ieteikt draugiem

Latgalē veiksmīgi tiek īstenotas kopienu iniciatīvas

 

23. septembrī Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs ar British Council Latvia rīkoja projekta “Darbīgās kopienas Latgalē” noslēguma pasākumu, kurā Latgales plānošanas reģions biedrības dalījās pieredzē, īstenojot projekta atbalstītos 12 projektus.

Projektu īstenotāji no Latgales reģiona sanāca kopā, lai dalītos savā pieredzē, kas iegūta kopienu iniciatīvu īstenošanas laikā no pagājušā gada vasaras izskaņas līdz šī gada pavasarim. Aktivitātes tika vērstas uz kopienu resursu apzināšanu un vietējo iedzīvotāju iesaisti kopienu darbībā.

Projekta ietvaros tika nodrošinātas mācības 91 esošajiem un topošajiem kopienu līderiem, kā arī piešķirts finansējums 12 kopienu iniciatīvu īstenošanai, tostarp Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” projektam “Latgale. Sēlija. Latvija.”.

“Latgale ir multikulturāls reģions, kur līdzās pastāv dažādas tautības un valodas, tādēļ mēs atbalstījām vairākus projektus, kuru ietvaros aicināja cilvēkus uz savstarpēju dialogu, komunikāciju, lai sadarbojoties veidotu spēcīgāku teritorijas attīstību nākotnē,” teic biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis.

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” īstenotā projekta “Latgale. Sēlija. Latvija.” mērķis ir Sēlijas austrumu daļas kopienu aktivizēšana, veidojot vienotu reģionālo identitāti, kas respektē daudznacionālu sabiedrību un atšķirīgas sociālās dzīves realitātes.

Projekta nepieciešamības galvenais pamatojums bija šogad notikusī Administratīvi teritoriālā reforma, kā arī jaunā likumdošanas iniciatīva – likums par Latvijas Vēsturiskajām zemēm. Abi likumdošanas akti būtiski skar projekta darbības teritoriju – bijušo Ilūkstes un Daugavpils novadu, jo minētajās teritorijās tiks mainītas gan pašvaldības, gan vēsturiskās zemes piederība. Ja līdz šim visas šīs teritorijas viennozīmīgi tika identificētas ar Latgales reģionu, tad jau ar 2021. gadu Ilūkstes novads, kā arī daļa Krāslavas un Daugavpils novada, būs piederīga Sēlijas vēsturiskajai zemei.

Šis apstāklis ir būtiski svarīgs vietējo kopienu identitātes aspektā, jo, balstoties gan pētījumu datos, gan intervijās ar iedzīvotājiem, projekta aptvertajā teritorijā kopienu identitāte ir ļoti nenoteikts un sarežģīts jautājums. Turklāt atšķirībā no pārējās Sēlijas teritorijas, šeit dzīvo multinacionāla sabiedrība – baltkrievi, krievi, poļi, lietuvieši.

Veidojot Sēliju kā vienotu reģionu, ir būtiski svarīgi respektēt visu tā kopienu intereses un resursus. Tādēļ projekta darbība bija vērsta tieši uz Demenes, Skrudalienas, Berķeneles, Salienas, Medumu kopienām.

Minēto kopienu sekmīgai aktivizēšanai un integrācijai Sēlijas reģionā tiek veidota sadarbība ar jau esošu kopienu sadarbības tīklu „Sēlijas salas”, pārņemot tā pozitīvo pieredzi gan kopienu pašorganizēšanās, gan vietējās identitātes stiprināšanas jomās.

Bagātināšanās ir nepieciešama arī jau esošajām „Sēlijas salu” tīkla kopienām, kurās šobrīd nav izteiktu multinacionālu kopienu piemēru, un jaunu kopienu iesaiste šo tīklu bagātinās ar jauniem kultūras, sadarbības aspektiem.

Projekta “Latgale. Sēlija. Latvija.” eksperte Ieva Jātniece atzina, ka šis projekts bija neliels, bet ļoti nozīmīgs solis Sēlijas vēsturiskās zemes identitātes aktivizēšanā un atpazīstamības veicināšanā.

Projekta ietvaros notika kopienu aktivizēšana un informēšana piecās kopienās – Červonkā, Skrudalienā, Medumos, Demenē un Berķenelē. Kopienām tika uzdots arī mājas darbs – atrast savas kopienas mūzu un iedvesmas avotu, ko nācās darīt attālināti – veidojot video sūtījumus. Eksperti no “Sēlijas salām” kopienā veica kopienu resursu analīzi un arī izstrādāja resursu kartes.

FOTO GALERIJA

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra projekts “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021” tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts