NVO pārstāvjus aicina pieteikties semināram “Sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējas” ar Artūru Medni

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) 2020.gada 27. novembrī no pl. 11:30 līdz 14:30 rīko tiešsaistes apmācību bezmaksas semināru “Sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējas”.

Seminārā digitālā satura mārketinga aģentūras “New Black” vadītājs Artūrs Mednis* 3 stundu garumā interesentus informēs par interneta vidē bāzēto aplikāciju un vietņu izmantošanu darbam ar sabiedrību:

– kā veicināt kvalitatīvu, operatīvu un divpusēju komunikāciju starp NVO, iedzīvotājiem un medijiem;

– kā uzlabot informācijas apmaiņu Latgalē;

– interneta vidē bāzēto aplikāciju un vietņu loma NVO sektora pozitīvā tēla un atpazīstamības veidošanā;

– sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējām, rīkiem.

Latgalē tiek īstenotas 6 kopienu iniciatīvas

Pateicoties biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstam, projekta “Darbīgās kopienas Latgalē” ietvaros no 2020. gada septembra līdz decembrim Latgalē tiek īstenotas sešas kopienu iniciatīvas. Tās realizē biedrība “Galēnu kultūrvēstures biedrība” (Riebiņu novads), Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, biedrība “Solis izaugsmē” (Daugavpils pilsēta), biedrība “Nīdermuižas draudze” (Preiļu novads), Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa” un Multikultūras integrācijas centrs “Varavīksnes laiva” no Krāslavas novada.

 

 

Piesakies! Trešajā diskusiju cikla “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” pasākumā uzvarēs divas jauniešu idejas

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” līdz šim Latgales skolu vidū sevi pieteicis kā interesants, izglītojošs un jauniešiem saistošs notikums, kas līdz šim noticis Daugavpilī un Rēzeknē. Divos pasākumos, 27 mācību iestāžu konkurencē līdz šim laurus plūkušas Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils 9. vidusskolas, Rugāju vidusskolas un Rēzeknes 3. vidusskolas komandas, kuru pasākumu laikā radītās idejas jau ir īstenošanas stadijās.

Rēzeknē notiks seminārs jauniešu NVO pārstāvjiem

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sadarbībā ar biedrības “Zaļais meridiāns” 2020. gada 28. oktobrī Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā no pl.: 15:00 – 18:00 rīko semināru mazākumtautību skolu jauniešiem un jauniešu NVO pārstāvjiem “Starpkultūru komunikācija, brīvprātīgais darbs un karjeras izvēle”.

Pasākuma mērķis: popularizēt brīvprātīgo kustību, uzlabot jauniešu socializāciju un pašrealizāciju starpkultūru uzmanība vidē. Kā uzlabot prasmes pielāgoties pastāvīgi mainīgajai sabiedrībai un motivētu jauniešus mācīties, orientēties darba tirgū, kā arī motivēt piedalīties brīvprātīgā darba projektos Latvijā un ārzemēs.

Jaunieši lauž valodas barjeras līdzdalības un starptautiskās sadarbības veicināšanai

Latglaes vēstniecībā “Gors” 7. oktobrī tika aizvadīts otrais pasākums “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”, kurā 21 komanda no 9 Latgales pašvaldībām. Šoreiz pasākums tika veltīts jauniešu līdzdalības un starptautiskās sadarbības veicināšanai.

Pasākuma atklāšanā uzrunas vārdus teica Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis, bet jauniešus tiešsaistē uzrunāja Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja p.i. Andris Kužnieks, kurš aicināja jauniešus būt aktīviem un izmantot Eiropas Savienības un Latvijas piedāvātās iespējas jauniešiem. Tāpat jauniešiem bija iespēja uzzināt par Eiropas Savienības programmām un iespējām jauniešiem no Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta jaunatnes nodaļas programmu koordinatores Violeta Birznieces, kas pastāstīja jauniešiem par pieredzi, kuru var sniegt iesaistīšanās vietējā un starptautiskā līmeņa brīvprātīgajā darbā un citos projektos. Violeta uzsvēra, ka jaunieši paši var uzlabot vidi sev apkārt un veicināt arī citu cilvēku līdzdalību, nākot ar savām idejām pie jaunatnes organizācijām, biedrībām, jauniešu centriem un jaunatnes darbiniekiem, kopā rakstot un īstenojot vietējā līmeņa un starptautiskos projektus. Jauniešiem bija iespēja uzdot arī sev interesējošos jautājumus tiešsaistē.

Latgales kopienu pārstāvji strādā pie projektu pieteikumu rakstīšanas

2020.gada 2.oktobrī noslēdzās otrā 4 dienu tiešsaistes mācību sesija topošajiem un esošajiem kopienu līderiem, ko organizēja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, lai veidotu pozitīvas pārmaiņas kopienās un veicinātu sabiedrības saliedētību tajās. No vairāk kā 30 dalībniekiem, kas izteica vēlmi piedalīties apmācībās, 22 ieguva apliecinājumu par veiksmīgu dalību tajās, kas viņiem un 69 pirmās kārtas dalībniekiem sniedz iespēju piedalīties 2.kārtas ierobežotas atlases kopienu iniciatīvu konkursā, lai saņemtu finansiālu atbalstu līdz 3 tūkstošiem eiro savas idejas īstenošanai.

Jauniešus aicina uz otro pasākumu “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”

16.septembrī Daugavpilī veiksmīgi aizvadīts pirmais pasākums “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”, kas tika veltīts mūsdienu komunikācijai, informācijai un digitālo prasmju nozīmei mūsdienās. Pasākumā piedalījās 20 komandas no Latgales reģiona izglītības iestādēm. Divdesmit komandu konkurencē plašas un kompetentas žūrijas vērtējumā pirmo vietu ieguva Daugavpils 9. vidusskolas un Daugavpils Vienības pamatskolas apvienotā komanda ar ideju “#Nē Dezinformācijai!”, kuras ietvaros Daugavpils pilsētas dažādu lūku vākus uz ielām jaunieši piedāvā veidot kā savdabīgu orientēšanās produktu pilsētā, kur katrs vāks būtu atšķirīgs ar savu saukli, kas gājējiem liktu aizdomāties par dezinformāciju sabiedrībā.

NēDezinformācijai jeb Daugavpilī aizsākas pasākumu cikls Ar Eiropys tvierīni Latgolā

Trešdien 16. septembrī Daugavpils Vienības namā notika pasākumu cikla “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” atklāšanas pasākums, kurā piedalījās teju 100 dalībnieki no 13 Latgales pašvaldību 20 mācību iestādēm.

Pasākumu ciklu atklājot, uzrunas vārdus teica Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis, LPRAP priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs un Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis. Ar video starpniecību klātesošos uzrunāja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja p.i. Andris Kužnieks, Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, kā arī Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde.

Daugavpilī tiks atklāts Latgales jauniešu pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”

Trešdien, 16. septembrī, Daugavpils Vienības namā tiks atklāts pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”, kurā piedalīsies teju 100 dalībnieki no 13 Latgales pašvaldību 22 mācību iestādēm.

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” tiek rīkots ar mērķi veicināt jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spējas, pilnveidot prezentācijas un komunikācijas prasmes, veicināt kritisko domāšanu un līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā.

Aicina iesniegt projektus jauniešu nodarbinātības veicināšanai

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu birojs ir izsludinājis atklātu projektu konkursu jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Projektus var iesniegt līdz 2021. gada 5. janvārim. Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 11.5 miljoni eiro.

Vēršam uzmanību, ka Aktīvo iedzīvotāju fonds nav iesaistīts šī projektu konkursa organizēšanā. Šī informācija publicēta tikai informatīviem nolūkiem.

Konkursa nolikums un sīkāka informācija: eeagrants.org/.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts