ieteikt draugiem

Pieejams finansējums ASV eksperta piesaistei

 

NVO sektors, biedrības un izglītības iestādes, kas no 2024. gada janvāra līdz augustam plāno organizēt jebkāda formāta pasākumu sev aktuālā jomā - konferenci, lekciju ciklu, apmācības vai darba grupas, aicinātas savam projektam piesaistīt ekspertu vai vieslektoru no ASV, saņemot Baltijas-Amerikas Dialoga programmas sniegto finansējumu.

 

Programmas galvenais mērķis ir lietderīgu zināšanu apmaiņa starp ASV un Latviju, kas būtu pielietojamas dažādu nozaru un jomu attīstībai un sakārtošanai. Finansējumam var pieteikties jebkuras jomas nevalstiskās organizācijas, biedrības un izglītības iestādes, kas vēlas diskutēt un veicināt izpratni par sev būtisku tēmu, piesaistot ASV speciālistu kā pasākuma ekspertu. Baltijas-Amerikas Dialoga programmas ietvaros tiks segtas visas ar eksperta vizīti un uzturēšanos saistītās izmaksas. Maksimālais granta apjoms vienam projektam ir 10 000 ASV dolāru.

Lai pieteiktos granta saņemšanai:
• pieteicējam jābūt bezpeļņas organizācijai,
• jāsaņem apstiprinājums no ASV eksperta par dalību plānotajā projektā,
• jāsagatavo plānotā projekta apraksts, iekļaujot ASV eksperta vizītes dienaskārtību,
• jāiesniedz plānotā budžeta aprēķins.

 

Pieteikties Baltijas-Amerikas Dialogs programmas finansējumam var līdz 2023. gada 15. septembrim, nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski fonda mājaslapā:
https://www.balticamericanfreedomfoundation.org/programs/baltic-american-dialogue-program

 

Papildu informācija:
Ilze Bembere
BAFF programmu pārstāve Latvijā
ibembere@ciee.org
www.BalticAmericanFreedomFoundation.orgMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts