискуссий «Вакцинация - страж здоровья».

COVID-19 и вакцинация по-прежнему занимают первые строчки в ТОПе самых обсуждаемых тем. И зачастую в потоке информации сложно понять, что является правдой, а что выдумкой. Тем более что многие авторы мифов о вакцинации, сами не имеют никакого отношения ни к медицине, ни к вирусологии, ни к науке вообще.

А между тем COVID просто так сдаваться не намерен… В первой программе цикла поговорим о мифах. Безопасна ли вакцина против COVID-19? Может ли вакцина вызвать побочные эффекты? Нужно ли мне вакцинироваться, если я здоров и в хорошей форме?

На все эти вопросы в рамках цикла программ «Вакцинация страж порядка» мы постараемся получить ответы у экспертов. 

Гости первого выпуска:

  • Сергей Пикта – кардиолог Даугавпилсской региональной больницы,
  • Дина Хубларова-Покшане – представитель клиники «LUC MEDICAL, координатор вакцинации в Даугавпилсе.

LRT+ uzsāk diskusiju ciklu “Vakcinācija – veselības sargs”

2022. gada 23. februārī plkst. 19.00 LRT+ kanālā un ziņu portāla “Новые grani” Facebook lapā būs skatāma pirmā diskusija ciklā “Vakcinācija – veselības sargs”. Covid-19 un vakcinācijas iespējas apturēt šo pandēmiju joprojām ir viena no aktuālākajām tēmām šobrīd. Joprojām informatīvajā laukā ir daudz dažādu viedokļu, grūti saprast, vai informācija ir patiesa vai tikai mīts. Tādēļ pirmais raidījums šajā ciklā būs vērsts par mītiem, kas ir saistīti ar vakcīnām. Vai vakcīna ir droša? Vai tā var izraisīt blakus efektus? Vai ir jāvakcinējas, ja cilvēks ir vesels un labā fiziskā formā?

Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes rast palīdzēs pieaicinātie eksperti Sergejs Pikta, kas ir Daugavpils reģionālās slimnīcas kardiologs, un Dina Hublarova-Pokšāne, kas pārstāv klīniku “LUC MEDICAL” un ir masu vakcinācijas centra koordinatore Daugavpilī.

Nākamās diskusijas būs 2022. gada 9. un 23. martā plkst. 19.00.

Latgalē noslēgušās iedzīvotāju konsultācijas

Īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda programmas projektu, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar partneri Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) struktūrvienību „Daugavpils pilsētas komiteja” ir noslēgusi Latgales reģiona iedzīvotāju informēšanu par vakcinācijas pret Covid-19 nepieciešamību. LSK Daugavpils pilsētas komiteja ir sniegusi 883 konsultācijas, aptverot Daugavpils valstspilsētas, Augšdaugavas, Krāslavas un Balvu novadus, piesaistot mediķus šīm konsultācijām. Vairākums – 84% - bija  Daugavpils valstpilsētas iedzīvotāji, 8% - Balvu novada iedzīvotāji, 6% - Krāslavas novada iedzīvotāji un 2% no Augšdaugavas novada.

57% iedzīvotāju, kas saņēma konsultācijas, bija senioru grupā. Konsultācijās arī tika uzrunāti dažādu tautību iedzīvotāji – 86% no uzrunātajiem bija krievu vai citas tautības pārstāvji.

Переболевший "Covid-19": "Наверное, все-таки бы рискнул и привился

Фонд общественной интеграции одобрил 11 проектных заявок на конкурс «Поддержка НПО в информировании населения о вакцинации против "Covid-19" для неправительственных организаций (НПО)». Среди получивших поддержку - проект «Поддержка информирования населения о вакцинации против "Covid-19" в Латгальском регионе», который реализует общество «Южно-Латгальский центр поддержки НПО» (DNVOAC). В рамках проекта «Латгалес Лайкс» пригласила для беседы доктора педагогики, ветерана спорта, 74-летнего Александра Степанова, переболевшего "Covid-19".

* Как заболели "Covid-19"?

- Заразился "Covid-19" в семье. 11 октября этим вирусом заболела моя жена, два дня спустя эта инфекция у нее подтвердилась лабораторно, а уже 14 октября "Covid-19" заболел и я. Ни я, ни моя жена не были вакцинированы против "Covid-19".

Dalība jaunatnes projektos – personīgs un profesionāls ieguvums

Jauniešu priekšstats par apkārtējo vidi, cilvēkiem, komunikāciju, attiecībām un citiem personību veidojošiem lielumiem veidojas vairāku faktoru ietekmē. Galvenokārt, būtiska nozīme ir spilgtiem iespaidiem, savas personības bagātināšanai, kā arī kontaktu loka veidošanai. Veiksmīga šo faktoru kombinācija jaunietim palīdz veicināt gan savu konkurētspēju, gan stiprināt savu labbūtību.

Programma “Erasmus+” 

Tās ietvaros jaunieši 13 līdz 30 gadu vecumā, jaunatnes darbinieki un citi darbā ar jaunatni iesaistītie iegūst jaunas prasmes un pieredzi. Programmas jaunatnes jomas mērķis ir veicināt mobilitāti neformālās izglītības jomā un aktīvu jauniešu un jaunatnes darbinieku līdzdalību, kā arī veicināt sadarbību, sociālo iekļaušanu, radošumu un inovatīvas pieejas organizāciju un politikas līmeni jaunatnes jomā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) apkopoja dažu programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenotāju pieredzes stāstus par projektu īstenošanu un ieguvumiem.

Ar „Covid-19” pārslimojušais: Laikam tomēr riskētu un potētos

Sabiedrības integrācijas fonds apstiprinājis 11 projektu pieteikumus konkursā “Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret „Covid-19” nevaldības organizācijām (NVO)". Starp atbalstītajiem ir arī projekts “Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret „Covid-19”„ Latgales reģionā”, ko īsteno biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" (DNVOAC). Projekta ietvaros „Latgales Laiks” aicināja uz sarunu pedagoģijas doktoru, sporta veterānu, 74 gadus veco ar „Covid-19” pārslimojušo Aleksandru Stepanovu.

* Kā saslimāt ar „Covid-19”?

- Ar “Covid-19” inficējos ģimenē. 11.oktobrī ar šo vīrusu inficējās mana sieva, divas dienas vēlāk šī infekcija viņai tika apstiprināta laboratoriski, bet jau 14.oktobrī ar “Covid-19” saslimu arī es. Nedz es, nedz mana sieva pret „Covid-19” nebijām vakcinējušies.

Izsludināts NVO projektu pieteikumu konkurss ģimenes pasākumu atbalstam

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”, lai 2022. gadā īstenotu pasākumus ģimenisku vērtību godināšanai visā Latvijā. Programmā pieejamais finansējums organizācijām ir 450 000 EUR.

Konkursa mērķis ir nodrošināt NVO iniciatīvas ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, vairojot pozitīvu attieksmi pret ģimenēm un sekmējot sadarbību ar pašvaldībām ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā.

Par pasākumiem ģimenisku vērtību godināšanai uzskatāmi pasākumi ģimenēm un tās locekļiem – atzīmējamās dienas, t.sk. Tēva, Mātes un Ģimeņu diena, dažādas nometnes, neformālās izglītības pasākumi, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. Vienam projekta pieteikumam pieejamais minimālais finansējums ir 2 500 EUR, maksimālais finansējums ir 15 000 EUR.

Covid-19 pozitīvās mācībstundas

Covid-19 pandēmija mudina cilvēkus izvērtēt, kā tā ir iespaidojusi mūsu domāšanu, paradumus un ikdienu. Šoreiz stāsts ir par kovida pozitīvajām mācībstundām.

Pacienti maina viedokli no antikavakcinācijas uz vakcināciju

Infektoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes profesore Angelika Krūmiņa novērojusi, ka pacienti, radinieki, draugi un paziņas, kas iepriekš bija aktīvi vakcīnu noliedzēji un pretojās vakcinācijai, tomēr mainīja viedokli un atrada laiku vakcinēties, un nav nožēlojuši to. Turklāt viņi šo pozitīvo stāstu ir nodevuši citiem cilvēkiem. Tāpat viņu priecē tas, ka ir audzis to gados vecu cilvēku skaits, kuri ir izvēlējušies vakcināciju.

Savukārt pacienti, kuri ir vakcinējušies, stāsta dakterei vizītēs, cik labi, ka viņi ir vakcinējušies un ka vakcīna viņus sargā no inficēšanās ar Covid-19. Turklāt daudzi pacienti ar lielāku cieņu un godbijību izturas pret jaunāko medicīnisko personālu, ārstiem un mediķiem – senioriem, kuri pieteikušies palīdzēt nozarei, saprot mediķu ikdienu un pateicas par izturību un kopīgiem panākumiem.

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina 11. projektu pieņemšanas kārta sabiedriskā labuma projektiem

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina projektu pieteikumu pieņemšanas 11.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” Rīcībai 2.1.  Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai.

Atbalsta apmērs: līdz 50 000EUR Atbalsta intensitāte: 90%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība – 5.2. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

Projektu pieteikumu pieņemšana sākas 2022.gada 10.janvāra  līdz 2022.gada 10.februārim. Projektu pieteikumi jāiesniedz TIKAI ELEKTRONISKI: eps.lad.gov.lv/login

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: biedrības Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” birojā – Sēlijas ielā 25, 305.kabinetā Daugavpilī, biedrības mājas lapā www.daugavpils.partneribas.lv sadaļā “Attīstības stratēģija”.

Seminārs “Vakcinācija pret Covid-19. Glābsim sevi!” jau 10. decembrī

Piektdien, 10. decembrī plkst. 12.00 tiešsaistes platformā “ZOOM” norisināsies organizācijas “glabsim.lv” rīkotais seminārs “Vakcinācija pret Covid-19. Glābsim sevi!”, kura ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja gūt izpratni par vakcinācijas nepieciešamību un rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Seminārs tiek organizēts ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par vakcināciju pret Covid-19, atspēkot mītus un atbildēt uz neskaidrajiem jautājumiem, tādējādi sekmējot Latvijas iedzīvotāju vakcināciju.

Semināru vada anesteziologs reanimatologs Roberts Fūrmanis.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts