Aicinām uz slāvu biedrības “UZORI” 9.tautasdziesmu festivālu

2022.gada 26.novembrī ar Kultūras ministrijas un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" atbalstu plkst.14.00 Līvānu novada kultūras centrā notiks slāvu biedrības “UZORI” organizētais 9.tautasdziesmu festivāls. Festivālā piedalīsies ansambļi no dažādām Latgales pilsētām: ukraiņu ansamblis “JAVIR” (Jēkabpils), ukraiņu bērnu ansamblis “PERLINKA” (Jēkabpils), slāvu ansamblis “RJABINUŠKA” (Preiļi), baltkrievu ansamblis “ZAVIRUHA” (Jēkabpils), poļu ansamblis “ZGODA” (Jēkabpils), baltkrievu ansamblis “OKOĻICA” (Dagda), baltkrievu ansamblis “SPADČINA” (Daugavpils), folkloras kopa “CEIRULEITS”, deju kolektīvs “DAUGAVIEŠI” (Līvāni), ansamblis “NOKTJURN” (Krāslava), slāvu kultūras vokālais ansamblis “UZORI”.
Festivāla ietvaros tiks organizētas dažādu tautību rokdarbu izstāde, kā arī Slāvu biedrības “UZORI” fotogrāfes Ļubovas Meļņičenko Līvānu pilsētas ainavu fotogalerija.
Izstādes darba laiks: no plkst. 10.00 līdz 20.00.
Koncerta sākums plkst. 14.00
 
Pasākuma rīkošanu atbalsta Kultūras ministrijas un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" noslēgtā “Līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.5-8-23) ietvaros.

Aicina pieteikties Baltijas-Amerikas Dialoga programmas finansējumam

NVO sektors, biedrības, izglītības institūcijas un tirdzniecības palātas, plānojot konferenci, lekciju ciklu, semināru vai līdzīga veida pasākuma organizēšanu, aicinātas savam projektam piesaistīt ekspertu vai vieslektoru no ASV, saņemot Baltijas-Amerikas Dialoga programmas sniegto finansējumu.

Programmas galvenais mērķis ir lietderīgu zināšanu ieguve no ASV, kuras būtu pielietojamas Latvijas dažādu nozaru un jomu sakārtošanai, attīstībai un zināšanu apmaiņai. Finansējumam aicinātas pieteikties jebkuras jomas nevalstiskās organizācijas, biedrības un nodibinājumi, piesaistot ASV speciālistu kā pasākuma galveno ekspertu vai arī kā vienu no vairākiem lektoriem. Granta apjoms projektam ir līdz 10 000 ASV dolāru.

Pieteikties Baltijas-Amerikas Dialogs programmas finansējumam var līdz 2023. gada 15. janvārim, nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski fonda mājaslapā.

Daugavpilī notiks vērienīgs Jaunatnes forums

Lai paplašinātu jauniešu prasmes un panāktu darbā ar jaunatni iesaistīto institūciju savstarpējās sadarbības efektivitātes celšanu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 2022. gada 22. novembrī Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” rīko Daugavpils Jauniešu forumu.

Aicinām būt aktīviem Daugavpils jauniešiem un piedalīties ikgadējā Jauniešu forumā neierastā formātā, bet, kā parasti ar aktīvu un atbildīgu jauniešu dalību, jo katra jaunieša viedoklis ir ļoti svarīgs Daugavpils valstspilsētas attīstībai.

Foruma paneļdiskusijā uzklausīsim tādus lēmumu pieņēmējus kā Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietnieci jaunatnes jomā Randu Ķeņģi, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu, JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta direktoru Nilu Mosejonoku, viedokļu līderi, Sabiedrība par atklātību DELNU direktori Inesi Tauriņu un Daugavpils Valts ģimnāzijas Skolēnu līdzpārvaldes prezidentu Jāni Drelingu. Būs iespēja darboties vienā no desmit darba grupām, kuru laikā NVO profesionāļu un ekspertu vadībā kopīgiem spēkiem meklēsim iespējamos risinājumus Daugavpils jauniešu ikdienas pilnveidei tādās tēmās kā “līdzdalība un iniciatīvas”, “nodarbinātība un uzņēmējdarbība”, “atbalstoša vide un klimats” u.c.

Rēzeknē notiks NVO apaļais galds par sadarbības un attīstības iespējām

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar  biedrību “ESTO” 6. decembrī pilsoniskās sabiedrības attīstības un līdzdalības veicināšanai Rēzeknē rīko tikšanos ar nevalstiskā sektora un pašvaldības pārstāvjiem sadarbības attīstībai un pilnveidošanai.

Tikšanās vieta: Teātra studija Joriks telpās, Atbrīvošanas Aleja 97, Rēzekne
Tikšanās laiks: 2022. gada 6. decembris 16:00

Aicinām piedalīties seminārā "Policijas darbs multikulturālā sabiedrībā"

Aicinām pieteikties tiešsaistes semināram-diskusijai “Policijas darbs multikulturālā sabiedrībā”, kas notiks 29.oktobrī plkst. 10.00-12.00.
Seminārā-diskusijā tiks diskutēts par policijas un sabiedrības saskarsmes tipiskākajām situācijām. Tiks analizētas policijas un iedzīvotāju tipiskās saskarsmes situācijas. Tiks diskutēts par policijas darbinieku gatavību strādāt ar citu tautību, reliģiju, rasu un seksuālo orientāciju pārstāvjiem.
Īpaši aicinām pieteikties projekta mērķa grupas:
  • mazākumtautību NVO pārstāvjus;
  • Latvijā dzīvojošus mazākumtautību jauniešus
  • Valsts policijas iestāžu nodarbinātos.

Dalība seminārā ir bez maksas, Pieteikšanās obligāta. Ja nepieciešama plašāka informācija , rakstiet mums uz e-pastu info@rasiltumnica.lv

Pieteikties: https://ieej.lv/policijas_darbs_aptauja

Projektu "Policijas darbs multikulturālā vidē: stereotipu mazināšana" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Simpozijs "Mazākumtautības Latvijā. Identitāte. Redzējumi."

27. oktobrī Latvijas Vācu savienība sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku un biedrību "Erfolg" aicina mazākumtautību biedrību biedrus, interesentus, sadarbības partnerus un visus, kurus interesē mazākumtautību jautājumi Latvijā, uz starpdisciplināru simpoziju "Mazākumtautības Latvijā. Identitāte. Redzējumi" Daugavpils Universitātē. 

Etniski multikulturāla, dažāda un bagāta ar to – tāda daudzu gadsimtu garumā ir veidojusies šodienas Latvija. Dažādi ir stāsti, kas katru no nacionalitātēm ir atveduši uz šo zemi, dažādi ir izaicinājumi, ar kurām mazākumtautības saskaras šodienas situācijā. Bet vēl vairāk ir kopīgā – piederības sajūta Latvijai un vēlme saglabāt savas kultūras mantojumu, tādējādi bagātinot arī kopējo Latvijas kultūrmantojuma un aktuālās kultūras dzīves telpu. 

Preiļos notika tikšanās ar NVO pārstāvjiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un līdzdalības veicināšanai

12. oktobrī Preiļu novada pašvaldības telpās notika Preiļu novada pašvaldības sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” rīkotā tikšanās ar Preiļu novada nevalstiskā sektora pārstāvjiem. Pasākumā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska, biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis, pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītāja Anete Urka un divdesmit divu dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Pašvaldības vecākā eksperte sadarbībai ar NVO Ineta Liepniece raksturoja nevalstiskā sektora attīstību gan Latvijā, gan Preiļu novadā, uzsverot sabiedrības aktivizēšanas nozīmību – jo biežāk un vairāk iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārvaldē, jo aktīvāka ir pilsoniskā sabiedrība. Jo mērķtiecīgāka ir iedzīvotāju iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, meklējot efektīvākos risinājums vietējām problēmām, jo kopumā apmierinātāka ir sabiedrība konkrētajā teritorijā.

Latgales jaunieši! Aicinām pieteikties izzinošam pasākumam!

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi 2022. gada 4. novembrī Daugavpilī Augšdaugavas novada kultūras centrā "Vārpa" (Dobeles ielā 30) no pl. 10.30 līdz 14.30 pasākumu cikla "Ar Eiropys tvierīni Latgolā" ietvaros Latgales reģiona jauniešiem rīko izzinošu pasākumu divās daļās: “Eiropa jaunietim” un “Prāta spēles”.

Pasākuma laikā jaunieši un citas ieinteresētās personas, kas darbojas jaunatnes jomā, varēs uzzināt par iespējām un iniciatīvām, ko jauniešiem, kuri dzīvo, mācās un strādā Eiropā, piedāvā tādas Eiropas Savienības programmas kā Eiropas Solidaritātes korpuss, Erasmus+, Eiropas Brīvprātīgais darbs u.c.

Aicinām uz tikšanos ar Preiļu novada pašvaldību

Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību12.oktobrī rīko pilsoniskās sabiedrības attīstības un līdzdalības veicināšanai rīko tikšanos ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem sadarbības attīstībai un pilnveidošanai.
Tikšanās laikā runāsim par:
• Preiļu novadā esošo situāciju un nevalstiskā sektora sadarbības iespējām ar pašvaldību,
• Aktīvo iedzīvotāju fonda pienesumu pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai,
• Kultūras ministrijas piedāvātajām atbalsta iespējām NVO sektoram.
Tikšanās laikā uzklausīsim informāciju par pašvaldību un NVO sektora sadarbības modeļiem Latvijā un diskutēsim, kā veiksmīgāk sadarboties.
Tiekamies 12. oktobrī plkst. 15.00 Raiņa bulvārī 19, zālē, Preiļu novada pašvaldības ēkā.
 
 

Aicinām pieteikties ASV apmaiņas programmai "Risinājumi kopienu attīstībai"

Ja tu aktīvi darbojies savā kopienā, veicinot pilsonisko iesaisti, dzimumu vienlīdzību, vides ilgtspēju, iekļautību, cilvēktiesību ievērošanu un konfliktu risināšanu, piesakies ASV apmaiņas programmai "Risinājumi kopienu attīstībai" (The Community Solutions Program) http://bit.ly/csp2023apply. Tās ietvaros varēsi sadarboties ar kopienu aktīvistiem no citām valstīm, kas strādā pie radošiem risinājumiem šodienas aktuālajām problēmām.

"Risinājumi kopienu attīstībai" ir četru mēnešu (no 2023. gada augusta līdz decembrim) profesionālās līderības apmaiņas programma 25 līdz 38 gadus veciem aktīviem cilvēkiem, kas darbojas dzimumu vienlīdzības, miera veicināšanas un konfliktu risināšanas, vides, caurspīdīgas pārvaldības un pilsoniskās iesaistes jomās. Programma piedāvā praktisku pieredzi, kā arī iespēju attīstīt līderības iemaņas un tehniskās prasmes, lai darbotos savu kopienu labā.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts