ieteikt draugiem

Daugavpilī notiks vērienīgs Jaunatnes forums

 

Lai paplašinātu jauniešu prasmes un panāktu darbā ar jaunatni iesaistīto institūciju savstarpējās sadarbības efektivitātes celšanu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 2022. gada 22. novembrī Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” rīko Daugavpils Jauniešu forumu.

Aicinām būt aktīviem Daugavpils jauniešiem un piedalīties ikgadējā Jauniešu forumā neierastā formātā, bet, kā parasti ar aktīvu un atbildīgu jauniešu dalību, jo katra jaunieša viedoklis ir ļoti svarīgs Daugavpils valstspilsētas attīstībai.

Foruma paneļdiskusijā uzklausīsim tādus lēmumu pieņēmējus kā Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietnieci jaunatnes jomā Randu Ķeņģi, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu, JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta direktoru Nilu Mosejonoku, viedokļu līderi, Sabiedrība par atklātību DELNU direktori Inesi Tauriņu un Daugavpils Valts ģimnāzijas Skolēnu līdzpārvaldes prezidentu Jāni Drelingu. Būs iespēja darboties vienā no desmit darba grupām, kuru laikā NVO profesionāļu un ekspertu vadībā kopīgiem spēkiem meklēsim iespējamos risinājumus Daugavpils jauniešu ikdienas pilnveidei tādās tēmās kā “līdzdalība un iniciatīvas”, “nodarbinātība un uzņēmējdarbība”, “atbalstoša vide un klimats” u.c.

Daugavpils Izglītības pārvaldei īstenojot projektu “Dialogs Daugavpils attīstībai”* notikuši gan pārgājieni, diskusijas, gan 8 interaktīvas ZOOM tikšanās, kuru laikā par dažādām aktuālām jauniešu tēmām jaunieši, jaunatnes darba veicēji un jaunatnes jomā iesaistītie eksperti dalījušies ar savām pārdomām par personības pilnveides iespējām pilsētā, skarot gan formālo, gan interešu, gan neformālo izglītību.

Foruma DARBA KĀRTĪBA

Foruma ietvaros plānots prezentēt projekta darba grupas sagatavoto rīcības plānu, uzklausīt ekspertu redzējumus un vienoties par turpmākiem kopīgiem soļiem Daugavpils attīstībai.

Jauniešu prasmju paplašināšanai savu ieguldījumu forumā sniegs tādi eksperti kā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģistrācija pasākumam aizpildot pieteikumu: ej.uz/dialogsDpilsattistibai

Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”.

*- Projekts „Dialogs Daugavpils attīstībai” tiek īstenots ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētas Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” finansiālo atbalstu (dotācijas līguma Nr. 2020-3-lV02-KA347-003684).

 

 

 

 



Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts