ieteikt draugiem

Sadarbības partneri

 

ANO Attīstības programma Latvijā
ASV Miera Korpuss
Baltijas - Amerikas Partnerattiecību programma Latvijā
Daugavpils bērnu nams - patversme "Auseklītis"
Daugavpils pilsētas dome
Daugavpils rajona padome
Daugavpils rajona partnerība
Daugavpils Universitāte
DU Veselības veicināšanas centra jauniešu klubs "Par To"
Jaunatnes informācijas un mobilitātes centrs
Jauniešu klubs "Plotas", Lietuva
Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas"
Latgales Reproduktīvās un psihiskās veselības centrs "Valentia"
Latvijas Jaunatnes Padome
Latvijas Transatlantiskā Organizācija (LATO)
Lielbritānijas vēstniecība Rīgā
LR Naturalizācijas pārvaldes Daugavpils nodaļa
Nīderlandes Karalistes vēstniecība Rīgā
Pasaules Bankas Latvijas birojs
Sabiedrības Integrācijas Fonds
Sociālo brīvprātīgo organizācija Odin/Vita
Somijas vēstniecība Latvijā
Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūras filiāle "Dienvidlatgales slimokase"
Ziemeļvalstu informācijas birojs
Preiļu NVO centrs
Daugavpils rajona partnerība
Biedrība "Ludzas rajona zinību centrs"Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts