Переболевший "Covid-19": "Наверное, все-таки бы рискнул и привился

Фонд общественной интеграции одобрил 11 проектных заявок на конкурс «Поддержка НПО в информировании населения о вакцинации против "Covid-19" для неправительственных организаций (НПО)». Среди получивших поддержку - проект «Поддержка информирования населения о вакцинации против "Covid-19" в Латгальском регионе», который реализует общество «Южно-Латгальский центр поддержки НПО» (DNVOAC). В рамках проекта «Латгалес Лайкс» пригласила для беседы доктора педагогики, ветерана спорта, 74-летнего Александра Степанова, переболевшего "Covid-19".

* Как заболели "Covid-19"?

- Заразился "Covid-19" в семье. 11 октября этим вирусом заболела моя жена, два дня спустя эта инфекция у нее подтвердилась лабораторно, а уже 14 октября "Covid-19" заболел и я. Ни я, ни моя жена не были вакцинированы против "Covid-19".

Dalība jaunatnes projektos – personīgs un profesionāls ieguvums

Jauniešu priekšstats par apkārtējo vidi, cilvēkiem, komunikāciju, attiecībām un citiem personību veidojošiem lielumiem veidojas vairāku faktoru ietekmē. Galvenokārt, būtiska nozīme ir spilgtiem iespaidiem, savas personības bagātināšanai, kā arī kontaktu loka veidošanai. Veiksmīga šo faktoru kombinācija jaunietim palīdz veicināt gan savu konkurētspēju, gan stiprināt savu labbūtību.

Programma “Erasmus+” 

Tās ietvaros jaunieši 13 līdz 30 gadu vecumā, jaunatnes darbinieki un citi darbā ar jaunatni iesaistītie iegūst jaunas prasmes un pieredzi. Programmas jaunatnes jomas mērķis ir veicināt mobilitāti neformālās izglītības jomā un aktīvu jauniešu un jaunatnes darbinieku līdzdalību, kā arī veicināt sadarbību, sociālo iekļaušanu, radošumu un inovatīvas pieejas organizāciju un politikas līmeni jaunatnes jomā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) apkopoja dažu programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenotāju pieredzes stāstus par projektu īstenošanu un ieguvumiem.

Ar „Covid-19” pārslimojušais: Laikam tomēr riskētu un potētos

Sabiedrības integrācijas fonds apstiprinājis 11 projektu pieteikumus konkursā “Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret „Covid-19” nevaldības organizācijām (NVO)". Starp atbalstītajiem ir arī projekts “Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret „Covid-19”„ Latgales reģionā”, ko īsteno biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" (DNVOAC). Projekta ietvaros „Latgales Laiks” aicināja uz sarunu pedagoģijas doktoru, sporta veterānu, 74 gadus veco ar „Covid-19” pārslimojušo Aleksandru Stepanovu.

* Kā saslimāt ar „Covid-19”?

- Ar “Covid-19” inficējos ģimenē. 11.oktobrī ar šo vīrusu inficējās mana sieva, divas dienas vēlāk šī infekcija viņai tika apstiprināta laboratoriski, bet jau 14.oktobrī ar “Covid-19” saslimu arī es. Nedz es, nedz mana sieva pret „Covid-19” nebijām vakcinējušies.

Izsludināts NVO projektu pieteikumu konkurss ģimenes pasākumu atbalstam

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”, lai 2022. gadā īstenotu pasākumus ģimenisku vērtību godināšanai visā Latvijā. Programmā pieejamais finansējums organizācijām ir 450 000 EUR.

Konkursa mērķis ir nodrošināt NVO iniciatīvas ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, vairojot pozitīvu attieksmi pret ģimenēm un sekmējot sadarbību ar pašvaldībām ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā.

Par pasākumiem ģimenisku vērtību godināšanai uzskatāmi pasākumi ģimenēm un tās locekļiem – atzīmējamās dienas, t.sk. Tēva, Mātes un Ģimeņu diena, dažādas nometnes, neformālās izglītības pasākumi, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. Vienam projekta pieteikumam pieejamais minimālais finansējums ir 2 500 EUR, maksimālais finansējums ir 15 000 EUR.

Covid-19 pozitīvās mācībstundas

Covid-19 pandēmija mudina cilvēkus izvērtēt, kā tā ir iespaidojusi mūsu domāšanu, paradumus un ikdienu. Šoreiz stāsts ir par kovida pozitīvajām mācībstundām.

Pacienti maina viedokli no antikavakcinācijas uz vakcināciju

Infektoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes profesore Angelika Krūmiņa novērojusi, ka pacienti, radinieki, draugi un paziņas, kas iepriekš bija aktīvi vakcīnu noliedzēji un pretojās vakcinācijai, tomēr mainīja viedokli un atrada laiku vakcinēties, un nav nožēlojuši to. Turklāt viņi šo pozitīvo stāstu ir nodevuši citiem cilvēkiem. Tāpat viņu priecē tas, ka ir audzis to gados vecu cilvēku skaits, kuri ir izvēlējušies vakcināciju.

Savukārt pacienti, kuri ir vakcinējušies, stāsta dakterei vizītēs, cik labi, ka viņi ir vakcinējušies un ka vakcīna viņus sargā no inficēšanās ar Covid-19. Turklāt daudzi pacienti ar lielāku cieņu un godbijību izturas pret jaunāko medicīnisko personālu, ārstiem un mediķiem – senioriem, kuri pieteikušies palīdzēt nozarei, saprot mediķu ikdienu un pateicas par izturību un kopīgiem panākumiem.

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina 11. projektu pieņemšanas kārta sabiedriskā labuma projektiem

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina projektu pieteikumu pieņemšanas 11.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” Rīcībai 2.1.  Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai.

Atbalsta apmērs: līdz 50 000EUR Atbalsta intensitāte: 90%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība – 5.2. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

Projektu pieteikumu pieņemšana sākas 2022.gada 10.janvāra  līdz 2022.gada 10.februārim. Projektu pieteikumi jāiesniedz TIKAI ELEKTRONISKI: eps.lad.gov.lv/login

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: biedrības Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” birojā – Sēlijas ielā 25, 305.kabinetā Daugavpilī, biedrības mājas lapā www.daugavpils.partneribas.lv sadaļā “Attīstības stratēģija”.

Seminārs “Vakcinācija pret Covid-19. Glābsim sevi!” jau 10. decembrī

Piektdien, 10. decembrī plkst. 12.00 tiešsaistes platformā “ZOOM” norisināsies organizācijas “glabsim.lv” rīkotais seminārs “Vakcinācija pret Covid-19. Glābsim sevi!”, kura ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja gūt izpratni par vakcinācijas nepieciešamību un rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Seminārs tiek organizēts ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par vakcināciju pret Covid-19, atspēkot mītus un atbildēt uz neskaidrajiem jautājumiem, tādējādi sekmējot Latvijas iedzīvotāju vakcināciju.

Semināru vada anesteziologs reanimatologs Roberts Fūrmanis.

Jaunieti, iesaisties! 2022. gads būs Eiropas jaunatnes gads

Uzsverot jaunu cilvēku lomu zaļākas, digitālākas un iekļaujošākas Eiropas veidošanā, Eiropas Komisija (EK) ir pieņēmusi oficiālu priekšlikumu 2022. gadu pasludināt par Eiropas Jaunatnes gadu, kas apliecina Eiropas apņemšanos nodrošināt jauniešiem plašākas un labākas nākotnes iespējas. 

2021. gada 15. septembrī Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena runā par stāvokli Savienībā paziņoja, ka Eiropas Komisija ierosinās 2022. gadu pasludināt par Eiropas Jaunatnes gadu un “veltīt to jauniešiem, kuri no tik daudz kā ir atteikušies citu labā”. Uzsverot, ka Eiropas jauniešu iedvesma viņai sniedz pārliecību par Eiropas nākotni, Urzula fon der Leiena norādīja: “Ja vēlamies, lai mūsu Savienība vairāk līdzinātos viņiem, mums jādod jauniešiem iespēja ietekmēt Eiropas nākotni.”

No 7. līdz 12. decembrim Latvijas novados notiks vairāk nekā 30 izbraukuma vakcinācijas

No otrdienas, 7. decembra, līdz svētdienai, 12. decembrim, Latvijas novados notiks 35 izbraukuma vakcinācijas pret Covid-19, nodrošinot gan pirmās, gan otrās vakcīnas devas, gan pēc pieprasījuma arī balstvakcināciju.

Izbraukuma vakcinācija būs pieejama Maltā, Viļānos, Valkā, Vijciemā, Elejā, Līvānos, Platonē, Dobelē, Kuldīgā, Ludzas novadā un citviet.

Novembrī vien ir notikušas vairāk nekā 100 izbraukuma vakcināciju, kurās sapotēti teju 5000 cilvēku.

Что пугает нас в вакцинации от Covid-19, и что об этом говорят факты и статистика.

Уже более года существуют и применяются вакцины против Covid-19, но стереотипы, мифы, сомнения по поводу необходимости и безопасности прививки за это время даже не поменялись. Интернет полон исследований, доказывающих одно — вакцина безопасна для большинства людей. 

Вместе с Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs мы хотим показать вам, что вакцинироваться важно и необходимо. Мы опираемся на данные Всемирной Организации Здравоохранения, общедоступные исследования и статистику Даугавпилсской региональной больницы о количестве умерших и доли вакцинированных среди них.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts