ieteikt draugiem

Aicinām Latgales jauniešus piedalīties apmācībās par vienaudžu izglītību* „Jaunietis – Jaunietim 2”

 

logo

Apmācības notiks 2015. gada 16. - 18. oktobrī, Latgales reģionā, viesu namā „Rāznas Līcis” (www.raznaslicis.lv, Rēzeknes novadā).

Apmācību mērķis: Attīstīt un pilnveidot kompetences, kā arī apzināt atbalsta sistēmu, kas nepieciešama kvalitatīvas vienaudžu izglītības īstenošanai.

 Apmācību uzdevumi:

· Dalīties pieredzē par vienaudžu izglītības konceptu Latvijā un iespējām līdzdarboties.

· Aktualizēt neformālās izglītības dažādus aspektus un tās izmantošanu vienaudžu izglītībā.

· Nodrošināt apmācību dalībniekiem vietu, laiku un iespēju vienam no otra mācīties ar praktisku uzdevumu palīdzību.

· Atbalstīt dalībniekus mācīšanās procesā, nodrošinot drošu un atbalstošu neformālās izglītības vidi.

· Veidot savstarpējo vienaudžu izglītotāju sadarbības tīklu nākotnes darbībai.

Dalībnieku profils: Jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Apmācībā tiek aicināti piedalīties jaunieši ar pieredzi vienaudžu izglītībā. Dalībnieku skaits - 22 jaunieši.

*Vienaudžu izglītība ir process, kura laikā izglītoti un motivēti jaunieši veic dažādas izglītojošas aktivitātes savu vienaudžu vidū ar mērķi attīstīt zināšanas, attieksmes un iemaņas. Latvijā īpaši izplatīta ir vienaudžu izglītības programmu izstrāde veselības jomā, piemēram, par seksuāli reproduktīvo veselību, savstarpējām attiecībām u.tml.

Apmācības vadīs: Ginta Salmiņa un Gunta Kelle.

Piesakies apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu http://ejuz.lv/jaunietisjaunietimlatgale2 līdz 2015. gada 30. septembrim. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 05. oktobrim (ieskaitot).

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet:

Daina Kriviņa

Latgales reģiona apmācību koordinatore

tālr.: 29354884

daina.krivina@gmail.com

 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv.

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts