Četrās Latgales pilsētās norisināsies demokrātijas kafejnīcas

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” vasaras izskaņā aizsāk nebijušu pasākumu ciklu Latgales reģionā, rīkojot demokrātijas kafejnīcas. Jau 26. augustā no plkst. 13:00 līdz 15:00 Dagdas pilsētas estrādē vietējie iedzīvotāji tiek aicināti uz cieņpilnām un konstruktīvām sarunām neformālā atmosfērā pie kafijas tases. Šajā tikšanās reizē sarunās iesaistīsies arī Juris Viļums, Inese Plesņa, Arjtoms Gekišs un Raimonds Nipers, lai kopīgi diskutētu par tēmām un veicinātu konstruktīvu dialogu.

Demokrātijas kafejnīcas norisināsies 2021. gada 9. septembrī Ludzā, 15. oktobrī Rēzeknē un noslēgsies 21. oktobrī Daugavpilī. Detalizēta informācija par šiem pasākumiem tiks publicēta pirms pasākumiem.

LAMPA aicina piedzīvot sarunas 10 kopā skatīšanās vietās Latgalē

Septītā Sarunu festivāla LAMPA notikumus šogad varēs piedzīvot 20. un 21. augustā Cēsu pilsētvidē, tiešraidē festivāla mājaslapā un 47 kopā skatīšanās vietās visā Latvijā, 10 no tām – Latgalē. No Viļakas līdz Krāslavai – LAMPAS notikumiem varēs sekot līdzi vietās, kas atvērtas un pieejamas plašam interesentu lokam, tā turpinot pērn aizsākto tradīciju.

Kopā skatīšanās vieta – tā ir vieta jebkur Latvijā, kur svarīgas LAMPAS vērtības, jebkura vieta, kur iespējams sanākt kopā, kopā skatīties festivāla tiešraidi un veidot sarunu par šī gada LAMPAS pasākumiem.

Aicina Latgales NVO pārstāvjus uz diskusiju par nodokļu likumdošanas izmaiņu ietekmi uz organizāciju darbību

2021. gada 1. jūlijs ir ieviesis būtiskas izmaiņas ne tikai darba devējiem biznesa nozarēs, bet arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, jo stājušies spēkā grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Šīs izmaiņas saistītas ar minimālajām sociālajām iemaksām, kas darba devējiem būs jāsedz par saviem darbiniekiem arī tad, ja tie nesaņems minimālo valstī noteikto atalgojumu. Lai rosinātu diskusiju par šīm nodokļu izmaiņām NVO sektorā un kā turpmāk organizēt biedrību un projektu darbu, biedrība “Sadarbības platforma” aicina Latgales reģiona nevalstiskās organizācijas piedalīties tiešsaistes domdarbnīcā “Krustceles” š.g. 18. augustā (trešdienā) plkst. 15.00 tiešsaistes platformā Zoom.

Izsludināts atklātais projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” jaunatnes organizācijām

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros izsludina atklāto projektu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” jaunatnes organizācijām. Projekta mērķgrupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām un jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs.

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, lai sekmētu Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam rīcības virzienos noteikto pasākumu īstenošanu un sasniegtu pasākumos noteiktos šādus obligātos rezultatīvos rādītājus:

Aicina uz politiskās izglītības darbnīcu “Kāpēc mūs nesaklausa?” kopā ar Filipu Rajevski 22. jūlijs, 2021

2021. gada 29. jūlijā plkst. 10:00 Krāslavas novada Jaundomes muižā notiks politiskās izglītības darbnīca ar lektoru Filipu Rajevski. Kāpēc, dzīvojot viens otram līdzās, mēs otru nesaklausām un maz saprotam? Kritizējam, bet iesaistīties procesos nevēlamies? 

Vai esi gatavs kļūt par savas paaudzes līderi?

Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus vecumā no 17 līdz 23 gadiem pieteikties VASARAS AKADĒMIJAI, kuras laikā būs iespējams gūt zināšanas un prasmes jauniešu organizācijas vadīšanā un ar to saistītajos izaicinājumos. Akadēmijas mērķis ir veidot jauno jaunatnes NVO līderu paaudzi.

Kādā veidā?

Akadēmijas programma tiek veidota balstoties uz simulācijas spēles principu, kur visas 3 apmācību dienas tiek pakārtotas kopīgai izaicinājumu pārvarēšanai un sasniegumu izvērtēšanai. Šīs nebūs klasiskas apmācības, bet gan kopīgs piedzīvojums.

PILOTKONKURSS: Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludina pilotkonkursu organizāciju darbības atbalstam

Lai izmēģinātu jaunu biedrību un nodibinājumu atbalsta pieeju, kas varētu kļūt par pamatu Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) darbam nākamajā finanšu periodā gan Latvijā, gan citviet Eiropā, Latvijas AIF izsludina Ilgtermiņa darbības atbalsta konkursu un aicina tajā piedalīties pieredzējušas un finansiāli spēcīgas organizācijas, kuru vidējais gada apgrozījums ir vismaz 80 000 eiro un tām ir spēkā esoši vairākgadu darbības plāni (stratēģijas).

Pieteikumus konkursam var iesniegt no 2. jūlija līdz 6. septembra pl. 14.00 AIF tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv. Konkursa rezultātā septiņām atbilstošākajām organizācijām tiks piešķirti 100 000 eiro katrai to darbības plānos (stratēģijās) iekļauto mērķu, uzdevumu, pasākumu īstenošanai un rezultātu sasniegšanai aspektos, kas saistīti ar AIF mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem Latvijā.

Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmai 2021.-2027.gadam iesniegtas teju 70 jauniešu rekomendācijas darbam ar jaunatni Latgalē

Latgales plānošanas reģiona administrācija publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 5.augustam nodevusi Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.redakcijas projekts un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

Lai papildinātu Attīstības programmas saturu, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” iesniegusi 68 Latgales reģiona jauniešu izstrādātas rekomendācijas darbam ar jaunatni Latgalē, kas apkopotas 6 jomās.

Rekomendācijas savulaik tapušas biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” projekta “Civis novus” organizēto strukturētā dialoga “Kafija ar politiķiem” septiņu diskusiju ietvaros, kas tika īstenotas sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām septiņās lokālās un reģionālās diskusijās Līvānos, Daugavpils novadā, Dagdā, Balvos, Krāslavā, Ludzā un Daugavpilī, pulcējot 416 dalībniekus, tai skaitā pašvaldību un Saeimas deputātus.

Aicina NVO sektora pārstāvjus izteikt priekšlikumus par Latgales reģiona turpmākajiem attīstības virzieniem

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) aicina Latgales reģiona nevalstiskās organizācijas iesaistīties Latgales plānošanas reģiona (LPR) Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.redakcijas apspriešanā.

Ar to var iepazīties LPR mājas lapā šeit: lpr.gov.lv/lv/padome-l2f3/apspriedes/

Līdz 2021. gada 5. augustam Latgales reģiona iedzīvotāji var sniegt atgriezenisko saiti par izstrādātajiem dokumentiem, tādēļ LPR 2021. gada 30. jūlijā plkst. 10:00 rīko tiešsaistes tikšanos Zoom platformā, kur ikviens varēs izteikt savus priekšlikumus par izstrādātajiem dokumentiem. Lūdzam izmantot šo saiti, lai piedalītos apspriešanā zoom.us/j/96193611162?pwd=T1lPcWNGS3RIQWM0MzBHcFBWek0wQT09 (Meeting ID: 961 9361 1162, Passcode: 002121).

Arī vasarā biedrības un nodibinājumi var pieteikties un saņemt konsultācijas

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) aicina uz bezmaksas individuālajām konsultācijām  biedrību un nodibinājumu vadības, juridiskajos, grāmatvedības, saimnieciskās darbības, finanšu piesaistes, publicitātes un sadarbības jautājumos!

Vairāk informācijas un pieteikšanās konsultācijām, zvanot pa tālr. 26565858 (Oskars) vai rakstot uz oskars@nvoc.lv. Konsultēs  DNVOAC koordinators un Aktīvo iedzīvotāju fonda Latgales reģionālais koordinators Oskars Zuģickis . Konsultācijas laiks līdz 1 stundai.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts