ieteikt draugiem

Preiļu NVO pārstāvji pulcējās uz informatīvo semināru "Līdzdalība. Finanses. Publicitāte."

 

21. februārī Preiļu novada nevalstisko organizāciju pārstāvji pulcējās uz informatīvo semināru "Līdzdalība. Finanses. Publicitāte."

Semināra laikā tika izrunāti jautājumi par Pašvaldību likumā (stājās spēkā ar 01.01.2023.) ieviestajiem līdzdalības rīkiem – Līdzdalības budžetu un Iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm. 

 

Preiļu novada pašvaldības vecākā eksperte Ineta Liepniece klātesošos informēja par Preiļu novada pašvaldībā ir izstrādātiem saistošiem noteikumiem šī pasākuma ieviešanai ar konkursa palīdzību jau ar 2023. gadā. Lielu interesi un diskusijas izraisīja iedzīvotāju konsultatīvo padomju veidošana pagastu teritorijās. Ar savu pieredzi dalījās Dekšāru pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes vadītāja Jolanta Smane.

 

Preiļu rajona partnerības administratīvā vadītāja Valija Vaivode apkopoja iepriekšējā plānošanas perioda rezultātus, runāja par nozarēm un jomām, kurās apstiprināti un īstenoti LEADER projekti. Semināra dalībnieki tika informēti par aktīvo darbu pie LEADER programmas stratēģijas izstrādes šim plānošanas periodam un kādi jauni pasākumi tiks iekļauti šajā plānošanas periodā. Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītāja Anete Urka savā prezentācijā akcentēja stratēģijas, mērķu un vērtību nozīmi, lai organizācijas savā attīstībā spētu virzīties vajadzīgajā virzienā. Tika sniegta informācija par sociālo tīklu nozīmi, par atpazīstamību, informētību un komunikāciju digitālajā laikmetā.

 

NVA Preiļu filiāles karjeras konsultante Guna Sīle plaši un ar spilgtiem piemēriem iepazīstināja klātesošos ar NVA piedāvātajām programmām neformālās izglītības jomā un par iespējām iesaistīt darbiniekus nevalstisko organizāciju darbā. Semināra dalībnieki uzzināja, kādas izmaiņas šogad sagaida programmas „Mazie granti-2023” (konkursu administrē Viduslatgales pārnovadu fonds) projektu iesniedzējus un saņēma sveicienu Vispasaules NVO dienā, ko NVO saime svinēs 27. februārī. Nevalstiskās organizācijas ir tilts starp sabiedrību un vietējo varu.

 

Būsim aktīvi, līdzdalīgi un iesaistoši, jo mūsu labklājība ir mūsu pašu rokās.

 

Seminārs tika rīkots Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra noslēgtā “Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.: Nr.2.5-8-23) ietvaros.

 

Plašāka informācija:
Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators
Oskars Zuģickis
e-pasts: oskars@nvoc.lvMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts