Aicina Latgales jauniešus piedalīties izglītojoši radošā pasākumu ciklā “Ar Eiropys tvierīņi Latgolā”

Lai veicinātu jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spēju, pilnveidotu prezentācijas un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Latgales plānošanas reģionu (LPR), Daugavpils Vienības pamatskolu, Kultūras ministriju, reģiona pašvaldībām un vairākām jauniešu NVO 2020. gada rudenī rīko pasākumu ciklu “Ar Eiropys tvierīņi Latgolā” (“Ar Eiropas tvērienu Latgalē”). Kopumā Latgales reģionā notiks pieci pasākumi: Daugavpilī – Mūsdienu komunikācija un informācija, dezinformācijas posts un digitālo prasmju nozīme; Rēzeknē Jauniešu līdzdalība un starptautiskā sadarbība, Balvos – Vide un Eiropas zaļais kurss; Ludzā – Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība; un KrāslavāEiropas Savienības nākotne.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ЛИДЕРОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ И БУДУЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И РАБОТА НАД ИНИЦИАТИВАМИ В ЛАТГАЛИИ

В конце сентября 2020 года НКО «Центр поддержки НКО Южной Латгалии» (DNVOAC) в сотрудничестве с представительством Британского Совета в Латвии запустит второй онлайн-курс обучения для нынешних и будущих лидеров общественных организаций в Латгальском регионе, который затем предоставит возможность участвовать в инициативах и получать финансирование для своих идей.  Онлайн-тренинги состоятся 28-29 сентября 2020 года и 1-2 октября, в каждый день с 14:00 до 16:00. Они помогут участникам увидеть разнообразие в качестве важного ресурса и ценности для развития общественной организации, а также выявить существующие проблемы в сообществе и найти устойчивые решения. Регистрация на тренинги открыта до 21 сентября 2020 года, по ссылке: http://bit.ly/DarbigasKopienasLatgale Утвержденным участникам будет отправлена информация о том, как присоединиться к онлайн-обучению и как пользоваться онлайн-инструментами, так что предварительные навыки и опыт в онлайн-обучении не обязателен.

Turpinās esošo un topošo kopienu līderu mācības un darbs pie iniciatīvām Latgalē

2020. gada septembra nogalē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāks otro tiešsaistes mācību norisi esošajiem un topošajiem kopienu līderiem Latgales reģionā, pēc tam sniedzot iespēju piedalīties iniciatīvu konkursā un saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai.

Tiešsaistes mācības norisināsies 2020. gada 28.–29. septembrī un 1.–2. oktobrī katru dienu no plkst. 14:00 līdz 16:00. Tās palīdzēs dalībniekiem saskatīt dažādību kā būtisku resursu un vērtību kopienas attīstībai un atpazīt esošos izaicinājumus kopienā, kā arī rast tiem ilgtspējīgus risinājumus. Pieteikšanās tām ir līdz 2020. gada 21. septembrim, aizpildot pieteikuma formu šeit: http://bit.ly/DarbigasKopienasLatgale Apstiprinātajiem dalībniekiem tiks nosūtīta informācija, kā pieslēgties mācībām tiešsaistē un pirms tām notiks sagatavošanās nodarbība par tiešsaistes rīku lietošanu, tādēļ nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas vai pieredze tiešsaistes apmācībās.

Zināmi pirmā Stratēģisko projektu konkursa rezultāti

2020. gada 31. augustā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome apstiprināja pirmā Stratēģisko projektu konkursa rezultātus. Kopā apstiprināti 30 projekti par kopējo summu 2 898 157,51 eiro – no tiem 27 projekti programmā “Demokrātijas kultūra” un 3 projekti programmā “Cilvēktiesības”.

Apstiprināto projektu saraksts

6 ИНИЦИАТИВ ОТ СООБЩЕСТВ ЛАТГАЛИИ ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Некоммерческая организация «Центр поддержки НКО Южной Латгалии» (Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs) при поддержке Представительства Британского Совета в Латвии (British Council), ища возможность поддержать сообщества Латгальского региона и их инициативы, в июле 2020 года провели 4-дневный тренинг для лидеров общественный организаторов. Участникам тренинга была предоставлена ​​возможность принять участие в ограниченном отборе конкурса проектов общественных инициатив «Активные сообщества в Латгалии», в котором было получено 26 проектных заявок от 10 самоуправлений Латгальского региона, запросивших более 67 тысяч евро на свои инициативы.

6 Latgales kopienu iniciatīvas ir saņēmušas finansējumu

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu, Latgales reģiona kopienu iniciatīvām, 2020. gada jūlijā uzsāka mācības kopienu līderiem. Mācību dalībniekiem bija dota iespēja piedalīties ierobežotas atlases kopienu iniciatīvu projektu konkursā “Darbīgās kopienas Latgalē”, kurā tika saņemti 26 projektu pieteikumi no 10 Latgales reģiona pašvaldībām, savām iniciatīvām prasot vairāk nekā 67 tūkstošus eiro.

Kā atzīst British Council pārstāvniecības Latvijā projekta “Darbīgās kopienas” vadītāja Kristīne Ļeontjeva: “Lielais iesniegto projektu skaits un apstiprināto projektu saturs ir labs pierādījums tam, ka četru dienu mācībās var gan papildināt zināšanas par to, kā veicināt kopienu attīstību un sabiedrības saliedēšanos, gan arī rast reālus risinājumus – projektu idejas.”

19.augustā Daugavpilī informatīvs seminārs "Projektu rakstīšanas ABC"

19.augustā Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) rīko informatīvu semināru "Projektu rakstīšanas ABC". Tas norisināsies biedrības "Invalīdu sporta klubs "Daugavpils"" telpās (Cialkovska ielā 4) plkst. 12:00.

 

 

Latgales kopienu pārstāvji uzsāk darbu pie projektu rakstīšanas

2020.gada 24.jūlijā noslēdzās 4 dienu tiešsaistes mācību sesija topošajiem un esošajiem kopienu līderiem, ko organizēja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, lai veidotu pozitīvas pārmaiņas kopienās un veicinātu sabiedrības saliedētību tajās. No vairāk nekā 100 dalībniekiem, kas izteica vēlmi piedalīties apmācībās, 69 ieguva apliecinājumu par veiksmīgu dalību tajās, kas viņiem sniedz iespēju piedalīties ierobežotas atlases kopienu iniciatīvu konkursā, lai saņemtu finansiālu atbalstu līdz 3 tūkstošiem eiro savas idejas īstenošanai.

Представители латгальских сообществ начинают работать над написанием проектов

24 июля 2020 года завершился четырехдневный онлайн-тренинг для будущих и уже действующих общественных лидеров, организованный НПО Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) в сотрудничестве с представительством British Council в Латвии, с целью создания позитивных изменений в сообществах и содействия сплоченности сообщества. Из более чем 100 участников, которые выразили заинтересованность в участии в обучении, 69 получили подтверждение успешного участия в тренинге, что дает им возможность принять участие в конкурсе инициатив сообщества с ограниченным отбором, чтобы получить финансовую поддержку до 3 тысяч евро для своей идеи.

Turpinās iedzīvotāju iesaistīšanās saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanā

Dodot iespēju ikvienam iepazīties un sniegt savus priekšlikumus, Kultūras ministrija (KM) ir publiskojusi “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam”. Jāuzsver, ka pamatnostādņu projektā iespēju robežās KM ir iestrādājusi arī diskusiju dalībnieku priekšlikumus, kas izskanēja reģionālajās diskusijās*, tostarp arī Rēzeknē un Daugavpilī.

Izstrādāto dokumentu var atrast šeit. Pēc diskusijām  KM tika iesniegti iedzīvotāju izteiktie viedokļi un priekšlikumi, uz kā pamata KMizstrādāja konsolidēto versiju,vienlaikus norādot, kur pamatnostādņu projektā ir iestrādāts priekšlikums (skatīt šeit). Aicinām pievērst uzmanību, vai arī Jūsu izteiktie priekšlikumi ir iekļauti dokumentā. Līdz 2020. gada 20. jūlijam aicinām sniegt viedokli par pamatnostādnēm, rakstot uz e-pastu pasts@km.gov.lv un Anita.Kleinberga@km.gov.lv.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts