ieteikt draugiem

Demokrātijas Akadēmija uzsāk apmācības Latgalē

 

06.03.2023. Rēzeknē, Nacionālo biedrību kultūras namā un Latgales kultūrvēstures muzejā notika Demokrātijas akadēmijas Latgales reģionālās grupas tikšanās, kuras dalībniekiem ir iespēja  apgūst unikāli izstrādātu un licencētu programmu. 

Programmas mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības pilsonisko kompetenci, spēcināt kapacitāti, uzlabot informācijas pieejamību, sekmējot sadarbību un uzticību starp sektoriem un arī pilsoniskās sabiedrības vidū. Latgales reģiona grupas dalībnieku skaits ir 35 pārstāvji no publiskās pārvaldes sektora, nevalstisko organizāciju sektora un arī privātpersonas, pārstāvot Daugavpils, Augšdaugavas novada, Preiļu, Līvānu, Jēkabpils, Balvu, Krāslavas, Ludzas u.c. pilsētas

Izmantojot Demokrātijas muzeja kartes metodiku, kuru izstrādājis Makss Vereins (Max Verein), Latgalē (Rēzeknē) notika pirmā reģionālā Demokrātijas akadēmijas mācību diena. Izmantojot transformatīvo un situatīvo mācīšanās metodi, kad aktīvā līdzdarbības procesā tiek analizēti,  pētīti un izvērtēti reāli dzīves piemēri un iegūts pārdomāts spriedums, Latgales kultūrvēstures muzejā Demokrātijas Akadēmijas dalībnieki meklēja objektus, kuri atspoguļo demokrātijas vērtības un principus.

Latgales reģiona dalībnieku saliedēšanai un tīklošanās panākšanai notika sarunu spēle "Lielā tautu staigāšana", ko novadīja Maija Jankovska, biedrības "Kurzemes NVO centrs" valdes locekle un "EUROPE DIRECT Kuldīga" vadītāja. Pēc kā sekoja tēmas «Demokrātija un pilsoniskā sabiedrība Latvijā un Eiropā» papildinošās metodes "Demokrātijas muzeja karte" pielietošana dzīvē, ar mērķi – transformēt uzskatus, mainīties. Dalībnieku veidotās kartes, pārdomas un prezentāciju vēroja un noklausījās Vladislavs Malahovskis vēsturnieks, Latgales kultūrvēstures muzeja darbinieks, kurš no eksperta skata punkta komentēja dalībnieku izvēlētos simbolus un vērtības.

EUROPE DIRECT Dienvidlatgale centra vadītājs Oskars Zuģickis un Maija Jankovska, biedrības "Kurzemes NVO centrs" valdes locekle un "EUROPE DIRECT Kuldīga" vadītāja atklājot nodarbību akcentēja uzmanību par Demokrātijas akadēmijas apmācības mērķiem un misiju, kā arī novēlēja Dalībniekiem Latgales kultūrvēstures muzeja izpētes un demokrātijas objektu meklējumos saskatīt visdziļākās vērtības.

Maija Jankovska, Kurzemes NVO vadītāja:

“Vienojošais Demokrātijas akadēmijas reģionos ir tas, ka katrs vēlas atrast kaut ko oriģinālu. Bet priecē, ka metode “Demokrātijas muzejs” ļauj dziļi un ar pārdomām meklēt Demokrātijas simbolus un vērtības lietās, kuras ikdienā mēs asociētu ar pavisam kaut ko citu.”

Notikušajā sarunu spēlē "Lielā tautu staigāšana", kura notika pirmajā dienas pusē, Dalībnieki tuvāk iepazinās un veidoja komandas. Pēc kā, komandas pētīja Latgales kultūrvēstures muzejā esošos eksponātus, ēku, telpas un apkārtējo vidi, izvēloties trīs visspēcīgāk raksturojošos Demokrātiju priekšmetus…..un prezentēja savas izvēles!

                Galvenās atziņas, kuras izskanēja prezentāciju laikā lika dziļāk izprast metodes pielietojumu un to, kā ikdienas dzīvē mēs saskaramies ar cilvēkiem, mākslas darbiem, priekšmetiem, ēkam….kur ir meklējami simboli, kuri uzrunā. Komandas akcentēja: “Visa dzīve ir nepārtraukta izvēle, bez liekvārdības uz svaru kausiem. Demokrātija nav visatļautība, visam jābūt līdzsvarā. Demokrātija ir ļaut visam būt līdzsvarā.”  Un to, ka: “Kopiena var pastāvēt, ja mēs runājam, dzirdam viens otru un iesaistāmies.”

                Latgales reģiona dalībnieku galvenie atslēgas vārdi: Brīvība, Neatkarība, Vienlīdzība, Līdzdalība.”

Noslēgumā saistoši bija dzirdēt vēsturnieka Vladislava Malhovska, Latgales kultūrvēstures muzeja pārstāvis, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas pasniedzēja komentāru: “Ir ceļš, kurš ejams. Demokrātijas sinonīms ir ATBILDĪBA. Cilvēkam ir izdevīgi ieņemt “verga statusu” un būt nebrīvam, jo nav jāuzņemas atbildība. Demokrātija nozīmē atbildību. Atbildību par savu brīvību, viedokli, darbību un visu ko darām.”

Mācību programma “Demokrātijas akadēmija” ietver četras informatīvi bagātas mācību dienas Rīgā ar nodarbībām no vadošajiem Latvijas ekspertiem un vismaz četras mācību dienas ar praktisku, ikdienā pielietojamu un izmantojamu prasmju apguvi katrā no Latvijas reģioniem, tostarp arī Latgalē.

Nākamā Latgales reģionālā nodarbība norisināsies 20.03.2023 Daugavpilī, kuras galvenais mērķis ir iemācīties par līdzdalības veidiem un Dialoga apļu metodi. Nodarbības vadītāji: Āris Ādlers, Alianses Pārnozariskai ilgtspējīgai attīstībai prezidents, vietu attīstības profesionālis. Ieva Morica, Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektore, Sarunu festivāla LAMPA līdzdibinātāja un direktore Egita Prāma, Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS administratīvā direktore, Sarunu festivāla LAMPA līdzdibinātāja un programmas kuratore.

Mācību programmu īsteno biedrība “Latvijas lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO centru. Demokrātijas akadēmiju finansē EEZ un Norvēģijas grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts