Līvānos norisinājās Jauno līderu un NVO tīklošanās pasākums: “Tavās rokās-pasauli kustināt!”

22.01.24 Līvānu novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā "Kvartāls" norisinājās Jauno līderu un NVO pārstāvju tīklošanās pasākums, kura laikā Līvānu novada jaunajiem līderiem un NVO pārstāvjiem bija lieliska iespēja uzzināt aktuālāko informāciju par iedzīvotāju un pilsoniski sabiedrisko organizāciju līdzdalības iespējām un atbalstu nevalstiskajām organizācijām Līvānu novadā, dzirdēt labās prakses piemērus un izveidot pilsoniski aktīvā cilvēka portretu, kā arī ieskatīties “Demokrātijas spogulī”.

 

Tīklošanās laikā dalībnieki iepazinās ar Līvānu novada nevalstiskā sektora apskatu, dalījās labās prakses piemēros par pilsonisko sabiedrisko organizāciju darbības veidiem un aktuālo informāciju, kā arī diskutēja par šādiem jautājumiem:

Notiks jauno līderu un PSO tīklošanās Līvānos

2024. gada 22. janvārī Līvānu novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Kvartāls” (Lāčplēša iela 28, Līvāni) no plkst. 15.00 līdz 18.00 biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) projekta “Demokrātijas akadēmija”* ietvaros rīkojauno līderu un PSO tīklošanās pasākumu “Tavās rokās – pasauli kustināt!”, kura mērķis ir diskutēt un stiprināt izpratni par demokrātiskās līdzdalības un iesaistes nozīmi pilsoniskās sabiedrības veidošanā, kā arī paaugstināt līdzdalības un iesaistes kapacitāti, motivējot iesaistīties savas kopienas sabiedriskajā dzīvē un kopienas attīstībā.

 

Kopīgiem spēkiem meklēsim atbildes uz šādiem jautājumiem:

  1. Kāpēc jābūt pilsoniski aktīvam un kāds ir labums no tā?
  2. Kā es varu iesaistīties un būt aktīvs pilsonis ?
  3. Kāds ir pilsoniski aktīvs cilvēks?

Preiļu novada Iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvji pilnveido zināšanas

Sestdien, 13. janvārī, deviņpadsmit Preiļu novada Iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvji pulcējās mācību seminārā par dažādu padomju kompetencē esošo juridisko jautājumu risināšanu. Mācības vadīja Preiļu novada pašvaldības Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja Inta Klindžāne.

 

Mācību laikā tika izrunātas Pašvaldību likumā un Preiļu novada pašvaldības  iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikumā atrunātās padomes kompetences, izskaidrots Preiļu novada pašvaldības darba reglaments, lai Iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvji izprastu pašvaldības darba organizāciju,  izrunāta dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība, lēmumprojektu, lēmumu, protokolu un citu dokumentu sagatavošanai.

Tiek rīkots mācību seminārs “Kompetencē esošie juridiskie jautājumi”

Lai uzlabotu iedzīvotāju konsultatīvo padomju un kopienu pārstāvju juridiskās zināšanas efektīvas darbības nodrošināšanai, 2024. gada 13. janvārī plkst. 10.00 Preiļos, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), tiek rīkots sešu stundu mācību seminārs “Kompetencē esošie juridiskie jautājumi”. Semināra laikā būs iespēja iegūt zināšanas par to, kā iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm un kopienu iniciatīvu grupām risināt juridiskus jautājumus, kas ietver lēmumprojektu izstrādi, protokolu gatavošanu, komunikācijas veidus ar pašvaldību u. c.

 

Pieteikšanās mācībām līdz 11. janvārim. Tiešsaistes pieteikuma anketa – ŠEIT.

Daugavpilī notika Jauno līderu tīklošanās pasākums “Pilsoniski aktīvs cilvēks un ES!”

Trešdien, 10.01.2024., viesnīcas “Par Hotel Latgola” konferenču zālē (Ģimnāzijas ielā 46, Daugavpilī) norisinājās Jauno līderu un nevalstisko un pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) tīklošanās pasākums, ko organizēja Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC).

 

Pasākuma sākumā, iepazīstoties tika izveidots tīkls, kurā dalībnieki dalījās savā personīgajā politiskā aktīvisma pieredzē, pēc kā dalībnieki aizpildīja “Līdzdalības bingo” testu, kurš ļāva vēl dziļāk izprast, – cik 2023. gadā katrs ir bijis pilsoniski aktīvs!

Daugavpilī notiks Jauno līderu tīklošanās pasākums

2024. gada 10. janvārī viesnīcā “Par Hotel Latgola” (Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils) no plkst. 16:00- 19:00 biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) projekta “Demokrātijas akadēmija”* ietvarosrīko, īpaši nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un pilsoniski aktīviem iedzīvotājiem veidotu pasākumu “Pilsoniski aktīvs cilvēks un ES!”, kura mērķis ir  atraktīvi un kopīgi tīklojoties izspēlēt “Eiropas vēlēšanu simulācijas” spēli un neapmaldīties “Demokrātijas labirintā”.

 

Pasākumā nodefinēsim 2024. gada apņemšanos: būt pilsoniski aktīvam savas kopienas dzīvē un kopīgiem spēkiem meklēsim atbildes uz tādiem jautājumiem kā:

  1. Kā stiprināt izpratni par demokrātiskās līdzdalības un iesaistes nozīmi pilsoniskās sabiedrības veidošanā?
  2. Kā es varu iesaistīties un būt aktīvs pilsonis?
  3. Kā motivēt iesaistīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās un izrādīt savu pilsonisko nostāju?

Preiļos apgūst Google rīku lietošanas prasmes

Ar lielu entuziasmu un vēlmi sākt 2024. gadu ar jaunu zināšanu un prasmju iegūšanu, 3. janvārī 25 dažādu NVO un kopienu pārstāvji uzsāka 12 h praktiskās mācības, lai apgūtu GOOGLE rīkus savu organizāciju un iestāžu darbības uzlabošanai.
 
Trīs mācību dienu laikā, kursa pasniedzēja Juris Erts, pielietojot gan teorētiskās, gan praktiskās mācību metodes iepazīstinās ar jaunākajām tehnoloģiju tendencēm un sniegtajām iespējām.
 
Fotogalerija: DNVOAC Facebook lapa
 

Preiļos notiks mācības “Google servisu izmantošanas iespējas”

Lai uzlabotu nevalstisko  organizāciju darba efektivitāti un kvalitāti tiek rīkotas 12 h praktiskās mācības “Google servisu izmantošanas iespējas”.

Mācību saturs ir veidots atbilstoši jaunākajām tehnoloģiskajām iespējām, ko nodrošina mākoņpakalpojumu izmantošana. Praktiskajās nodarbībās kursu dalībnieki pilnveidos savas zināšanas par Google izmantošanas iespējām.

 

Preiļos “Iedvesmas brokastīs” diskutē un dalās pieredzē

Sestdien, 16. decembra rītā, uz “Iedvesmas brokastīm” Preiļu Kultūras centra mazajā zālē pulcējās Preiļu novada Iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvji. Tikšanās mērķis- pašām padomēm izrunāt savā starpā, kā uzsākts Iedzīvotāju konsultatīvo padomju darbs pagastos un Preiļu pilsētā, kādi ir neskaidrie jautājumi, kas kavē, kas palīdz, kas paveikts, kam jāpievērš uzmanība un kā pašvaldība var palīdzēt, kāda vide jārada, lai darbs padomēs attīstītos efektīvi un šī līdzdalība varētu pastāvēt.

 

Pasākumā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, pasākuma atklāšanas vārdus teica priekšsēdētāja vietniece  Ineta Anspoka un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsts centrs” koordinators Oskars Zuģickis.

 

Jauno līderu un NVO sektora pārstāvju tīklošanās pasākums Latgalē: “Pilsoniskā aktīvisma formas un instrumenti”

2023. gada 8. decembrī Preiļu Kultūras namā, (Raiņa bulvāris 28, Preiļi) no plkst. 11.00 līdz 15.30 “Demokrātijas akadēmijas“* ietvaros notiks īpaši nevalstisko organizāciju pārstāvjiem u.c. interesentiem veidots pasākums “Jauno līderu un NVO sektora pārstāvju tīklošanās pasākums Latgalē: “Pilsoniskā aktīvisma formas un instrumenti””, ko rīko biedrība “Dienvidlattgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar partnerorganizācijām visā Latvijā.

 

Pasākuma mērķis ir uzlabot zināšanas par pilsoniskā aktīvisma formām, metodēm un instrumentiem, kā arī stiprināt izpratni par demokrātiskās līdzdalības un iesaistes nozīmi pilsoniskās sabiedrības veidošanā, paaugstināt līdzdalības un iesaistes kapacitāti, motivējot iesaistīties savas kopienas sabiedriskajā dzīvē un kopienas attīstībā.

 

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts