ieteikt draugiem

Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsts Latgales reģionā.

 

Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds
Projekta kopsumma: 4517,24 Ls
Ievietoja: DNVOAC, Ilgvars
Projekta ilgums: 01.06.2012 - 15.11.2012
Mērķis:
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā.

Projekta specifiskie mērķi ir:

Uzdevumi:
Īstermiņa (2012. gada) uzdevumi:
1. Sekmēt informācijas pieejamību par Latgales NVO sektora darbu un aktivitātēm reģiona NVO un citiem interesentiem, rīkojot informatīvās kampaņas, forumus, sadarbojoties ar pašvaldību sabiedrisko attiecību darbiniekiem un masu medijiem, kā arī sekmēt kopienu filantropijas attīstību konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā.
2. Piedalīties Latgales plānošanas reģiona teritorijā notiekošajās dažādās darba grupās.
3. Nodrošināt infrastruktūras pakalpojumus reģiona NVO vajadzībām.

Projektā paredzēts izmantot gūto pieredzi un zināšanas pilsoniskas sabiedrības veidošanas un attīstīšanas jautājumos, veicināt iedzīvotāju izpratni par pilsoniskās sabiedrības nozīmi ikdienā - dzīves kvalitātes celšanā un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā. Projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem ir ievērojama pieredze semināru un apmācību nodrošināšanā, konsultāciju sniegšanā, forumu rīkošanā, kur piedalās dažādu nacionālo minoritāšu, vecumu un nozaru pārstāvji, kas veicina iedzīvotāju integrāciju un toleranci, kas ir īpaši svarīgi Latgales reģionā, kā arī tiek nodrošināta vienlīdzības, līdztiesības pieeja un nediskriminējoša attieksme.

Projekta ietvaros visa reģiona NVO un sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem dos iespēju iesaistīties vietējai sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā, saņemt informāciju un iesaistīties filantropijas kampaņās, kā arī sadarbībā ar pašvaldībām iesaistīties brīvprātīgo kustībā.

Projekta ietvaros notiks , līdz šim reģionā lielākā NVO datubāzes apkopošana, kā arī nozīmīga informēšanas un konsultēšanas kampaņa un iespēja piedalīties 3 pieredzes apmaiņas braucienos pie citiem ārpus Rīgas NVO Resursu centriem Zemgalē, Kurzemē un Vidzemē, kuru darbības joma ir līdzīga.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts