ieteikt draugiem

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs

 

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (turpmāk – DNVOAC) (LR UR Reģistrācijas Nr. 40008055327) ir sabiedriska organizācija, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem apvienojušās juridiskas personas, lai attīstītu nevalstiskās organizācijas, aktivizētu indivīdu, motivētu sabiedrību līdzdarboties, tādējādi veicinot ilgtspējīgu reģiona attīstību un pilsoniskas sabiedrības veidošanos. DNVOAC ir dibināts 1998.gada 29. janvārī slēdzot uzņēmuma līgumu starp Bezpeļņas SIA “Nevalstisko organizāciju centrs” un sabiedrisko organizāciju “Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs”. DNVOAC biedrību un nodibinājumu reformas rezultātā 2004. gada 17. augustā ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā. Kopš 2006. gada savu darbību izvērš visā Latgales teritorijā.  DNVOAC ir no komerciālām struktūrām, politiskām partijām, publiskās pārvaldes institūcijām neatkarīga organizācija.


Dienvidlatgales NVO atbalsta centra mērķis – attīstot un motivējot vietējo kopienu iniciatīvu: nevalstiskās organizācijas, interešu grupas, indivīdus, veicināt sabiedrības aktivitāti Daugavpils un Krāslavas rajonos. Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sniedz informatīvo, tehnisko un konsultatīvo palīdzību NVO centru tīkla lietotājiem.

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs piedāvā:
· Konsultācijas par juridiskiem jautājumiem, projektu rakstīšanu un vadību, līdzekļu piesaisti, organizāciju dibināšanu, sabiedriskajām attiecībām u.c.;
· Iespēju izmantot: tehniskos pakalpojumus, bibliotēku, datu bāzes, internetu;
· Iknedēļas informācijas apmaiņu starp indivīdiem un dažādām organizācijām - NVO, pašvaldībām, NVO atbalsta centriem, masu medijiem u.c. latviešu valodā;
· Dažāda veida seminārus, konferences un citus izglītojošus un informatīvus pasākumus NVO līderiem, aktīvistiem un citiem interesentiem;
· Atrast sadarbības partnerus vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī;
· Darba grupu un koalīciju veidošanu Daugavpils un Krāslavas rajonu NVO nozīmīgu jautājumu risināšanai;
· Informāciju par fondiem, programmām, projektu konkursiem, semināriem u.c.

 

DNVOAC Registracijas aplieciba

DNVOAC Statuti LV

DNVOAC Statute ENG

 

Gada pārskati:

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra gada pārskats par 2020.gadu

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra gada pārskats par 2019.gadu

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra gada pārskats par 2018.gadu

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra gada pārskats par 2017.gadu

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra gada pārskats par 2016.gaduDienvidlatgales NVO atbalsta centrā strādā:

Oskars Zuģickis - koordinators (oskars@nvoc.lv )

Anna Grickova - grāmatvede

Inese Zuģicka - brīvprātīgā

Sarmīte Teivāne - projektu vadītāja

Iluta Kriškijāne - projektu vadītāja

Ināra Groce - NVO reģionālā konsultante Rēzeknē

Ineta Liepniece - NVO reģionālā konsultante PreiļosMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts