AICINĀM UZ MAZĀKUMTAUTĪBU NVO FORUMU DAUGAVPILĪ

Grantu shēmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011" ietvaros Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" īsteno projektu „Iedzīvotāju iniciatīvu palielināšana pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgalē".

Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā.

Lai veicinātu iedzīvotāju aktīvāku iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības attīstībā aicinām mazākumtautību NVO piedalīties forumā, kas notiks 2011.gada 28.oktobrī Daugavpilī Rīgas ielā 2 (Daugavpils novada domes mazā zālē).

AICINĀM KULTŪRAS NVO UZ FORUMU RĒZEKNĒ

Lai veicinātu iedzīvotāju aktīvāku iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības attīstībā aicinām kultūras NVO piedalīties forumā, kas notiks 2011.gada 28.oktobrī Rēzeknē.

AICINĀM UZ SOCIĀLO NVO FORUMU PREIĻOS

Lai veicinātu iedzīvotāju aktīvāku iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības attīstībā aicinām sociālās jomas NVO piedalīties forumā, kas notiks 2011.gada 25.oktobrī Preiļos.

AICINĀM UZ SENIORU NVO FORUMU RĒZEKNĒ

Lai veicinātu iedzīvotāju aktīvāku iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības attīstībā aicinām senioru NVO piedalīties forumā, kas notiks 2011.gada 17.oktobrī Rēzeknē.

AICINĀM JAUNIEŠU NVO FORUMS LUDZĀ

Lai veicinātu iedzīvotāju aktīvāku iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības attīstībā aicinām mazākumtautību NVO piedalīties forumā, kas notiks 2011.gada 14.oktobrī Ludzā.

CARNIKAVAS PIEREDZE SOCIĀLĀ JOMĀ

2011.gada 27.septembrī 16 pārstāvji no Latgales reģiona NVO, kas darbojas sociālajā jomā devās pieredzes apmaiņā uz Carnikavu ar mērķi iepazīties ar kolēģu darbu sociālā jomā un apmeklēt Carnikavas novada alternatīvās aprūpes centra „Pīlādzis", kas ir izslavēts kā viens no labākajiem tāda veida centriem Latvijā, jo piedāvā plašas iespējas pensijas vecuma cilvēkiem un personām ar īpašām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem kā arī jauniešiem un bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts