ieteikt draugiem

Aicinām uz slāvu biedrības “UZORI” 9.tautasdziesmu festivālu

 

2022.gada 26.novembrī ar Kultūras ministrijas un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" atbalstu plkst.14.00 Līvānu novada kultūras centrā notiks slāvu biedrības “UZORI” organizētais 9.tautasdziesmu festivāls. Festivālā piedalīsies ansambļi no dažādām Latgales pilsētām: ukraiņu ansamblis “JAVIR” (Jēkabpils), ukraiņu bērnu ansamblis “PERLINKA” (Jēkabpils), slāvu ansamblis “RJABINUŠKA” (Preiļi), baltkrievu ansamblis “ZAVIRUHA” (Jēkabpils), poļu ansamblis “ZGODA” (Jēkabpils), baltkrievu ansamblis “OKOĻICA” (Dagda), baltkrievu ansamblis “SPADČINA” (Daugavpils), folkloras kopa “CEIRULEITS”, deju kolektīvs “DAUGAVIEŠI” (Līvāni), ansamblis “NOKTJURN” (Krāslava), slāvu kultūras vokālais ansamblis “UZORI”.
Festivāla ietvaros tiks organizētas dažādu tautību rokdarbu izstāde, kā arī Slāvu biedrības “UZORI” fotogrāfes Ļubovas Meļņičenko Līvānu pilsētas ainavu fotogalerija.
Izstādes darba laiks: no plkst. 10.00 līdz 20.00.
Koncerta sākums plkst. 14.00
 
Pasākuma rīkošanu atbalsta Kultūras ministrijas un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" noslēgtā “Līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.5-8-23) ietvaros.


Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts