ieteikt draugiem

Divas biedrības ceļ kapacitāti, veidojot organizācijas stratēģiju

 

Pateicoties Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs un Latvijas Republikas Kultūras ministrija atbalstam, šobrīd divas organizācijas Latgalē, savas darbības turpmākai izaugsmei, izstrādā organizāciju stratēģijas.

 

11. jūnijā Daugavpils Poļu namā notika biedrības "Latvijas Poļu savienība" darba seminārs. Ievas Jūhansones vadībā poļi no Rīgas, Rēzeknes, Krāslavas, Tukuma, Daugavpils, Jūrmalas, Jēkabpils, Ludzas un Jelgavas strādāja pie rīcības plāna izveides LPS stratēģijas izstrādei.

 

Savukārt 11. jūlijā Rēzeknes teātris JORIKS tikās ar Ievu Jūhansoni, lai aktīvi turpinātu savu stratēģijas izstrādi.

 

 

Pasākums notika Dienvidlatgales NVO atbalsta centra un Kultūras ministrijas līdzdalības līguma “Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.: Nr.2.5-8-23) ietvaros.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts