Biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” privātuma politika

Šajā privātuma politikā paskaidrots, kā mēs vācam, uzglabājam un izmantojam datu subjektu (turpmāk tekstā – dalībnieku) personas datus.

Ar politikā minētajiem “personas datiem” ir domāta jebkura informācija, ar kuru iespējams identificēt konkrētu personu.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar biedrības Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” privātuma politiku.

 

Kas mēs esam

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (turpmāk – DNVOAC) (LR UR Reģistrācijas Nr. 40008055327) ir sabiedriska organizācija, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem apvienojušās juridiskas personas, lai attīstītu nevalstiskās organizācijas, aktivizētu indivīdu, motivētu sabiedrību līdzdarboties, tādējādi veicinot ilgtspējīgu reģiona attīstību un pilsoniskas sabiedrības veidošanos. DNVOAC ir dibināts 1998.gada 29. janvārī slēdzot uzņēmuma līgumu starp Bezpeļņas SIA “Nevalstisko organizāciju centrs” un sabiedrisko organizāciju “Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs”. DNVOAC biedrību un nodibinājumu reformas rezultātā 2004. gada 17. augustā ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā. Kopš 2006. gada savu darbību izvērš visā Latgales teritorijā.  DNVOAC ir no komerciālām struktūrām, politiskām partijām, publiskās pārvaldes institūcijām neatkarīga organizācija.

 

Kādus personas datus mēs apstrādājam

DNVOAC iegūst sekojošus dalībnieku personas datus - vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa nr., fiziskās personas pārstāvētā organizācija vai skola, informāciju par fiziskās personas pārstāvēto pašvaldību, attēls (foto un/vai video digitālā formātā), digitālā Covid-19 sertifikāta esamība.

 

Kādiem mērķiem dati tiek iegūti un to apstrādes juridiskais pamats

DNVOAC apstrādā dalībnieku personas datus (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa nr., fiziskās personas pārstāvētā organizācija vai skola, informāciju par fiziskās personas pārstāvēto pašvaldību), lai būtu iespējams identificēt dalībnieku, sazināties ar dalībnieku, sniegt dalībniekam informāciju par jaunumiem, veikt dalībnieku aptaujas, sniegt informāciju par dalībniekiem projektu finansētājam un/vai atbalstītājam, kā arī lai varētu izpildīt normatīvo aktu prasības, kas paredz apstrādāt dalībnieku personas datus. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir leģitīmās intereses (datu apstrāde projektu saistību izpildei), datu apstrāde līguma izpildei, kā arī likumīgais pienākums identificēt personas un izpildīt normatīvo aktu prasības.

DNVOAC rīkotajos pasākumos var tikt veikta fotografēšana vai filmēšana ar mērķi nodrošināt projektu publicitāti, kā arī atskaites sniegšanai projekta finansētājam un/vai atbalstītājam. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir DNVOAC leģitīmās intereses.

DNVOAC apstrādā dalībnieku personas datus - digitālā Covid-19 sertifikāta esamība - ar mērķi ievērot normatīvo aktu prasības, kas regulē kārtību publisko pasākumu organizēšanai. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir DNVOAC likumīgais pienākums izpildīt normatīvo aktu prasības.

DNVOAC veic potenciālo darbinieku CV norādīto personas datu apstrādi ar mērķi izvērtēt potenciālā darba ņēmēja atbilstību vakancei. Šo personas datu apstrādes juridiskais pamats ir darbinieka piekrišana.

 

Sīkdatņu izmantošana

Tiecoties uzlabot apmeklēšanu interneta vietnē, tiek izmantotas sīkdatnes (angl. cookies) – nelielas teksta informācijas daļiņas, kuras automātiski tiek radītas meklējot vietnē un tiek glabātas datorā vai citā galējā ierīcē. Sīkdatņu savāktā informācija atļauj nodrošināt ērtāku meklēšanu vietnē, sniegt piedāvājumus un uzzināt vairāk par mūsu vietņu lietotāju uzvedību, analizēt tendences un pilnveidot kā vietni, tā arī sniedzamos pakalpojumus. Ja nepiekrītat, lai Jūsu datorā vai citā galējā ierīcē būtu ierakstītas sīkdatnes, varat nomainīt savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izslēgt visas sīkdatnes vai ieslēgt/izslēgt tās pa vienai. Tomēr vēršam jūsu uzmanību, ka dažos gadījumos tas var palēnināt meklēšanas ātrumu internetā, ierobežot zināmu interneta vietņu funkciju darbību vai bloķēt piekļuvi pie vietnes. Vairāk informācijas atradīsiet adresē AllAboutCookies.org vai www.google.com/privacy_ads.html.

Visos DNVOAC veiktajos datu apstrādes veidos dati tiek iegūti no dalībniekiem.

Iegūto informāciju DNVOAC apstrādā godprātīgi un likumīgi un tā tiek izmantota tikai šajā privātuma politikā minēto mērķu īstenošanai un nekādā gadījumā dalībnieka sniegtā informācija netiks izmantota citiem ar šajā privātuma politikā nesaistītiem mērķiem.

 

Personas datu izpaušana

Lai izpildītu savu juridisko pienākumu, DNVOAC ir tiesības nodot dalībnieku personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm pēc to pieprasījuma, ja to paredz kāds no normatīvajiem aktiem. DNVOAC var nodot dalībnieku personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personas dati var tikt nodoti projekta finansētājam un/vai atbalstītājam, ja to paredz projekta noteikumi.

 

Kur dalībnieku personas dati tiek apstrādāti

DNVOAC apstrādā dalībnieku datus ES/EEZ. Dalībnieku dati netiek apstrādāti vai nosūtīti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

 

Konfidencialitāte un datu drošība

DNVOAC konfidencialitāte ir ļoti svarīga, tāpēc mēs izmantojam atbilstošus tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu dalībnieku sniegtos personas datus. DNVOAC drošības procedūras atbilst spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.

Visi DNVOAC darbinieki ievēro konfidencialitātes, drošības un personas datu aizsardzības politiku.

Dalībnieku datiem pieeja ir tikai autorizētiem DNVOAC darbiniekiem un DNVOAC sadarbības partneriem uz līguma pamata.

DNVOAC  reaģē uz visiem dalībnieku iebildumiem par datu apstrādi un veic visas darbības, lai novērstu dalībnieku iebildumus. Ja DNVOAC nereaģē uz dalībnieku iebildumiem vai sūdzībām, kas saistītas ar dalībnieka personas datu apstrādi, tad dalībniekam ir tiesības vērsties ar sūdzību par dalībnieka personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Rīga, Elijas iela 17, tālrunis:67223131, E-pasts: pasts@dvi.gov.lv.

 

Datu uzglabāšanas termiņš

Dalībnieku personas datus (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa nr., fiziskās personas pārstāvētā organizācija vai skola, informāciju par fiziskās personas pārstāvēto pašvaldību) uzglabājam līdz brīdim, kāds ir noteikts konkrētā projekta noteikumos un/vai kad ir iestājies normatīvajos aktos noteiktais termiņš, kurš atļauj dalībnieku datu dzēšanu.

CV iekļautie personas dati tiek dzēsti pēc trīs mēnešiem. Ja datu subjekts piekritis, ka viņa kandidatūru var izskatīt arī citām DNVOAC potenciālajām vakancēm, tad CV iekļautie dati tiek glabāti līdz datu subjekta piekrišanas atsaukšana brīdim.

Dalībnieku personas datus, kuru apstrādi nosaka spēkā esošs normatīvais akts tiek glabāti līdz normatīvajā aktā norādītā termiņa beigām un šādi dati pēc dalībnieka pieprasījuma netiks dzēsti.

 

Dalībnieku tiesības

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, dalībniekiem ir sekojošas tiesības:

ja vien DNVOAC nav tiesiska pamata turpināt dalībnieku personas datu apstrādi.

Ja dalībnieks paziņo DNVOAC par vēlmi izmantot kādu no šīm tiesībām, tad DNVOAC atbildēs uz dalībnieka pieprasījumu mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Dalībnieks var sazināties ar DNVOAC, lai iegūtu informāciju par DNVOAC rīcībā esošajiem dalībnieka personas datiem, apstiprinātu vai labotu tos. Dalībniekiem ir tiesības pieprasīt dzēst DNVOAC rīcībā esošos dalībnieka personas datus.

Dalībnieks jebkurā laikā var sazināties ar mums pa tālruni +37126565858 vai nosūtot vēstuli uz DNVOAC juridisko adresi, vai nosūtot elektronisku vēstuli uz e-pasta adresi nvo@nvoc.lv.

 

Sazinieties ar mums

Ja Jums ir kādi jautājumi par DNVOAC privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs,adrese: Parādes iela 1-314, Daugavpils, LV-5401, tālr. +37126565858, e-pasts: nvo@nvoc.lv, mājas lapa: www.nvoc.lv

 

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts