Noslēgušās Latgales reģiona Demokrātijas Akadēmijas nodarbības

25.04.2023. Rēzeknē, Latgales vēstniecība “Gors” telpās, notika Latgales reģionālās grupas, noslēdzošā reģionālā nodarbība. Noslēdzošās Latgales reģiona nodarbības mērķis bija strādāt ar kartēšanas metodi, analizējot pieejamos līdzdalības veidus savā novadā vai pašvaldībā. Pētīt informāciju, kas atspoguļota pašvaldību mājas lapās un izdarīt secinājumus par sabiedrības līdzdalības veidiem un formām. Kartēs atspoguļot jau esošos un veiksmīgākos piemērus, kā ar digitālajiem risinājumiem, tiek sasniegta plaša auditorija un sabiedrībai ir iespējas atrast veidus līdzdarboties konkrētā pašvaldībā. Kā arī veidot iespējamos risinājumus un ieteikumus, kas var noderēt, lai līdzdalību palielinātu.


Nodarbību vadīja Zemgales NVO centra valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš un Dienvidlatgales NVO centra vadītājs Oskars Zuģickis. 

Demokrātijas Akadēmija Preiļos

14.04.2023. Preiļos, Preiļu Galvenās bibliotēkas telpās, notika Demokrātijas akadēmijas Latgales reģionālās grupas, 3. reģionālā nodarbība. Demokrātijas akadēmijas apmācības tuvojas noslēgumam un pakāpeniski apmācību dalībnieki uzsāk iegūto zināšanu un metožu pielietošanu savos novados, kopienās vai arī ģimenēs.

Latgales reģiona nodarbības mērķis bija akcentēt sabiedrības un cilvēka individuālās pilsoniskās kompetences veidošanas nepieciešamību, kā arī iepazīties ar veidiem, kā šī kompetence tiek veidota nevalstisko organizāciju sektorā, noklausoties labās prakses piemērus par sabiedrības pilsoniskās kompetences veidojošajiem pasākumiem un aktivitātēm veidojot personīgo ideju banku.

Īsts Ukrainas Borščs ar Ukrainas kolektīvu "VODOGRAJ"

2023. gada 8. aprīlī plkst. 14.00 Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama kafejnīcā notiks Ukrainas tradicionālās zupas "Borščs" pagatavošanas meistarklase. Meistarklasi vadīs Valentīns Isakovs Valmak kopā ar Nacionālo biedrību kultūras nama darbiniekiem.

Preiļu novada Jauniešu forums

1. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 16.00 Līču Kultūras namā notiks Preiļu novada Jauniešu forums.

 

Foruma mērķis ir runāt PAR un AP jauniešu dzīvi un kopīgi izstrādāt ieteikumus un plānus jauniešu dzīves uzlabošanai Preiļu novadā.

Demokrātijas Akadēmija Daugavpilī

20.03.2023. Daugavpilī, Park Hotel Latgola, konferenču zālē notika Latgales reģionālās grupas, 2. reģionāla nodarbība. Demokrātijas akadēmijas projekts uzņem tempus un Latgales reģiona grupas dalībnieki no publiskās pārvaldes nevalstisko organizāciju sektora turpina apgūt unikāli izstrādātu un licencētu programmu, kuras mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības pilsonisko kompetenci, spēcināt kapacitāti, uzlabot informācijas pieejamību, sekmējot sadarbību un uzticību starp sektoriem un arī pilsoniskās sabiedrības vidū.

Latgales reģiona grupas dalībnieki, pārstāvot Daugavpils, Augšdaugavas novada, Preiļu, Līvānu, Balvu, Krāslavas, Ludzas u.c. pilsētas apmeklēja nodarbību “Līdzdalības iesaistes veidi/ Dialoga apļu metode”. Nodarbības mērķis bija izpētīt līdzdalības veidus, kas ļautu kopienas (Latgales reģiona) dalībniekiem iesaistītes sabiedrības virzītā attīstības procesā, kuru kopā īstenojot, tiek radīti un sasniegti vietējā līmeņa vīzijas un mērķi, kā arī tā bija iespēja ne tikai domāt un reflektēt par demokrātijas būtību, bet arī apgūt un praktizēt dialoga prasmes, lai kļūtu par labāku sarunu biedru, izmantojot Somijā izstrādāto TimeOut dialoga metodi “Dialoga apļi”.

Demokrātijas Akadēmija uzsāk apmācības Latgalē

06.03.2023. Rēzeknē, Nacionālo biedrību kultūras namā un Latgales kultūrvēstures muzejā notika Demokrātijas akadēmijas Latgales reģionālās grupas tikšanās, kuras dalībniekiem ir iespēja  apgūst unikāli izstrādātu un licencētu programmu. 

Programmas mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības pilsonisko kompetenci, spēcināt kapacitāti, uzlabot informācijas pieejamību, sekmējot sadarbību un uzticību starp sektoriem un arī pilsoniskās sabiedrības vidū. Latgales reģiona grupas dalībnieku skaits ir 35 pārstāvji no publiskās pārvaldes sektora, nevalstisko organizāciju sektora un arī privātpersonas, pārstāvot Daugavpils, Augšdaugavas novada, Preiļu, Līvānu, Jēkabpils, Balvu, Krāslavas, Ludzas u.c. pilsētas

Preiļu NVO pārstāvji pulcējās uz informatīvo semināru "Līdzdalība. Finanses. Publicitāte."

21. februārī Preiļu novada nevalstisko organizāciju pārstāvji pulcējās uz informatīvo semināru "Līdzdalība. Finanses. Publicitāte."

Semināra laikā tika izrunāti jautājumi par Pašvaldību likumā (stājās spēkā ar 01.01.2023.) ieviestajiem līdzdalības rīkiem – Līdzdalības budžetu un Iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm. 

Preiļos notiks seminārs Latgales NVO “LĪDZDALĪBA. FINANSES. PUBLICITĀTE”

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar “Preiļu NVO centru” un Preiļu novada pašvaldību ar Kultūras ministrijas atbalstu 2023. gada 21. februārī Preiļos (Koooperatīva ielā 6, 3. stāvā) rīko informatīvu semināru “NVO AKTUALITĀTES 2023 – LĪDZDALĪBA. FINANSES. PUBLICITĀTE” nevalstiskajām organizācijām.

Semināra darba kārtība:

Notiks kārtējais seminārs radošajām personām un kultūras NVO par jaunākajām nodokļu izmaiņām, grāmatvedības un juridiskiem jautājumiem

Latvijas Radošo savienību padome (RSP) sadarbībā ar Kultūras ministriju turpina kopš 2021. gada maija uzsākto bezmaksas konsultāciju programmu radošām personām un radošajām savienībām (kultūras NVO) par jautājumiem, kas saistīti ar jaunākajām nodokļu izmaiņām, to grāmatvedības un juridiskiem jautājumiem.

Aicinām pieteikties uz šī gada pirmo grupas semināru trešdien, 11. janvārī, plkst. 17:00 Zoom platformā!

Seminārā skatītās tēmas: atskaites, kas jāiesniedz par 2022. gadu, to termiņi, jaunumi 2023. gada saimnieciskās darbības žurnālu izskatā - MUN un citiem Saimnieciskās darbības veicējiem, e-adreses, publiskās datubāzes, darbības veida norādīšana/ maiņa, un citi jautājumi. Sev interesējošos jautājumus iespējams iesūtīt aizpildot pieteikšanās anketu.

Turpinot iesākto romu integrācijas jomā, KM īstenos projektu „Latvijas romu platforma VII”

Ministru kabinets 13. decembra sēdē izskatīja un akceptēja Kultūras ministrijas (KM) informatīvo ziņojumu "Par projekta "Latvijas romu platforma VII" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības ietvaros,"" kas paredz KM uzdevumu arī turpmāk īstenot pasākumus romu integrācijas jomā. Projekta kopējais budžets ir 218 505 eiro, no tā Eiropas Komisijas finansējums - 196 654 eiro, valsts budžeta līdzfinansējums - 21 851 eiro.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas romu platformu kā romu iekļaušanās politikas koordinācijas un īstenošanas mehānismu nacionālā, reģionālā, vietējā un starptautiskā līmenī.

Plānotais projekta „Latvijas romu platforma VII” īstenošanas laiks ir no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 30. aprīlim. Projekta ieviešana plānota trīs pamata virzienos:

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts