ieteikt draugiem

Daugavpils jaunieši aktīvi iesaistās Jauniešu foruma norisēs

 

2022. gada 22. novembrī Daugavpilī norisinājās vērienīgs Jaunatnes forums, kurā piedalījās vairāk nekā 200 Daugavpils jaunieši.

Foruma paneļdiskusijā klātesošiem bija iespēja uzklausīt tādus lēmumu pieņēmējus kā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietnieci jaunatnes jomā Randu Ķeņģi, JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta direktoru Nilu Mosejonoku, viedokļu līderi, Sabiedrība par atklātību DELNU direktori Inesi Tauriņu un Daugavpils Valts ģimnāzijas Skolēnu līdzpārvaldes prezidentu Jāni Drelingu.

Forumā dalībnieki darbojās 10 darba grupās, kurās uzklausīja teju 20 jauniešu politikas ekspertu redzējumu par turpmākiem kopīgiem soļiem Daugavpils attīstībai tādās tēmās kā “līdzdalība un iniciatīvas”, “nodarbinātība un uzņēmējdarbība” un “atbalstoša vide un klimats”.

 

 

Grupu darba ietvaros jaunieši kopā ar ekspertiem un darbā ar jauniešiem iesaistītajiem diskutēja par iespējamajām idejām risinājumiem konkrēto rīcību uzlabošanai. Katras darba grupas darba rezultātā tapa rekomendācijas un ierosinājumi darbību soļiem, kas tika apkopotu vienotā ceļu kartē. Šobrīd darbā ar jaunatni iesaistītie pilnveidos un precizēs ceļu kartes īstenošanas uzdevums. Katra ideja, ko jaunieši minēja kā aktuālu un svarīgu, tiks ņemta vērā, atbilstoši iekļauta jaunatnes politikas īstenošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības rīcības dokumentu izstrādē.

Pasākums tika īstenots sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” piesaistot ekspertus no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latgales plānošanas reģiona, “Europe Direct Dienvidlatgale” centra, biedrības “Eiropas Kustība Latvijā”, Pusaudžu resursu centra,  Daugavpils Inovāciju centra, , LIAA Daugavpils biznesa inkubatora, Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada IP un mācību platformas “MeYou.One”.

Daugavpils Jauniešu forums notika projekta „Dialogs Daugavpils attīstībai” ietvaros, kas tiek īstenots ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētas Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” finansiālo atbalstu (dotācijas līguma Nr. 2020-3-lV02-KA347-003684).Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts