Mazo grantu programma virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai

Nepalaid garām iespēju uzzināt par jaunu mazo grantu programmu zemu izmaksu risinājumiem virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai!

Vakar notika pirmais no LIFE GoodWater IP projekta partneru Baltijas Vides Foruma un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajiem semināriem par iedzīvotāju iesaisti virszemes ūdeņu stāvokļa uzlabošanā. Dzirdējām ekspertu sniegtu informāciju par Latvijas ūdeņu kvalitāti, informāciju par plānoto grantu programmu, kā arī īsu ieskatu par idejām dažādiem tehniskiem risinājumiem ūdeņu problēmām. Bija arī laiks atvēlēts diskusijai ar pasākuma dalībniekiem.

Izsludināta Latgales kultūras projektu programma 2021

Biedrība “Latgales reģiona attīstības aģentūra” (LRAA) izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” atklātu projektu konkursu “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2021”.

Konkursa mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai Latgales reģionā, finansiāli atbalstot nozīmīgus kultūras projektus, kas veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu un attīstību.Projektu pieteikumus, saskaņā ar konkursa nolikumu, var iesniegt elektroniska dokumenta formā vai papīra formā. Projektu pieteikumi elektroniska dokumenta formā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu), jānosūta LRAA, uz e-pasta adresi kultura@latgale.lv, līdz 2021.gada 30. martam, plkst. 23:59. Projektu pieteikumi papīra formā    jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 30.03.2021.) uz adresi – Latgales reģiona attīstības aģentūra, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401.

Kopienu līderi no Daugavpils pilsētas un Daugavpils un Ilūkstes novadiem apguva tiešsaistes rīkus

Pateicoties biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstam, projekta “Darbīgās kopienas Latgalē” ietvaros no 2020. gada novembra līdz 2021. gada februārim Latgalē tika īstenotas sešas kopienu iniciatīvas. Viena no tām bija biedrības "Lai sapņi piepildās" projekts "Kā būt kopā attālināti jeb robežu nav". 

 

 

Preiļu un Dienvidlatgales NVO centri aicina uz Vispasaules NVO dienas kopīgu kafiju

Biedrības “Preiļu NVO centrs” un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Vispasaules NVO dienas ietvaros šī gada 27. februārī no plkst. 11.00 līdz 12.30 Zoom tiešsaistes platformā aicina nevalstiskās organizācijas uz sarunu.

Kā izveidot un vadīt spēcīgas organizācijas, kas patiesi spēj radīt paliekošas pārmaiņas un uzlabot vidi un dzīvi tiem, kam tas visvairāk nepieciešams? Kas jāņem vērā, domājot par organizācijas izaugsmi, finansēm, komandas vadību un komunikāciju ar sabiedrību? Kādās lamatās neiekrist un kādas iespējas noteikti nepalaist garām?

Saimnieciskā darbība un AIF kapacitātes projekts

Lai potenciālajiem projektu iesniedzējiem palīdzētu izprast, vai un kā AIF kapacitātes projektos iekļaut atbalstu saimnieciskās darbības attīstībai, aicinām uz skaidrojošo semināru-diskusiju 5.februārī ZOOM vidē plkst. 14.00-15.30, kuru vadīs Aktīvo iedzīvotāju fonda vadītāja Inese Siliņa un finanšu vadītājs Ansis Bērziņš.

Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”

2021. gada 4. februārī no 15:00 līdz 17:00 ar apmācībām „Digitālo rīku lietošanas apguve” tiek uzsākts pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”. Šoreiz apgūsim kā organizēt  videokonferences,  iepazīstināsim ar programmām  un iespējām  attālinātai saziņai- Zoom, Jitsi, Big Blue Button, Webex, Microsoft Teams un citām.

Pasniedzējs Guntis Laicāns, pieslēgšanās Internet adresē: meet.jit.si/azote

Aicinām uz izpratnes un iedvesmas semināriem "Kā vadīt savu organizāciju zinoši?"

Lai atbalstītu un iedvesmotu projektu iesniedzējus Kapacitātes projektos plānot arī tādas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas vadības procesu attīstību, ieraudzīt sev piemērotākās organizāciju attīstības pieejas, metodes un atbalsta rīkus, kā arī lai izskaidrotu, kas ir mērķu izvirzīšanas un novērtēšanas (M&E) pieeja un mudinātu stratēģiski gudri vadīt savus cilvēkresursus, Aktīvo iedzīvotāju fonds aicina piedalīties divu zinošu un iedvesmojošu ekspertu semināros par organizācijas attīstības un vadības jautājumiem.  

Aizritēja apmācības kultūras darbiniekiem "Ziemas laika tradīcijas dažādās kultūrās”

2021. gada 18. janvārī platformā ZOOM notika apmācību seminārs kultūras darbiniekiem “Ziemas laika tradīcijas dažādās kultūrās”, kuru organizēja Dagdas novada Kultūras centrs un Dagdas baltkrievu biedrība “Verbica”. Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs (BKC) atbalstīja kolēģu iniciatīvu, iepazīstinot apmācību dalībniekus ar gavēņa un Baltkrievu Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām.

Dalībniekus sveica Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Trulis un novēlēja visiem jaunas radošās idejas un drīzu tikšanos klātienē. Dagdas novada Kultūras centra vadītāja Inese Plesņa apsveica visus dalībniekus ar Jauno gadu un Ziemassvētkiem, kā arī ar tauvojošajiem Kunga Kristīšanas svētkiem, kuru kristieši svin 19. janvārī. Bet pēc tam vārds tika dots baltkrievu kultūras pārstāvjiem – Dagdas baltkrievu biedrības “Verbica” priekšsēdētājai Tatjanai Gogalinskai un BKC kultūras pasākumu organizatorei Irinai Apeinānei.

Būvēt labāku pasauli vai kļūt par cērpamu aitu? – jēgpilna un strukturēta labdarība

Pieredzējis korporatīvo komunikāciju praktiķis un pasniedzējs ar aptuveni 20 gadu pieredzi Ilmārs Jargans stāstīs par labdarības zemūdens akmeņiem un ēnas pusēm. Uzņēmēji un citi interesenti uzzinās, kā caur labdarību veidot labāku pasauli un izvēlēties atbalstīt patiešām nozīmīgus virzienus, netērējot pārāk daudz sava un darbinieku laika, izvairīties no pārmetumiem un vainas apziņas un prasmīgi ieraudzīt viltus labdarības tendences.

Ilmārs Jargans ir vadījis korporatīvo komunikāciju AS “Olainfarm”, AS “Aldaris”,  AS “ABLV Bank”. Koordinē labdarības un korporatīvās sociālās atbildības programmas, īpaši akcentējot mūsdienīgus zaļos risinājumus (urbānā biškopība un sugu daudzveidības palielināšana pilsētvidē). Pasniedz RISEBA augstskolā akadēmiskos kursus “Reputācijas vadība”, “Zīmolvedība”, “Krīzes komunikācija”. Maģistrs ķīmijā, komunikāciju zinātnē un uzņēmējdarbības vadībā.

Latgales tradīciju ilgtspēju aktualizēs tiešsaistes semināru ciklā

14. un 25. janvārī Latgales vēstniecībā “Gors”, Rēzeknē, norisināsies divu tiešsaistes semināru cikls “Latgales tradīciju ilgtspēja mūsdienu vidē”. Semināru mērķis ir aktualizēt Latgales nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas iespējas. Semināru dalībnieki pārstāv dažādas kultūras un amatniecības jomas un piedāvā saistošu pieredzes apmaiņu ne tikai Latgales, bet arī citu reģionu interesentiem.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts