ieteikt draugiem

Programma "Jaunatne darbībā"

 

Jaunatne darbībā ir Eiropas Savienības neformālās izglītības programma, kas paredzēta 13 līdz 30 gadus veciem jauniešiem. Programma Jaunatne darbībā tiek īstenota laikā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim, ar kopējo budžetu 885 miljoni eiro. Tā ir turpinājums iepriekšējai programmai Jaunatne.

Programmai ir piecas apakšprogrammas, katra ar saviem projektu veidiem:

1.apakšprogramma Jaunatne Eiropai: Jauniešu apmaiņas, Jauniešu iniciatīvas un Jauniešu demokrātijas projekti;
2.apakšprogramma Eiropas Brīvprātīgais darbs: Eiropas Brīvprātīgais darbs;
3.apakšprogramma Jaunatne pasaulē: Jauniešu apmaiņas, Apmācību un sadarbības tīklu veidošana ar Programmas Partnervalstīm;
4.apakšprogramma Jaunatnes atbalsta sistēmas: Jaunatnes darbā un organizācijās aktīvo personu apmācības un sadarbības tīklu veidošana, Vairāku pasākumu īstenošanas projekti; 
5.apakšprogramma Atbalsts Eiropas līmeņa sadarbībai jaunatnes jomā: Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti. 

Programma Jaunatne darbībā sniedz būtisku ieguldījumu jauniešu prasmju un zināšanu apgūšanas procesā un ir kā atbilde jaunatnes jomas attīstībai Eiropā. Tās mērķis ir Eiropas pilsonības apzināšanās veicināšana jauniešu vidū, kā arī jauniešu iesaistīšana Eiropas nākotnes veidošanā.

Programmas dalībvalstis un Partnervalstis

Vairumā projektu veidu, ko līdzfinansē programma Jaunatne darbībā nepieciešama sadarbība starp diviem un vairāk partneriem, tāpēc ir svarīgi zināt, ka programmā tiek nošķirtas Programmas dalībvalstis un Partnervalstis.

Programmas dalībvalstis
ES dalībvalstis
Apvienotā Karaliste Īrija Portugāle
Austrija Itālija Rumānija     
Beļģija Kipra Slovākija
Bulgārija Latvija Slovēnija
Čehija Lietuva     Somija
Dānija Luksemburga   Spānija
Francija Malta Ungārija
Grieķija Nīderlande Vācija
Igaunija Polija Zviedrija
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstis
Islande      Lihtenšteina Norvēģija
Kandidātvalsts
Turcija

Dalībnieki no Programmas dalībvalstīm drīkst piedalīties visos programmas Jaunatne darbībā projektu veidos bez ierobežojumiem.

Programmas Partnervalstis
Dienvidaustrumeiropas valstis Austrumeiropa un Kaukāza valstis Vidusjūras partnervalstis
Albānija Armēnija Alžīra
Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija Azerbaidžāna Ēģipte
Bosnija un Hercegovina Baltkrievija Izraēla
Horvātija Gruzija Jordānija
Melnkalne Krievijas Federācija Libāna
Serbija Moldova Maroka
  Ukraina Rietumkrasts un Gazas sektors
    Sīrija
    Tunisija

Attiecībā uz programmas Partnervalstu dalību projektos ir īpaši noteikumi, kuriem noteikti jāpievērš uzmanība, ja vēlaties sadarboties ar kādu no šīm valstīm. Tāpat ir jāievēro, ka vienā projektā drīkst piedalīties valstis no viena reģiona, tātad nevar vienā projektā aicināt Dienvidaustrumeiropas un Vidusjūras valstis.

Programmas vadlīnijas latviski

Projektu iesniegšanas termiņi

Programmā Jaunatne darbībā projektus var iesniegt piecas reizes gadā:

1.februāris - projekta pirmais maksājums laikā no 1.maija līdz 30.septembrim;
1.aprīlis - projekta pirmais maksājums laikā no 1.jūlija līdz 30.novembrim;
1.jūnijs - projekta pirmais maksājums laikā no 1.septembra līdz 31.janvārim;
1.septembris - projekta pirmais maksājums laikā no 1.decembra līdz 30.aprīlim;
1.novembris - projekta pirmais maksājums laikā no 1.februāra līdz 31.jūnijam.

Projektus var iesniegt v/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra", tos atnesot līdz pieteikuma termiņa dienas plkst.16:00, vai nosūtot pa pastu – v/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra", Teātra iela 3, LV-1050 (pasta zīmogs – ne vēlāks, kā šeit norādītie iesniegšanas termiņi).

informācija interesentiem: t.: 67358065, e-pasts:  info@jaunatne.gov.lv , mājas lapa.: http://www.jaunatne.gov.lvMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts