Latgales NVO aicina piedalīties plenērā

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”(DNVOAC) aicina iesaistītās Latgales nevalstisko organizāciju pārstāvjus izglītojoši informatīvā pasākumā “NVO PLENĒRS LATGALĒ“, kas no 2021.gada 16. līdz 18. septembrim notiks viesu namā “Zaļā sala” (adrese: Litavnieki, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads).

Atklājot Plenēru, kopā ar Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktori Jeļenu Šaicāni, Sabiedrības integrācijas fonda direktori Zaigu Pūci un SIF direktora vietnieku Reini Lasmani, Aktīvo iedzīvotāju fonda Padomes locekļiem Oskaru Zuģicki un Uldi Dūmiņu un Ziemeļvalstu pārstāvniecības biroja Daugavpilī vadītāju Vadimu Murašovu un Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvjiem būs iespēja pārrunāt par esošajiem un turpmāk pieejamajiem atbalsta instrumentiem sabiedrības līdzdalības veicināšanai Latgalē, veiksmīgāku sadarbību starp valsts pārvaldi un NVO sektoru,  iekļaujošu līdzdalību un citām aktuālām tēmām.

Jaunatnes darba veicēji 23. septembrī pulcēsies uz tiešsaistes konferenci

Ceturtdien, 2021. gada 23. septembrī,  plkst. 10.00 tiešraidē norisināsies Izglītības un zinātnes ministrijas rīkota konference darba ar jaunatni veicējiem. Konference veltīta jaunajam jaunatnes politikas plānošanas periodam, un sniegs ieskatu galvenajās jaunatnes jomas prioritātēs nākamajiem 7 gadiem.

Konferencē aicināti piedalīties visi darbā ar jaunatni iesaistītie – pašvaldību lēmumu pieņēmēji, jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji, jaunatnes jomas eksperti, jaunieši un citi interesenti. Konferenci tiešraidē varēs vērot Jaunatnes lietas un IZM  Facebook lapās.

Izsludināts lielākais konkurss nevaldības organizācijām – “NVO fonds”

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu pieteikumu konkursu lielākajā programmā nevaldības organizāciju (NVO) atbalstam  “NVO fonds”, kuras mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā. Programmas ietvaros pieejamais finansējums 2022.gadā ir gandrīz par 500 000 EUR lielāks nekā šogad, sasniedzot nepilnus 2 milj. EUR.

2022. gada “NVO fonds” konkursā saglabāti priekšnosacījumi, kuri veiksmīgi ir adaptēti iepriekšējos gados. “NVO fonds” ietvaros iespējams saņemt finansējumu kādā no četriem darbības virzieniem: “NVO darbības stiprināšana”; “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”; “atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” un “NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”. Konkursā makroprojektu kategorijā 2022.gadā paredzēts finansējums 1 510 470 EUR apmērā, savukārt mikroprojektiem – 377 618 EUR.

Latgalē diskutēs par iekļaujošu līdzdalību un veiksmīgāku sadarbību starp valsts pārvaldi un NVO sektoru

2021. gada 16. septembrī Latgales plānošanas reģions (LPR) un biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) aicina iesaistītās un ieinteresētās puses/personas piedalīties LPR un Latgales nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda* Padomes sēdē, kas notiks viesu namā “Zaļā sala” (adrese: Litavnieki, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads) no pl.: 10:00 līdz 12:30.

Kopā ar Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktori Jeļenu Šaicāni, Sabiedrības integrācijas fonda direktori Zaigu Pūci un SIF direktora vietnieku Reini Lasmani, Aktīvo iedzīvotāju fonda Padomes locekļiem Oskaru Zuģicki un Uldi Dūmiņu un Ziemeļvalstu pārstāvniecības biroja Daugavpilī vadītāju Vadimu Murašovu un Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvjiem pārrunāsim par esošajiem un turpmāk pieejamajiem atbalsta instrumentiem sabiedrības līdzdalības veicināšanai Latgalē, veiksmīgāku sadarbību starp valsts pārvaldi un NVO sektoru,  iekļaujošu līdzdalību un citām aktuālām tēmām.

Daugavpilī notiks informatīvais seminārs par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, 9.septembrī plkst.14:30 notiks informatīvs seminārs par finansiālo atbalstu, ko sniedz 4 dažādas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas. 

Klātienes dalībniekus aicinām līdz 8.septembrim reģistrēties šeit: saite.lv/wy72H un semināru klātienē drīkstēs apmeklēt tikai ar Covid-19 sertifikātiem. Semināram varēs sekot līdzi arī tiešraidē Facebook, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā kontā www.facebook.com/norden.lv.

Demokrātijas kafejnīca Ludzā

2021. gada 9. septembrī no plkst. 13:00 līdz 15:00 Ludzā, pie Tautas nama, norisināsies demokrātijas kafejnīca, ko rīkot biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību.

Uz sarunām tiek aicināti vietējie iedzīvotāji, lai neformālā atmosfērā pie kafijas tases diskutētu kopā ar Ināru Silicku, Veru Putāni, Eleonoru Obrumāni, Andreju Narnicki un Arni Krancānu un veidotu konstruktīvu dialogu par aktuālajām tēmām vietējā kopienā.

 

Vēl ir paredzētas divas demokrātijas kafejnīcas, kas norisināsies 15. oktobrī Rēzeknē un 21. oktobrī Daugavpilī. Detalizēta informācija par šiem pasākumiem tiks publicēta pirms to norises.

Iespēja pietiekties konferencei par atšķirīgām pieejām jaunatnes darbam dažādās NEET situācijās

Aicinām pietiekties konferencei “On track 5 – Different youth work approaches for different NEET situations”, kas notiks no 2021.gada 7.decembra līdz 11.decembrim Stambulā, Turcijā. Pieteikšanās līdz 2021. gada 16.septembrim.

Konference vienuviet pulcēs 80 profesionāļus un tiek rīkota ar mērķi veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību starp dažādām nozarēm, lai izveidotu vairāk iespēju jauniešiem NEET situācijā un iekļaušanai sabiedrības aktivitātēs, izglītībā un darba tirgū.

Aicina pieteikties sociālās uzņēmējdarbības konkursam

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Luminor banku izsludina pieteikšanos sociālās uzņēmējdarbības piču jeb prezentāciju konkursam “Tam labam būs augt 2021”. Balvā būs iespēja saņemt 2000 eiro finansējumu sociālās biznesa idejas vai projekta realizēšanai. 

Konkursā aicināti piedalīties esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas. Tie var būt uzņēmumi ar vai bez sociālā uzņēmuma statusa, biedrības un nodibinājumi, kam nepieciešamas finansējums kādas jaunas idejas vai jau esoša projekta realizēšanai. Tāpat var pietiekties individuālas personas, kuras vēl tikai lolo savu sociālās uzņēmējdarbības ideju un meklē tai starta finansējumu. Pieteikt var ideju vai projektu, kas atbilst sociālās uzņēmējdarbības būtībai un definīcijai – ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt labumu sabiedrībai.

Notiks Eiropas jaunatnes programmas “Erasmus+” informatīvās dienas

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas, pašvaldības, jauniešu neformālās grupas un ikvienu, kas vēlas īstenot programmas “Erasmus+” projektus piedalīties informatīvās dienās, kas tiks organizētas tiešsaistē. Dalībniekiem iepriekš jāreģistrējas norādītajos linkos.

Lai rosinātu jaunatnes jomas pārstāvjus atrast piemērotāko projektu veidu, savas idejas īstenošanai, notiks tiešsaistes info dienas. Informācija par informatīviem tiešsaistes pasākumiem platformā “Zoom” projektu īstenotājiem:

26. augustā, plkst. 11:00 – Jaunatnes līdzdalības projekti;

30.augustā plkst. 11.00 – Solidaritātes projekti;
2. septembris, plkst. 14:00 – Jauniešu apmaiņas projekti;
6. septembris, plkst. 14:00 – Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;
15. septembris, plkst. 14.00 – Partnerības sadarbības projekti.

Četrās Latgales pilsētās norisināsies demokrātijas kafejnīcas

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” vasaras izskaņā aizsāk nebijušu pasākumu ciklu Latgales reģionā, rīkojot demokrātijas kafejnīcas. Jau 26. augustā no plkst. 13:00 līdz 15:00 Dagdas pilsētas estrādē vietējie iedzīvotāji tiek aicināti uz cieņpilnām un konstruktīvām sarunām neformālā atmosfērā pie kafijas tases. Šajā tikšanās reizē sarunās iesaistīsies arī Juris Viļums, Inese Plesņa, Arjtoms Gekišs un Raimonds Nipers, lai kopīgi diskutētu par tēmām un veicinātu konstruktīvu dialogu.

Demokrātijas kafejnīcas norisināsies 2021. gada 9. septembrī Ludzā, 15. oktobrī Rēzeknē un noslēgsies 21. oktobrī Daugavpilī. Detalizēta informācija par šiem pasākumiem tiks publicēta pirms pasākumiem.

Mēs zinām kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts