Aizritēja Latgales reģiona NVO plenērs

No 2021. gada 16. līdz 18. septembrim viesu mājā “Zaļā sala” notika Latgales reģiona NVO pārstāvju sanākšana kopā uz pasākumu “NVO plenērs”. Kopā ar moderatorēm Ievu Johansson un Rasmu Pīpiķi tika aizvadītas produktīvas diskusijas un darbs komandā, kopīgi rodot atbildes uz jautājumiem par līderību nevalstiskajā sektorā, to pārvaldību un pieejamajiem resursiem, kas ļautu stiprināt indivīda un organizācijas kapacitāti. NVO pārstāvji arī tika mudināti domāt stratēģiski un izvērtēt stratēģisko mērķu būtību un nepieciešamību biedrībām.

Nevalstiskās organizācijas aicina piedalīties apmācību programmā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību”

Biedrības “Līdzdalības platforma” un “Latvijas Cilvēktiesību Centrs” aicina nevalstiskās organizācijas piedalīties apmācību programmā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību”.

Lai gan sabiedrības iecietības līmenis pakāpeniski augt, tomēr atsevišķas grupas joprojām bieži saskarās ar dažādām neiecietības izpausmēm, t.sk. diskrimināciju, naida runu un naida noziegumiem.

NVO, t.sk. organizācijām, kas strādā ar jauniešiem, ir nozīmīga loma neiecietības mazināšanā. Nevalstiskajam sektoram ir liela sabiedrības un dažādu mazāk aizsargātu grupu uzticība, ciešais kontakts ar iedzīvotājiem un iespējas uzrunāt sabiedrību interesantā un uzrunājošā veidā.

HI!STORY: AMERICA. Nakts pilsētas spēle.

18. septembrī Daugavpilī notiks pilsētas orientēšanās spēle Hi!Story:America. Uzziniet vairāk par izciliem cilvēkiem, kuri dzimuši Daugavpilī un Latvijā, par pasaules slaveniem latviešiem ASV un kopīgiem Latvijas-Amerikas vēstures lapām.

Hi!Story:America ir pilsētas orientēšanas spēle. Reģistrē savu komandu 3 cilvēku sastāvā un dodies meklēt kopīgas Latvijas-ASV kultūras un vēstures lappuses. Piedalīties var ikviens - ģimenes, seniori, bērni, jaunieši. Jūs varat plānot savu maršrutu pa pilsētu un pārvietoties ar jebkura veida transportu vai iziet savu maršrutu kājām. Šoreiz spēle notiks tikai pilsētas centra teritorijā.

Atšķirībā no klasiskajiem sporta veidiem, pilsētas orientēšanās var būt jautra un interesanta jebkurai kompānijai - dalībnieki paši izvēlas uzdevumu skaitu, paši plāno maršrutu un pats galvenais - spēles laikā uzzin vairāk interesantu faktu par mūsu vēsturi un cilvēkiem. Ejam meklēt nezināmo vēsturi!

Aicina uz semināru Rīgā “DemokrātiJĀ. Plāns”

Vai vēlies, lai skolas vide un tās kultūra būtu iekļaujoša, cieņpilna, demokrātiska? Šādas skolas veidošanā nozīme ir dažādiem aspektiem – gan skolas pārvaldībai, gan ikdienas dzīvei skolā, gan mācību saturam un procesam. Lai atbalstītu jūs ceļā uz demokrātiskas vides stiprināšanu skolā, aicinām Lavijas skolu vadības komandas, pedagogus uz semināriem 21. vai 22. septembrī.
Seminārā iepazīstināsim ar demokrātijas pašnovērtējuma rīku, rosināsim domāt par demokrātiskas vides veidošanu skolā, iedvesmosim un sniegsim praktiskas idejas demokrātiskas kultūras stiprināšanai skolas pārvaldībā un skolas ikdienā, pilsoniskuma un demokrātijas iedzīvināšanai mācību saturā un procesā.
Seminārs ir pasākumu cikla pirmā daļa, oktobra beigās notiks otrais pasākums – konference “Demokrātijas kultūra Latvijas skolās”.
Par dalību abos pasākumos dalībnieki saņems Apliecinājumu par dalību projekta “DemokrātiJĀ”

Latgales NVO aicina piedalīties plenērā

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”(DNVOAC) aicina iesaistītās Latgales nevalstisko organizāciju pārstāvjus izglītojoši informatīvā pasākumā “NVO PLENĒRS LATGALĒ“, kas no 2021.gada 16. līdz 18. septembrim notiks viesu namā “Zaļā sala” (adrese: Litavnieki, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads).

Atklājot Plenēru, kopā ar Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktori Jeļenu Šaicāni, Sabiedrības integrācijas fonda direktori Zaigu Pūci un SIF direktora vietnieku Reini Lasmani, Aktīvo iedzīvotāju fonda Padomes locekļiem Oskaru Zuģicki un Uldi Dūmiņu un Ziemeļvalstu pārstāvniecības biroja Daugavpilī vadītāju Vadimu Murašovu un Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvjiem būs iespēja pārrunāt par esošajiem un turpmāk pieejamajiem atbalsta instrumentiem sabiedrības līdzdalības veicināšanai Latgalē, veiksmīgāku sadarbību starp valsts pārvaldi un NVO sektoru,  iekļaujošu līdzdalību un citām aktuālām tēmām.

Jaunatnes darba veicēji 23. septembrī pulcēsies uz tiešsaistes konferenci

Ceturtdien, 2021. gada 23. septembrī,  plkst. 10.00 tiešraidē norisināsies Izglītības un zinātnes ministrijas rīkota konference darba ar jaunatni veicējiem. Konference veltīta jaunajam jaunatnes politikas plānošanas periodam, un sniegs ieskatu galvenajās jaunatnes jomas prioritātēs nākamajiem 7 gadiem.

Konferencē aicināti piedalīties visi darbā ar jaunatni iesaistītie – pašvaldību lēmumu pieņēmēji, jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji, jaunatnes jomas eksperti, jaunieši un citi interesenti. Konferenci tiešraidē varēs vērot Jaunatnes lietas un IZM  Facebook lapās.

Izsludināts lielākais konkurss nevaldības organizācijām – “NVO fonds”

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu pieteikumu konkursu lielākajā programmā nevaldības organizāciju (NVO) atbalstam  “NVO fonds”, kuras mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā. Programmas ietvaros pieejamais finansējums 2022.gadā ir gandrīz par 500 000 EUR lielāks nekā šogad, sasniedzot nepilnus 2 milj. EUR.

2022. gada “NVO fonds” konkursā saglabāti priekšnosacījumi, kuri veiksmīgi ir adaptēti iepriekšējos gados. “NVO fonds” ietvaros iespējams saņemt finansējumu kādā no četriem darbības virzieniem: “NVO darbības stiprināšana”; “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”; “atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” un “NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”. Konkursā makroprojektu kategorijā 2022.gadā paredzēts finansējums 1 510 470 EUR apmērā, savukārt mikroprojektiem – 377 618 EUR.

Latgalē diskutēs par iekļaujošu līdzdalību un veiksmīgāku sadarbību starp valsts pārvaldi un NVO sektoru

2021. gada 16. septembrī Latgales plānošanas reģions (LPR) un biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) aicina iesaistītās un ieinteresētās puses/personas piedalīties LPR un Latgales nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda* Padomes sēdē, kas notiks viesu namā “Zaļā sala” (adrese: Litavnieki, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads) no pl.: 10:00 līdz 12:30.

Kopā ar Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktori Jeļenu Šaicāni, Sabiedrības integrācijas fonda direktori Zaigu Pūci un SIF direktora vietnieku Reini Lasmani, Aktīvo iedzīvotāju fonda Padomes locekļiem Oskaru Zuģicki un Uldi Dūmiņu un Ziemeļvalstu pārstāvniecības biroja Daugavpilī vadītāju Vadimu Murašovu un Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvjiem pārrunāsim par esošajiem un turpmāk pieejamajiem atbalsta instrumentiem sabiedrības līdzdalības veicināšanai Latgalē, veiksmīgāku sadarbību starp valsts pārvaldi un NVO sektoru,  iekļaujošu līdzdalību un citām aktuālām tēmām.

Daugavpilī notiks informatīvais seminārs par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, 9.septembrī plkst.14:30 notiks informatīvs seminārs par finansiālo atbalstu, ko sniedz 4 dažādas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas. 

Klātienes dalībniekus aicinām līdz 8.septembrim reģistrēties šeit: saite.lv/wy72H un semināru klātienē drīkstēs apmeklēt tikai ar Covid-19 sertifikātiem. Semināram varēs sekot līdzi arī tiešraidē Facebook, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā kontā www.facebook.com/norden.lv.

Demokrātijas kafejnīca Ludzā

2021. gada 9. septembrī no plkst. 13:00 līdz 15:00 Ludzā, pie Tautas nama, norisināsies demokrātijas kafejnīca, ko rīkot biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību.

Uz sarunām tiek aicināti vietējie iedzīvotāji, lai neformālā atmosfērā pie kafijas tases diskutētu kopā ar Ināru Silicku, Veru Putāni, Eleonoru Obrumāni, Andreju Narnicki un Arni Krancānu un veidotu konstruktīvu dialogu par aktuālajām tēmām vietējā kopienā.

 

Vēl ir paredzētas divas demokrātijas kafejnīcas, kas norisināsies 15. oktobrī Rēzeknē un 21. oktobrī Daugavpilī. Detalizēta informācija par šiem pasākumiem tiks publicēta pirms to norises.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts