Līdzdalības pasākums “ Jauniešu iesaiste- Eiropas nākotnei”

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “ Zeimuļs” sadarbībā ar biedrībām “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un “Eiropas Asociāciju  World-Our Home” aicina skolu pašpārvaldes piedalīties līdzdalības pasākumā “Jauniešu iesaiste – Eiropas nākotnei”, kura laikā jaunieši un jaunatnes darbinieki no dažādām valstīm diskutēs par jauniešu līdzdalības veidiem, nākotnes domāšanu un demokrātiju. Jauniešu līdzdalības pasākums “ Jauniešu iesaiste – Eiropas nākotnei ” notiks 10. aprīlī plkst. 16.00 Rēzeknes valstspilsētas domē.

 

Līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti. Darba kārtība – šeit.

 

Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā: 

Notiks NVO sektora pārstāvju tīklošanās pasākums Krāslavā

Pirmdien, 25. martā, no plkst. 10.00 līdz 15.00 Krāslavā, Pils ielā 10, notiks NVO sektora pārstāvju tīklošanās pasākums Latgalē – “Tavās rokās- pasauli kustināt”. Pasākuma mērķis ir stiprināt izpratni par pilsoniskās līdzdalības un iesaistes nozīmi pilsoniskās sabiedrības veidošanā, paaugstināt līdzdalības un iesaistes kapacitāti, motivējot iesaistīties savas kopienas sabiedriskajā dzīvē un kopienas attīstībā.  

 

Reģistrācija līdz 24.03.2024. plkst. 15.00: https://ej.uz/da_krāslavā

Senioru medijpratības seminārs Rēzeknē “Saproti informāciju”

15.03.24. no plkst. 10.00 līdz 15.00 Rēzeknes Nacionālo biedrību Kultūras namā (Atbrīvošanas aleja 97, Rēzekne) notiks medijpratības darbnīca “Saproti informāciju!”, kuru vadīs Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs.

 

Medijpratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas nepieciešams darbam ar informācijas avotiem – informācijas atrašanai un analīzei, informācijas sniedzēju funkciju izpratnei, informācijas  satura  kritiskam  novērtējumam,  objektīvas  informācijas  atšķiršanai  no  tendenciozas,  dažādos avotos pieejamo ziņu salīdzinājumam, lai veidotu savu pamatotu viedokli. 

 

Balvos norisinājās tīklošanās pasākums NVO sektora pārstāvjiem

Šī gada 13. martā Balvu muižā norisinājās nevalstisko un pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) un kopienas līderu tīklošanās pasākums “Pilsoniskā aktīvisma formas un instrumenti”, kura laikā nevalstisko organizāciju pārstāvji iepazinās ar pilsoniskā aktīvisma formām, metodēm un instrumentiem, kā arī stiprināja izpratni par demokrātiskās līdzdalības un iesaistes nozīmi pilsoniskās sabiedrības veidošanā, motivējot tos iesaistīties savas kopienas sabiedriskajā dzīvē un kopienas attīstībā.

Notiks NVO sektora pārstāvju tīklošanās pasākums Balvos

Demokrātijas akadēmija turpina savu ceļu Latgalē, šoreiz 13. martā plkst. 13.00 tiksimies Balvu muižā Brīvības ielā 47, Balvos.
 
NVO sektora pārstāvjiem būs iespēja uzlabot zināšanas par pilsoniskā aktīvisma formām, metodēm un instrumentiem, kā arī stiprināt izpratni par demokrātiskās līdzdalības un iesaistes nozīmi pilsoniskas sabiedrības veidošanā, paaugstināt līdzdalības un iesaistes kapacitāti, motivējot iesaistīties savas kopienas sabiedriskajā dzīvē un kopienas attīstībā. 
 
Reģistrējies līdz 12.03.2024 plkst. 15.00: https://ej.uz/DA_Balvos
 

Seminārs biedrībām un nodibinājumiem "Aktualitātes biedrību gada pārskatu sagatavošanā un iesniegšanā VID"

7. martā ZOOM platformā notiks seminārs biedrībām un nodibinājumiem, kura laikā būs iespējams iegūt aktuālo informāciju par biedrību un nodibinājumu gada pārskatu sagatavošanu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestam. Lektore - Marija Švābe.

 

Pieteikties dalībai seminārā līdz 4. martam iespējams ŠEIT.

 

Krāslavā notiks seminārs “Latgales romu kopienas stāsti. Sadarbība. Iespējas. Izaicinājumi.”

Lai veicinātu romu kopienas spēcināšanu un līdzdalību, informācijas un viedokļu apmaiņu par aktuālajiem jautājumiem, romu organizāciju un pārstāvju savstarpējo sadarbību, informētu par romu kopienas pārstāvju sasniegumiem kultūras, pilsoniskās sabiedrības un citās jomās, Kultūras ministrija, Eiropas Savienības programmas „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” projekta „Latvijas romu platforma VII” ietvaros, sadarbībā reģionālajiem NVO atbalsta centriem, laika periodā no 2024. gada februāra līdz aprīlim rīkos 5 pasākumus: Krāslavā (27.02.24.), Jelgavā (08.03.24.), Valmierā (15.03.24.), Rīgā (20.03.24.) un Sabilē (02.04.24.).

 

Pirmais no šiem semināriem notiks Latgales reģionā.

 

Lai dalītos pieredzē par labās prakses piemēriem romu nevalstisko organizāciju darbības attīstībā un savstarpējās sadarbības veicināšanā starp Jēkabpils un Krāslavas romu kopienām un pašvaldībām Kultūras ministrija sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” 2024. gada 27. februārī organizē darba semināru “Latgales romu kopienas stāsti. Sadarbība. Iespējas. Izaicinājumi.”kurš notiks Krāslavas novada domes zālē (Rīgas iela 51, 1.sāvs).

Preiļos notika seminārs “Kā stiprināt motivāciju brīvprātīgajam darbam?”

Sestdien, 17. februārī, Preiļos notika seminārs “Kā stiprināt motivāciju brīvprātīgajam darbam?”. Seminārā piedalījās sabiedriskā darba veicēji – biedrību un iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvji. 
 
Semināru vadīja psiholoģe Inga Reinfelde, kura klātesošos iepazīstināja ar brīvprātīgā darba motīviem, runāja par līderību, par cilvēkiem, kuri spēj ap sevi pulcināt citus, kā arī spēj risināt sabiedrībai svarīgus jautājumus un kādām prasmēm viņiem jāpiemīt.
Tāpat seminārā tika runāts par vadītāju stiliem, kā atpazīt savas komandas uzticamos cilvēkus, par rezultātu sasniegšanu un pozitīvas atgriezeniskās saites saņemšanu, kas ir arī viens no motivāciju stiprinošiem aspektiem brīvprātīgā darba veikšanai.

Tiek aicināti pieteikties semināram “Kā stiprināt motivāciju brīvprātīgajam darbam?”

2024. gada 17. februārī no plkst. 10.00 līdz 12.30 Preiļos, Kooperatīvā ielā 6, 3. stāvā, notiks seminārs iedzīvotāju konsultatīvo padomju un kopienu aktīvo iedzīvotāju iekšējo resursu apzināšanai “Kā stiprināt motivāciju brīvprātīgajam darbam?”, kura laikā tiks iegūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā kopienu aktīvistus motivēt brīvprātīgajam darbam un neizdegt to darot.

Lektore – psiholoģe Inga Reinfelde.

Pieteikšanās mācībām līdz 14. februārim ŠEIT.

 

 

Aicinām uz paneļdiskusiju ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem Līvānos

Gatavojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām šī gada 8.jūnijā, 29. februārī Līvānos norisināsies paneļdiskusija, uz kuru aicināti novada jaunieši, lai labāk izprastu notiekošos procesus Eiropas līmenī. Ar šo pasākumu biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” uzsāk projekta “Līvānu novada balsis Eiropai” aktivitāšu īstenošanu.

Paneļdiskusijā “ES padarītais un darāmais katram no mums” tiks runāts par Eiropas Savienības politiķu sasniegumiem un izaicinājumiem turpmākajos gados, kurā piedalīsies:

Līvānu novada pašvaldības priekšēdētāja vientiece Ginta Kraukle,

Eiropas Jaunatnes dialoga vēstniece Līvānos Jana Urkevica,

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre,

Europe Direct Dienvidlatgale vadītājs Oskars Zuģickis.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts