Šonedēļ Latgalē 12 vietās notiks izbraukuma vakcinācijas pret Covid-19

Šonedēļ visā Latvijā izbraukuma vakcinācijas pret Covid-19 notiks 17 apdzīvotās vietās, realizējot pieeju – vakcinācijas pakalpojums pēc iespējas tuvāk cilvēku ikdienas gaitām. Izbraukuma vakcinācija rudens periodā tiks realizēta galvenokārt apdzīvotās vietās, kurās ir zemi vakcinācijas pret Covid-19 aptveres rādītāji un iedzīvotājiem jāmēro pietikami liels attālums līdz ģimenes ārsta praksei vai vakcinācijas punktiem. Izbraukuma vakcinācija notiek bez iepriekšējā pieraksta, tās organizēšanā iesaistās pašvaldības un vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji. Izbraukuma vakcinācijā tiks vakcinēts ar Moderna, Janssen, bet jauniešiem līdz 25 gadiem tiks piedāvāta Pfizer vakcīna.

Jaunieši ir aicināti pieteikties tiešsaistes medijpratības projektam “MediaLab”

No 25. līdz 29. oktobrim norisināsies tiešsaistes medijpratības projekts “MediaLab Critical Thinking”, kuru organizē Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs sadarbībā ar biedrību “New East”. Šī gada tēma – kritiskā domāšana.

Tuvojoties Pasaules Medijpratības un Informācijpratības nedēļai 2021, jaunieši vecumā no 14 līdz 22 gadiem tiek aicināti piedalīties projekta “MediaLab Critical Thinking” izglītojošajā programmā, kas palīdzēs attīstīt un uzlabot medijpratības prasmes. Projekts norisināsies tiešsaistē. Darba valoda – angļu valoda. Programma tiks pielāgota atbilstoši vecumposmam.

Rēzeknē jaunieši diskutēja par līdzdalības iespējām attālinātajā laikā

2021. gada 14. oktobrī Rēzeknē norisinājās jauniešu forums “KĀP-NES”, ko rīkoja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un jaunatnes lietu speciālisti Eleonoru Ivanovu. Ņemot vērā esošo situāciju valstī, neparastākais šajā pasākumā bija iespēja piedalīties forumā kā klātienē, tā attālināti. Tā dalībnieki forumu nodēvēja par hirbīdpasākumu.

Klātesošie dalībnieki kopā ar moderatoru Vili Brūveri diskutēja par skolēnu līdzpārvaldēm, to būtību un iespējām ietekmēt ikdienas procesus. Dalībnieki dalījās savā pieredzē, kādas aktivitātes tika īstenotas līdz šim un arī atklāja, ka esošā situācijā, kad jebkurā brīdī klātienes mācības var pārvērsties attālinātajā mācību procesā, ir ļoti sarežģīti iesaistīt citus skolēnus savās rindās un aktivitātēs. Kopīgā diskusijā V.Brūveris ar jauniešiem meklēja atbildes, kādā veidā varētu nodrošināt jauniešu iesaisti skolas pašpārvaldēs attālināti.

Demokrātijas kafejnīca Rēzeknē

2021. gada 15. oktobrī no plkst. 14:00 līdz 16:00 Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā norisināsies demokrātijas kafejnīca, ko rīkot biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar biedrību “ART MARKET”.

Uz sarunām tiek aicināti vietējie iedzīvotāji un viedokļu līderi, lai neformālā atmosfērā pie kafijas tases diskutētu kopā ar Aleksandru Bartaševiču, Arnoldu Drelingu, Juri Gunti Vjaksi, Edmundu Teirumnieku un Ričardu Oļševski un veidotu konstruktīvu dialogu par aktuālajām tēmām vietējā kopienā – sabiedrības aktivitāte, iesaistīšanās, demokrātija un tās vērtības.

Vēl ir paredzēta demokrātijas kafejnīca, kas norisināsies 21. oktobrī Daugavpilī. Detalizēta informācija par šiem pasākumiem tiks publicēta pirms to norises.

Rēzeknē norisināsies jauniešu līderu forums “KĀP-NES”

2021. gada 14. oktobrī no plkst. 15:00 līdz 19:00 Rēzeknes pilsētas Kultūras namā (Brāļu Skrindu ielā 3) norisināsies jauniešu līderu forums “KĀP-NES”. Uz to tiek aicināti Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu audzēkņi, lai kopīgi diskutētu par mūsdienu jauniešu dzīvi – kur esam un kurp vēlamies doties. Forumā tiks aktualizēta jauniešu līdzdarbošanās un iesaistīšanās nozīme nevalstiskā sektora aktivitātēs, brīvprātīgajā darbā, ieskicētas sadarbības iespējas ar pašvaldību.

Kopā ar Ievu Jūhansoni un Vili Brūveri foruma dalībnieki arī noskaidros, kas šobrīd attur jauniešus aktīvi līdzdarboties, kā motivāciju ietekmē pandēmija un attālinātais darbs process, kā arī kopīgi mēģinās rast atbildes un ieteikumus, ko darīt šajā laikā, lai atkal atgūtu motivāciju līdzdarboties.

Pasākums norisinās projekta “Kompleksi pasākumi Latgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai” (Nr. 2021/LV/NVOF/MAC/049) ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Apstiprināti 11 NVO projekti sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19, tostarp arī DNVOAC projekts

Lai palīdzētu sasniegt nostādīto vakcinācijas mērķi, Sabiedrības integrācijas fonds apstiprinājis 11  projektu pieteikumus konkursā “Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19” nevaldības organizācijām (NVO). Konkursa ietvaros atbalstītas aktivitātes, kas informē Latvijas iedzīvotājus un atsevišķas sabiedrības grupas par vakcīnām un vakcinācijas kārtību, kā arī palīdz nokļūt līdz vakcinācijas punktam, tā veicinot vakcinācijas aptveri un nodrošinot individualizētu pieeju. Plānots, ka ar apstiprināto projektu aktivitātēm tiks uzrunāti 13 200-22 000 Latvijas iedzīvotāji. Apstiprināts arī biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" iesniegtais projekta pieteikums “Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19 Latgales reģionā”.

Konkurss bērniem un jauniešiem “Eiropas kultūras mantojuma radītāji 2021”

Konkursa mērķis ir apzināt, novērtēt un motivēt bērnus un jauniešus, kuri vēro, pēta un interesējas par kultūras mantojumu. Tas dos iespēju apkopot pieredzi un stāstus par to, kā bērni un jaunieši, nākamie kultūras mantojuma saglabātāji, izprot vietējā kultūras mantojuma Eiropas dimensiju.

Konkursa nolūks ir mudināt jauniešus, jaunos Eiropas kultūras mantojuma radītājus (HeritageMakers), izpētīt savu apkārtni, izprast mantojuma jēdzienu, izklāstīt savu redzējumu, paust viedokli par kultūras mantojuma Eiropas dimensiju, kā arī to, kādas Eiropas vērtības glabā viņiem nozīmīgi kultūras mantojuma objekti.

Savos darbos var ietvert gan materiālo kultūras mantojumu, piemēram, pieminekļus un ēkas, dabas ainavas un ievērojamas vietas, gan arī nemateriālo kultūras mantojumu, piemēram, dejas, dziedāšanu vai vietējās kultūras tradīcijas.

Ļaujieties radošai interpretācijai!

Aktīvo iedzīvotāju fonds meklē pārstāvi darbam projektu atlases komisijā

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) līdz 14. oktobrim konkursa kārtībā meklē vienu pilsoniskās sabiedrības pārstāvi darbam AIF projektu atlases komisijā.

Prasības kandidātiem:

  1. vismaz piecu gadu darbības pieredze pilsoniskās sabiedrības sektorā vai darbā ar formālām, neformālām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, vai valsts politikas veidošanā pilsoniskās sabiedrības jomā;
  2. profesionālā ekspertīze atbilstoši atlases komisijai atbilstošā konkursu veida specifikai - pieredze un zināšanas par pilsoniskās sabiedrības organizāciju praktisku darbību, mērķtiecīgu aktivitāšu īstenošanu, ilgtermiņa darbības plāniem/stratēģijām u.c.

Labklājības ministrija rīko reģionālās sanāksmes sociālo dienestu un NVO speciālistiem

Arvien lielāks iedzīvotajiem nodrošināmo pakalpojumu apjoms Latvijas pašvaldībās tiek nodrošināts ar nevalstisko organizāciju – sociālo pakalpojumu sniedzēju starpniecību, sociālajam dienestam, turpinot pildīt gadījuma vadītāja funkcijas, kas nozīmē iedzīvotāju vajadzību izvērtēšanu, atbalsta plānošanu un procesa novērtēšanu. Palielinās arī to pašvaldību skaits, kas izveido veiksmīgu sadarbību ar labdarības organizācijām un to, kas jaunu pakalpojumu plānošanā balstās uz nevalstiskā sektora partneru datiem un analīzi. Šāda sadarbība nereti nozīmē elastīgāku un savlaicīgāku pieeju, jo sociālo dienestu, kā pašvaldības iestāžu darbībai mēdz būt striktas robežas, kas liedz nekavējošu iesaisti un darba uzsākšanu, kā arī ierobežo tūlītēji pieejamos resursus. Labā prakse liecina, ka izveidojot veiksmīgu un savstarpējā uzticībā balstītu sadarbību, grūti risināmo situāciju īpatsvars ievērojami samazinās.

Aicina pieteikties darbnīcai par Maza mēroga partnerību projektu veidošanu

Lai veiksmīgi izstrādātu un sagatavotu Maza mēroga partnerības projekta pieteikumu programmā “Erasmus+”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina organizāciju pārstāvjus pieteikties projektu darbnīcai, kas notiks no 2021. gada 11. – 13. oktobrim klātienē, Siguldā. Pieteikšanās mācībām tiešsaistē līdz 3. oktobrim.

Galvenais Maza mēroga partnerību mērķis ir sniegt iespēju jaunām un maza mēroga organizācijām gūt starptautisku sadarbības pieredzi, veicināt Eiropas vērtību ieviešanu vietējā līmenī, kā arī uzlabot darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām kvalitāti, īstenojot starptautiska un nacionāla mēroga aktivitātes.

Mācībām ir aicinātas pieteikties jaunatnes organizācijas, sociālās iekļaušanas organizācijās, kā arī organizācijas, kas veic starpsektoriālu sadarbību, piemēram, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes u.c., bez pieredzes vai ar mazu pieredzi programmas “Erasmus+” projektu īstenošanā. Mācībās aicinām piedalīties komandās pa 2 – 3 organizācijas pārstāvjiem, lai darbnīcā kopīgi varētu izstrādāt projekta ideju.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts