Seminārs nevalstiskajām organizācijām par stratēģisko plānošanu

Preiļu NVO centrs sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru un Viduslatgales pārnovadu fondu projekta "Iedzīvotāji veido savu vidi 2023" ietvaros 12. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 rīko semināru nevalstisko organizāciju pārstāvjiem "Stratēģiskā plānošana NVO darbības stiprināšanai".

 Semināra moderatore: Marika Rudzīte Griķe.

 

Mācību seminārs nevalstiskajām organizācijām

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Preiļu NVO centru 5. un 13. jūnijā rīko praktiskus izglītojošus seminārus Latgales NVO pārstāvjiem "CANVA rīks – informācijas vizualizēšanai un radošām izpausmēm".

Seminārā tiks apgūtas tereotiskās un praktiskās zināšanas vizuālo materiālu veidošanā ar dizaina platformas Canva tiešsaistes rīku.

Preiļu novada pašvaldība izsludina Preiļu novada sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu

Lai veicinātu Preiļu novada iedzīvotāju iesaisti pašvaldības attīstības jautājumu izlemšanā un piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā, stimulējot pašvaldības un sabiedrības savstarpējo sadarbību, novada pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem publiskās ārtelpas uzlabojumiem, kas ir svarīgi novada iedzīvotājiem, kā arī veicinātu kvalitatīvas dzīves vides un teritoriju attīstību, veidojot visiem iedzīvotājiem pieejamu un labiekārtotu ārtelpu, Preiļu novada pašvaldība no 09.06.2023. līdz 09.08.2023. izsludina Preiļu novada sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu.

Konkursa nolikums – ŠEIT.

Līdzdalības pasākums Balvos

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs 14. maijā plkst. 11.00 Balvu pilsētas parkā aicina uz sabiedrības saliedētības pasākumu "Kur virzās demokrātijas pajūgs?", īpaši tiek aicināti Balvu pašvaldības iedzīvotāji, kā arī visi citi interesenti.

Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja piedalīties vairākās izzinošās un pilsonisko līdzdalību veicinošās aktivitātēs:

Demokrātijas Akadēmijas mācības absolvējuši teju 150 dalībnieki

Demokrātijas Akadēmijas mācības noritēja no 2023. gada janvāra līdz maijam. Akadēmijas pirmo dalībnieku izlaidums notika 12.05.2023, kas mērķtiecīgi ieplānots Demokrātijas nedēļā. Akadēmijas kursa ietvaros plānotās 4 klātienes mācību dienas Rīgā, kuras ietvēra teorētiskos aspektus, iedvesmas un pieredzes stāstus un arī 4 klātienes praktiskās izziņas darbnīcas un nodarbības katrā Latvijas reģionā, kas tika pielāgotas dažādo vietējo situāciju unikalitātei, katrā vietā esošajām iespējām un izaicinājumiem, kā arī dalībnieku vajadzībām ir noslēgušās!

Ebreju kultūras festivāls Daugavpilī

2023. gada 30. aprīlī plkst. 14.00 kafejnīcas “San Mari” telpās (Stacijas ielā 43, Daugavpilī) norisināsies Ebreju kultūras festivāls, kurā aicināti piedalīties visi interesenti. Pasākumu organizē Daugavpils ebreju kopiena.

 

Noslēgušās Latgales reģiona Demokrātijas Akadēmijas nodarbības

25.04.2023. Rēzeknē, Latgales vēstniecība “Gors” telpās, notika Latgales reģionālās grupas, noslēdzošā reģionālā nodarbība. Noslēdzošās Latgales reģiona nodarbības mērķis bija strādāt ar kartēšanas metodi, analizējot pieejamos līdzdalības veidus savā novadā vai pašvaldībā. Pētīt informāciju, kas atspoguļota pašvaldību mājas lapās un izdarīt secinājumus par sabiedrības līdzdalības veidiem un formām. Kartēs atspoguļot jau esošos un veiksmīgākos piemērus, kā ar digitālajiem risinājumiem, tiek sasniegta plaša auditorija un sabiedrībai ir iespējas atrast veidus līdzdarboties konkrētā pašvaldībā. Kā arī veidot iespējamos risinājumus un ieteikumus, kas var noderēt, lai līdzdalību palielinātu.


Nodarbību vadīja Zemgales NVO centra valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš un Dienvidlatgales NVO centra vadītājs Oskars Zuģickis. 

Demokrātijas Akadēmija Preiļos

14.04.2023. Preiļos, Preiļu Galvenās bibliotēkas telpās, notika Demokrātijas akadēmijas Latgales reģionālās grupas, 3. reģionālā nodarbība. Demokrātijas akadēmijas apmācības tuvojas noslēgumam un pakāpeniski apmācību dalībnieki uzsāk iegūto zināšanu un metožu pielietošanu savos novados, kopienās vai arī ģimenēs.

Latgales reģiona nodarbības mērķis bija akcentēt sabiedrības un cilvēka individuālās pilsoniskās kompetences veidošanas nepieciešamību, kā arī iepazīties ar veidiem, kā šī kompetence tiek veidota nevalstisko organizāciju sektorā, noklausoties labās prakses piemērus par sabiedrības pilsoniskās kompetences veidojošajiem pasākumiem un aktivitātēm veidojot personīgo ideju banku.

Īsts Ukrainas Borščs ar Ukrainas kolektīvu "VODOGRAJ"

2023. gada 8. aprīlī plkst. 14.00 Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama kafejnīcā notiks Ukrainas tradicionālās zupas "Borščs" pagatavošanas meistarklase. Meistarklasi vadīs Valentīns Isakovs Valmak kopā ar Nacionālo biedrību kultūras nama darbiniekiem.

Preiļu novada Jauniešu forums

1. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 16.00 Līču Kultūras namā notiks Preiļu novada Jauniešu forums.

 

Foruma mērķis ir runāt PAR un AP jauniešu dzīvi un kopīgi izstrādāt ieteikumus un plānus jauniešu dzīves uzlabošanai Preiļu novadā.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts