Aicinām piedalīties seminārā "Policijas darbs multikulturālā sabiedrībā"

Aicinām pieteikties tiešsaistes semināram-diskusijai “Policijas darbs multikulturālā sabiedrībā”, kas notiks 29.oktobrī plkst. 10.00-12.00.
Seminārā-diskusijā tiks diskutēts par policijas un sabiedrības saskarsmes tipiskākajām situācijām. Tiks analizētas policijas un iedzīvotāju tipiskās saskarsmes situācijas. Tiks diskutēts par policijas darbinieku gatavību strādāt ar citu tautību, reliģiju, rasu un seksuālo orientāciju pārstāvjiem.
Īpaši aicinām pieteikties projekta mērķa grupas:
  • mazākumtautību NVO pārstāvjus;
  • Latvijā dzīvojošus mazākumtautību jauniešus
  • Valsts policijas iestāžu nodarbinātos.

Dalība seminārā ir bez maksas, Pieteikšanās obligāta. Ja nepieciešama plašāka informācija , rakstiet mums uz e-pastu info@rasiltumnica.lv

Pieteikties: https://ieej.lv/policijas_darbs_aptauja

Projektu "Policijas darbs multikulturālā vidē: stereotipu mazināšana" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Simpozijs "Mazākumtautības Latvijā. Identitāte. Redzējumi."

27. oktobrī Latvijas Vācu savienība sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku un biedrību "Erfolg" aicina mazākumtautību biedrību biedrus, interesentus, sadarbības partnerus un visus, kurus interesē mazākumtautību jautājumi Latvijā, uz starpdisciplināru simpoziju "Mazākumtautības Latvijā. Identitāte. Redzējumi" Daugavpils Universitātē. 

Etniski multikulturāla, dažāda un bagāta ar to – tāda daudzu gadsimtu garumā ir veidojusies šodienas Latvija. Dažādi ir stāsti, kas katru no nacionalitātēm ir atveduši uz šo zemi, dažādi ir izaicinājumi, ar kurām mazākumtautības saskaras šodienas situācijā. Bet vēl vairāk ir kopīgā – piederības sajūta Latvijai un vēlme saglabāt savas kultūras mantojumu, tādējādi bagātinot arī kopējo Latvijas kultūrmantojuma un aktuālās kultūras dzīves telpu. 

Preiļos notika tikšanās ar NVO pārstāvjiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un līdzdalības veicināšanai

12. oktobrī Preiļu novada pašvaldības telpās notika Preiļu novada pašvaldības sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” rīkotā tikšanās ar Preiļu novada nevalstiskā sektora pārstāvjiem. Pasākumā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska, biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis, pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītāja Anete Urka un divdesmit divu dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Pašvaldības vecākā eksperte sadarbībai ar NVO Ineta Liepniece raksturoja nevalstiskā sektora attīstību gan Latvijā, gan Preiļu novadā, uzsverot sabiedrības aktivizēšanas nozīmību – jo biežāk un vairāk iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārvaldē, jo aktīvāka ir pilsoniskā sabiedrība. Jo mērķtiecīgāka ir iedzīvotāju iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, meklējot efektīvākos risinājums vietējām problēmām, jo kopumā apmierinātāka ir sabiedrība konkrētajā teritorijā.

Latgales jaunieši! Aicinām pieteikties izzinošam pasākumam!

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi 2022. gada 4. novembrī Daugavpilī Augšdaugavas novada kultūras centrā "Vārpa" (Dobeles ielā 30) no pl. 10.30 līdz 14.30 pasākumu cikla "Ar Eiropys tvierīni Latgolā" ietvaros Latgales reģiona jauniešiem rīko izzinošu pasākumu divās daļās: “Eiropa jaunietim” un “Prāta spēles”.

Pasākuma laikā jaunieši un citas ieinteresētās personas, kas darbojas jaunatnes jomā, varēs uzzināt par iespējām un iniciatīvām, ko jauniešiem, kuri dzīvo, mācās un strādā Eiropā, piedāvā tādas Eiropas Savienības programmas kā Eiropas Solidaritātes korpuss, Erasmus+, Eiropas Brīvprātīgais darbs u.c.

Aicinām uz tikšanos ar Preiļu novada pašvaldību

Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību12.oktobrī rīko pilsoniskās sabiedrības attīstības un līdzdalības veicināšanai rīko tikšanos ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem sadarbības attīstībai un pilnveidošanai.
Tikšanās laikā runāsim par:
• Preiļu novadā esošo situāciju un nevalstiskā sektora sadarbības iespējām ar pašvaldību,
• Aktīvo iedzīvotāju fonda pienesumu pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai,
• Kultūras ministrijas piedāvātajām atbalsta iespējām NVO sektoram.
Tikšanās laikā uzklausīsim informāciju par pašvaldību un NVO sektora sadarbības modeļiem Latvijā un diskutēsim, kā veiksmīgāk sadarboties.
Tiekamies 12. oktobrī plkst. 15.00 Raiņa bulvārī 19, zālē, Preiļu novada pašvaldības ēkā.
 
 

Aicinām pieteikties ASV apmaiņas programmai "Risinājumi kopienu attīstībai"

Ja tu aktīvi darbojies savā kopienā, veicinot pilsonisko iesaisti, dzimumu vienlīdzību, vides ilgtspēju, iekļautību, cilvēktiesību ievērošanu un konfliktu risināšanu, piesakies ASV apmaiņas programmai "Risinājumi kopienu attīstībai" (The Community Solutions Program) http://bit.ly/csp2023apply. Tās ietvaros varēsi sadarboties ar kopienu aktīvistiem no citām valstīm, kas strādā pie radošiem risinājumiem šodienas aktuālajām problēmām.

"Risinājumi kopienu attīstībai" ir četru mēnešu (no 2023. gada augusta līdz decembrim) profesionālās līderības apmaiņas programma 25 līdz 38 gadus veciem aktīviem cilvēkiem, kas darbojas dzimumu vienlīdzības, miera veicināšanas un konfliktu risināšanas, vides, caurspīdīgas pārvaldības un pilsoniskās iesaistes jomās. Programma piedāvā praktisku pieredzi, kā arī iespēju attīstīt līderības iemaņas un tehniskās prasmes, lai darbotos savu kopienu labā.

Open2Vote.eu padara sabiedrības viedokli dzirdamu arī varas gaiteņos

Politiskā līdzdalība var būt vienkārša, saprotama un nebūt nenozīmē iesaistīšanos aktīvajā politikā. Platforma Open2Vote.eu sniedz iespēju izvērtēt Latvijai svarīgus jautājumus un savu viedokli darīt zināmu politikas veidotājiem, balsojot “PAR” vai “PRET” Saeimā un valdībā izskatāmajiem likumprojektiem. Open2Vote ir radījusi organizācijas ManaBalss komanda, lai uzlabotu lēmējvaras un sabiedrības spēju sadarboties. Platforma katru nedēļu, kad notiek Saeimas vai Rīgas domes sēdes, plašākai auditorijai piedāvā atbildēt uz dažādiem jautājumiem, par kuriem notiks balsojums, tādā veidā sniedzot iespēju salīdzināt lēmējvaras lēmumus ar sabiedrības nostāju.

Ebreju kultūras diena Subatē

Subates mazpilsēta, tās vēsture ir veidojusies daudzus gadus kopā mijoties dažādu tautu kultūrām, konfesiju tradīcijām. Ebreji un viņu ticība pilsētā līdz otrajam pasaules karam bija aktīvi un ieņēma nozīmīgu vietu. Ebreju kultūras dienas Subatē 21.augustā sniegs visiem ineresentiem un jo īpaši subatiešiem iespēju uzzināt šīs tautas kultūru, vēsturi.

Latgales NVO aicina piedalīties seminārā “Stratēģiska pieeja mazākumtautību NVO darbībai”

Lai veicinātu Latgales mazākumtautību (MT) nevalstiskās organizācijas (NVO) domāt stratēģiski un plānveidīgi ne tikai tuvākajos mēnešos, bet arī turpmākajos gados, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) rīko apmācības “Stratēģiska pieeja mazākumtautību NVO darbībai  mazākumtautību NVO un tām NVO, kas strādā ar MT aktualitātēm. Apmācību laikā tiks īstenota savas NVO cilvēkresursu – darbinieku un brīvprātīgo – analīze, plānota nākamo gadu stratēģija un tai atbilstošas aktivitātes, kuras varēs īstenot ar DNVOAC un Kultūras ministrijas atbalstu.

Lai arī mazākumtautību NVO, kā arī NVO, kas strādā ar citām tautībām, plānotu efektīgāku savas organizācijas darbību ilgtermiņā, DNVOAC aicina piedalīties apmācību ciklā “Stratēģiska pieeja MT NVO darbībai”:

  • 12.augustā Rēzeknē (Latgales vēstniecībā GORS, Pils iela 4)
  • 23.augustā Daugavpilī (Daugavpils Poļu kultūras centrs, Varšavas iela 30)

Jauniešu diskusiju cikla “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” noslēguma pasākums notiks Daugavpilī

Lai veicinātu jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spēju, pilnveidotu prezentācijas un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Daugavpils Vienības pamatskolu un Latgales plānošanas reģionu rīko piecu pasākumu ciklu “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” (“Ar Eiropas tvērienu Latgalē”).

Līdz šim Latgales reģionā notikuši jau četri pasākumi: Daugavpilī – Mūsdienu komunikācija un informācija, dezinformācijas posts un digitālo prasmju nozīme; Rēzeknē – Jauniešu līdzdalība un starptautiskā sadarbība; Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība; Eiropas Savienības nākotne.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts