Pašpārvalžu dalībniekus, skolotājus, konsultantus un jaunatnes jomas interesentus aicina pieteikties ciklam “Līdzdalības atoms: pašpārvaldes”

Lai aktualizētu skolēnu un audzēkņu pašpārvalžu, kā arī skolēnu un jauniešu domju pašvaldībās tēmu, īpaši pievēršot uzmanību jauniešu pilsoniskās līdzdalības formām, formālās un neformālās izglītības sinerģijai, kā arī Eiropas dimensijai pašpārvalžu darbā, 12., 14., 21., 28. aprīlī un 6. maijā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) plāno 5 bezmaksas tiešsaistes semināru ciklu “Līdzdalības atoms: pašpārvaldes”. Tiešsaistes semināriem ir aicināti pieteikties pašpārvalžu dalībnieki, skolotāji, konsultanti un jaunatnes jomas interesenti.

Detalizētāka informācija par tiešsaistes semināru ciklu, kā arī katrā seminārā plānotajām tēmām pieejama šeit: jaunatne.gov.lv

Korporatīvās sociālās atbildības seminārs uzņēmējiem: Ko nozīmē – vadīt dažādību?

Viduslatgales pārnovadu fonds aicina uzņēmējus un citus interesentus piedalīties tiešsaistes seminārā “Ko nozīmē – vadīt dažādību?”

Dažādība ir vārds, ar ko saprotam kādu lietu, cilvēku vai parādību atšķirību. Taču nepierasts tas kļūt kontekstā ar vadītprasmi un uzņēmējdarbību. Tad dažādība attiecas uz atvērtību savā starpā atšķirīgām sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss, iespēja un konkurences priekšrocība.  Apvienojot dažādo, atšķirīgo, mēs nevis zaudējam, bet iegūstam vairāk priekšrocību: vairāk ideju, daudzveidīgus tirgus un klientus, labākus darbniekus, dažādas perspektīvas, kas ļauj virzīties uz priekšu – jā, un ātrāk par konkurentiem. Iegūstam arī lielāku elastību piemēroties atpstākļiem, plānot izaugsmi un…cerams, arī veidot iekļaujošāku pasauli.

Aicina jauniešus pieteikties diskusijai par nodarbinātību un uzņēmējdarbību un savu ideju attīstībai iegūt 1000 EUR

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” Latgales skolu vidū sevi pieteicis kā interesants, izglītojošs un jauniešiem saistošs notikums,  Daugavpilī un Rēzeknē. Ciklā, 27 mācību iestāžu konkurencē, līdz šim laurus plūkušas Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils 9. vidusskolas, Rugāju vidusskolas un Rēzeknes 2. vidusskolas komandas, kuru pasākumu laikā radītās idejas jau atrodas īstenošanas posmā.

23. un 30. aprīlī tiešsaistē norisināsies trešais pasākums, kas tiks veltīts jauniešu uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai. Tā laikā tiks izrunāti dažādi jautājumi: kādas ir jauniešu iespējas attīstīt savu biznesu, kas ir SMU, kur saņemt finansiālu atbalstu ideju īstenošanai gan no valsts un pašvaldībām, gan nevalstiskām organizācijām, kādu atbalstu jauniešiem piedāvā Eiropas Savienība, kā arī varēs dzirdēt īstus, pašu jauniešu īstenotus veiksmes stāstus.

Ar EEZ grantu atbalstu tiks radīti jauni profesionālās mākslas un kultūras produkti bērnu un jauniešu auditorijai

Kultūras ministrija 31. martā izsludinājusi Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” pirmo atlases kārtu ar kopējo pieejamo finansējumu 1 915 412 eiro.

EEZ grantu atklātā konkursa mērķis ir sniegt atbalstu tādu kultūras un mākslas norišu veidošanai, kas uzlabo profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību bērnu un jauniešu auditorijai visos Latvijas reģionos un paaugstina bērnu un jauniešu iesaisti mākslā un kultūrā.

Zināmi kapacitātes projektu konkursa rezultāti

2021. gada 31. martā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome ir apstiprinājusi pirmā Kapacitātes projektu konkursa rezultātus – 269 projektu konkurencē finansējums piešķirts 57 projektu īstenošanai par kopējo summu 1 050 969,27 eiro. 8 projektos paredzētas arī partnerības ar EEZ/Norvēģijas grantu donorvalstu organizācijām.

Apstiprināto projektu saraksts

Atbalstītos projektus ir iesniegušas gan nelielas kopienu organizācijas visos Latvijas reģionos, gan pieredzējušas Latvijas mēroga un tīkla organizācijass, kā arī to darbības jomas ir ļoti dažādas -  cilvēktiesību, apkaimju attīstības, jaunatnes, izglītības, sociālo pakalpojumu sniegšanas, vides aizsardzības u.c. Kopumā atbalstītās 57 organizācijas darbojas 21 pašvaldību teritorijās, savukārt konkursā piedalījās 269 organizācijas no 74 pašvaldību teritorijām.

Rīcības projekti: nākamais Rīcības projektu vērtēšanas process tiks uzsākts 02.04.2021

Atgādinām, ka nākamais Rīcības projektu vērtēšanas process tiks uzsākts 2021. gada 2. aprīlī. Tajā tiks izvērtēti tie Rīcības projektu pieteikumi, kas tiks saņemti līdz 2021. gada 1. aprīļa plkst. 23.59.

Nākamā iesniegto projektu vērtēšanas procesa uzsākšana plānota 2021. gada 1. augustā. Vēršam uzmanību, ka AIF padome saskaņā ar Rīcības projektu konkursa nolikuma 8. nodaļā noteikto kārtību var lemt par vērtēšanas procesa uzsākšanu steidzamības kārtā.

 Atgādinām, ka Rīcības projekti ir paredzēti tikai tādu jautājumu risināšanai, kas politiskajā un sabiedriskajā dienas kārtībā ir iekļuvuši nesen (piemēram, radušies iepriekš neparedzami, ārkārtēji vai krīzes apstākļi) un kas prasa tūlītēju pilsoniskās sabiedrības rīcību/reaģēšanu.

Popularizējot kopienu darbību Latgalē, ir izveidotas 25 intervijas

Biedrība “New East” īstenoja projektu “Darbīgo kopienu stāsti”, izprotot un popularizējot NVO un aktīvo kopienu darbību Latgalē, kas risina problēmas reģionā. Kopā ir tapušas 25 intervijas (4 video, 4 podkāsti, 5 tiešsaistes intervijas un 12 tekstuālie materiāli), piesaistot jauniešu speciālistus, aktīvistus, NVO un organizāciju pārstāvjus, kas dalījās, kā ir palīdzējuši risināt vietēja mēroga problēmas. Kopā tika iesaistīta vairāk nekā 5 tūkstoši liela auditorija sociālajos tīklos, kas ir noklausījušies vai izlasījuši izveidotos materiālus.

Ar projekta palīdzību tika veicināta Latgales kopienu sadarbība un saliedēšanās

Biedrība “Skola ar nākotni” ar projekta “Enerģijas lādiņš darboties kopā” palīdzību veicināja Latgales kopienu sadarbību un saliedēšanos, īstenojot kopienu vērtību pārmantojamību. Trīs aktīvas kopienas no Latgales – biedrība “Skola ar nākotni” no Indras, “Dinamika Plus” no Strūžāniem un Daugavpils Latviešu biedrība – iesaistījās dažādu apmācību, treniņu un darbnīcu īstenošanā, iepazīstot digitālos rīkus un to iespējas sadarbības uzturēšanā.

Dagdas novadā tika stiprināta jauniešu kopiena

Jauniešu biedrība “DAGNE” no Dagdas novada 5 mēnešu garumā ar projekta “DROSME RŪPĒTIES” palīdzību iesaistīja vietējās kopienas pārstāvjus, veicinot izzināšanas procesus jauniešos, izaicinot tradicionālās dzimumu lomas un stereotipus, kritiski analizējot to saistību ar sabiedrībā pastāvošo vardarbību, mazinot risku, ka jaunieši piedzīvo vardarbību vai kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem. Tas ir palīdzējis arī radīt saliedētu jauniešu kopienu Dagdas novadā.

Informatīvā pēcpusdiena par sociāli iekļaujošu projektu izstrādi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pieteikties Informatīvajai pēcpusdienai par sociāli iekļaujošu projektu izstrādi programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un  “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kas notiks 31.martā plkst.13:00 tiešsaistē platformā Zoom.

Pieteikšanās dalībai pasākumā tiešsaistē līdz 25.martam (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu: forms.gle/HdEiHxNBpYudJ8NA7

Apstiprinājums dalībai pasākumā  un detalizētākā informācija par pasākumu tiks nosūtīta līdz 29.martam.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts