Demokrātijas akadēmijas mācības Latvijas pamatu – nevalstisko organizāciju – spēcināšanai

2023. gada 24. novembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 ZOOM platformā notiks īpaši nevalstisko organizāciju pārstāvjiem veidots tiešsaistes mācību kurss, ar mērķi rast iespēju stiprināt NVO sektora dalībnieku specifiskās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas efektīvai darbībai pilsoniskajā jomā.

 

“Pilsoniski aktīva sabiedrība ir demokrātiskas Latvijas valsts pamatvērtība. Mūsu un Jūsu darbs, iesaiste, līdzdalība un līdzatbildība veido sabiedrību un valsti. Šīs tiešsaistes mācības paredzētas tieši NVO sektora pārstāvjiem, lai paplašinātu zināšanas un prasmes, lai spēcinātu organizācijas kapacitāti, attīstītu stratēģisko domāšanu un spēju reaģēt uz pārmaiņām.” saka biedrības “Latvijas Lauku forums” izpilddirektores p. i. Zane Seredina.

 

Seminārs “Stratēģiska pieeja mazākumtautību NVO darbībai”

Otrdien, 2023. gada 14. novembrī, Vienības nama Ulmaņa zālē (Rīgas ielā 22a, 2.stāvā), lai Latgales mazākumtautību biedrībām un citiem interesentiem sniegtu kvalitatīvu un sabiedriski nozīmīgu saturu, kā arī, padziļinātu izpratni par iedzīvotāju līdzdalības iespējām, stiprinot iedzīvotājos valstisko apziņu un piederības sajūtu Latvijai, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs pl.: 11.00 rīko pasākumu “Stratēģiska pieeja mazākumtautību NVO darbībai”.
 
 
Klātesot Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktorei Jeļenai Šaicānei tiks diskutēts par sabiedrības saliedētību, iekļaujošu līdzdalību un plašākai sabiedrībai skaidrotu valsts politikas pamatnostādnes saliedētas sabiedrības stiprināšanai, kā arī citus aktuālos jautājumus integrācijas jomā.
 
 

Meistarklases deju kolektīvu, folkloras kopu vadītājiem un jauniešu deju kolektīvu dalībniekiem

2023. gada 13. novembrī Daugavpils Valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” Lielajā zālē, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, notiks divas bezmaksas meistarklases deju kolektīvu, folkloras kopu vadītājiem un jauniešu deju kolektīvu dalībniekiem folklorista, etnomūziķa Ērika Zepa vadībā:

 

  • pl.: 15.00 meistarklase “Danči kā forma mācību satura apguvē” deju kolektīvu un folkloras kopu vadītājiem

 

  • pl.: 17.00 meistarklase “Danču popkultūra kā nemateriālā kultūras mantojuma saglabātāja” jauniešu deju kolektīvu dalībniekiem.

Demokrātijas kafejnīca Balvos!

7. oktobrī plkst. 11.00 būsiet laipni gaidīti picērijā „Zebra” uz pirmo „Demokrātijas kafejnīcu” Balvos.

 

Šeit pie galdiņiem varēsiet satikt līdzīgi un citādi domājošos, pazīstamus un nepazīstamus, lai ar kāda iepriekš neatklāta sarunu vadītāja gādību ļautos saturīgām sarunām. Kas būs šie sarunveži un kādas tēmas tiks apspriestas, lai paliek noslēpumā. Šis ir aicinājums uzticēties un ļauties nejaušībai. Ticiet- viss būs labi! Pica garantēta!

Laiks demokrātijai – iedvesmas kafejnīca Lūznavā

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienību “Lūznavas muižas komplekss” 26.oktobrī plkst. 10.00 – 13.00 organizē pasākumu “Iedvesmas kafejnīca”.

 

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 24.10. saitē: forms.gle/Bu974jkpWfQ6pXAD7

 

Launaga laiks Demokrātijas kafejnīcā Augšdaugavas novadā

11. oktobrī plkst. 15.00 Augšdaugavas novada Kultūras centrā "Vārpa", Dobeles ielā 30, Daugavpilī, notiks līdzdalības pasākums "Launaga laiks Demokrātijas kafejnīcā".

 

Tikšanās, sarunas, viedokļu apmaiņa starp NVO pārstāvjiem, kultūras darbiniekiem un politiķiem.
Sarunu tēma: Pašvaldības, NVO un kultūras institūciju sadarbība, veidojot laikmetīgu, pilsoniski aktīvu un saliedētu kultūrtelpu Augšdaugavas novadā.

 

Par sarunām patīkamā gaisotnē parūpēsies Ieva Johannson.

 
 

 

Daugavpils apkaimes skolēni un skolotāji apgūst Tradicionālās dziedāšanas stilus Latvijā un Latgalē

Latgales reģiona tradīcijas un dažādais nacionālais sastāvs jau izsenis atšķīries no citiem Latvijas novadiem. Lai veicinātu Daugavpils apkaimes skolu jauniešu un pedagogu pilsonisko līdzdalību, stiprinātu nacionālo, lokālo identitāti un latgaliskās kultūras apgūšanu, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) projekta “Daugovys lūkūs” ietvaros piedāvā iespēju piedalīties izglītojošās meistarklasēs par tradicionālās dziedāšanas un deju tradīcijām Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas skolēniem, skolotājiem un pašdarbības kolektīvu vadītājiem.

 

Meistarklase bērnu un jauniešu folkloras kopu dalībniekiem un skolotājiem

2023. gada 28. septembrī plkst. 13.00 Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa”, Dobeles ielā 30, Daugavpilī, notiks Ilzes Cepurnieces meistarklase Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas bērnu un jauniešu folkloras kopu dalībniekiem un skolotājiem.

Meistarklasē tiks iepazīti latviešu tradicionālās mūzikas dziedāšanas stili. Savukārt praktiskās nodarbības laikā tiks izmēģinātas un pilnveidotas dažādas dziedāšanas tehnikas, izdziedot gan senā, gan jaunā (vēlīnā) slāņa dziesmas no dažādiem Latvijas novadiem.

Piedalīties aicināti mūzikas skolotāji un skolu folkloras kopu dalībnieki.

 

Iespēja pieteikties 3 dienu NVO plenēram Preiļu pusē

Lai attīstītu pilsoniskas sabiedrības prasmes kopienu līderos (gan NVO pārstāvju, gan neformālo grupu un pilsoniski aktīvo indivīdu vidū), stiprinātu viņu potenciālu lēmumu pieņemšanā, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību no 2023. gada 27. līdz 29. septembrim Preiļu novada Viesu mājās “Dzeņi” rīko NVO PLENĒRU*.

 

Visus interesentus līdz 25. septembrim aicinām reģistrēties pasākumam, aizildot pieteikuma veidlapu: ej.uz/latgalesNVOpleners2023

 

Iekļaušanās pasākumu nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā pieejams finansējums 1, 7 milj. apmērā

 Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) izsludina papildu projektu pieteikumu konkursu “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” ar mērķi sekmēt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

 

Uzturoties Latvijā, Ukrainas civiliedzīvotāji aizvien vairāk vēlas iekļauties uzņemošajās kopienās, gan vairojot zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūrtelpu un citām sabiedrības procesu jomām, gan veidojot sociālos kontaktus ar vietējiem iedzīvotājiem. Nevalstisko organizāciju un pašvaldību sniegtā informācija liecina, ka kopīgās interesēs balstīti pasākumi sekmē gan Ukrainas civiliedzīvotāju, gan uzņemošās sabiedrības locekļu savstarpēju sadarbību un kontaktu veidošanu. 

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts