Daugavpils apkaimes skolēni un skolotāji apgūst Tradicionālās dziedāšanas stilus Latvijā un Latgalē

Latgales reģiona tradīcijas un dažādais nacionālais sastāvs jau izsenis atšķīries no citiem Latvijas novadiem. Lai veicinātu Daugavpils apkaimes skolu jauniešu un pedagogu pilsonisko līdzdalību, stiprinātu nacionālo, lokālo identitāti un latgaliskās kultūras apgūšanu, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) projekta “Daugovys lūkūs” ietvaros piedāvā iespēju piedalīties izglītojošās meistarklasēs par tradicionālās dziedāšanas un deju tradīcijām Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas skolēniem, skolotājiem un pašdarbības kolektīvu vadītājiem.

 

Meistarklase bērnu un jauniešu folkloras kopu dalībniekiem un skolotājiem

2023. gada 28. septembrī plkst. 13.00 Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa”, Dobeles ielā 30, Daugavpilī, notiks Ilzes Cepurnieces meistarklase Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas bērnu un jauniešu folkloras kopu dalībniekiem un skolotājiem.

Meistarklasē tiks iepazīti latviešu tradicionālās mūzikas dziedāšanas stili. Savukārt praktiskās nodarbības laikā tiks izmēģinātas un pilnveidotas dažādas dziedāšanas tehnikas, izdziedot gan senā, gan jaunā (vēlīnā) slāņa dziesmas no dažādiem Latvijas novadiem.

Piedalīties aicināti mūzikas skolotāji un skolu folkloras kopu dalībnieki.

 

Iespēja pieteikties 3 dienu NVO plenēram Preiļu pusē

Lai attīstītu pilsoniskas sabiedrības prasmes kopienu līderos (gan NVO pārstāvju, gan neformālo grupu un pilsoniski aktīvo indivīdu vidū), stiprinātu viņu potenciālu lēmumu pieņemšanā, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību no 2023. gada 27. līdz 29. septembrim Preiļu novada Viesu mājās “Dzeņi” rīko NVO PLENĒRU*.

 

Visus interesentus līdz 25. septembrim aicinām reģistrēties pasākumam, aizildot pieteikuma veidlapu: ej.uz/latgalesNVOpleners2023

 

Iekļaušanās pasākumu nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā pieejams finansējums 1, 7 milj. apmērā

 Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) izsludina papildu projektu pieteikumu konkursu “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” ar mērķi sekmēt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

 

Uzturoties Latvijā, Ukrainas civiliedzīvotāji aizvien vairāk vēlas iekļauties uzņemošajās kopienās, gan vairojot zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūrtelpu un citām sabiedrības procesu jomām, gan veidojot sociālos kontaktus ar vietējiem iedzīvotājiem. Nevalstisko organizāciju un pašvaldību sniegtā informācija liecina, ka kopīgās interesēs balstīti pasākumi sekmē gan Ukrainas civiliedzīvotāju, gan uzņemošās sabiedrības locekļu savstarpēju sadarbību un kontaktu veidošanu. 

Aicina pieteikties 3 dienu NVO plenēram Preiļu pusē

Lai attīstītu pilsoniskas sabiedrības prasmes kopienu līderos (gan NVO pārstāvju, gan neformālo grupu un pilsoniski aktīvo indivīdu vidū), stiprinātu viņu potenciālu lēmumu pieņemšanā, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību no 2023. gada 29. līdz 31. augustam Preiļu novada Viesu mājās “Dzeņi” rīko NVO PLENĒRU*.

 

Visus interesentus līdz 26. augustam aicinām reģistrēties pasākumam, aizildot pieteikuma veidlapu: ej.uz/latgalesNVOpleners2023

 

Preiļu novadā tika aizvadīta Demokrātijas kafejnīca

2023. gada 28. augustā Preiļu novadā tika aizvadīta  – DEMOKRĀTIJAS KAFEJNĪCA.

 

Biedrība Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību, lai veicinātu sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos procesos, kas aktuāli vietējo kopienā, stiprinot demokrātiskās vērtības sabiedrībā un aktīvu un pilsonisku sabiedrību, 28. augustā viesu namā "Dzeņu mājas" rīkoja “Demokrātijas kafejnīcu”.

 

Preiļu novada iedzīvotājus pulcinās “Demokrātijas kafejnīcā”

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību, lai veicinātu sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos procesos, kas aktuāli vietējo kopienā, stiprinot demokrātiskās vērtības sabiedrībā un aktīvu un pilsonisku sabiedrību, 2023. gada 25. augustā viesu namā “Dzeņu mājas” iedzīvotājus aicina uz “Demokrātijas kafejnīcu”.
!Pasākums pārcelts uz 2023. gada 28. augustu!

 

 

Latgales jauniešu-līderu apmācības

Lai veicinātu Latgales jauniešu informētību, zināšanas par to, kas ir aktīva pilsoniskā sabiedrība, kā var līdzdarboties un iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" sadarbībā ar EUROPE DIRECT Dienvidlatgale centru, Eiropas Parlamenta deputāti Dace Melbārdi un Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām no 1. līdz 4. augustam rīko jauniešu līderu apmācības "Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā", kas notiks viesu mājā "Pie Ismeru ezera", Rēzeknes novadā.

 

Interesentus līdz 27.07.23. aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/SVFNMaPJCCWdfNaF7
Atlases rezultāti tiks paziņoti 28. jūlijā no rīta.
 

Divas biedrības ceļ kapacitāti, veidojot organizācijas stratēģiju

Pateicoties Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs un Latvijas Republikas Kultūras ministrija atbalstam, šobrīd divas organizācijas Latgalē, savas darbības turpmākai izaugsmei, izstrādā organizāciju stratēģijas.

 

11. jūnijā Daugavpils Poļu namā notika biedrības "Latvijas Poļu savienība" darba seminārs. Ievas Jūhansones vadībā poļi no Rīgas, Rēzeknes, Krāslavas, Tukuma, Daugavpils, Jūrmalas, Jēkabpils, Ludzas un Jelgavas strādāja pie rīcības plāna izveides LPS stratēģijas izstrādei.

 

Savukārt 11. jūlijā Rēzeknes teātris JORIKS tikās ar Ievu Jūhansoni, lai aktīvi turpinātu savu stratēģijas izstrādi.

 

 

Rēzeknē atvērta NVO ISTABA

Ar svinīgu pasākumu 2023. gada 28. jūnijā Rēzeknē tika atklāta NVO istaba. Biedrības "ART Market" pārstāvji norāda – NVO istaba ir vēl viens solis daudzkulturālās sabiedrības saliedēšanai un to līdzdalību veicināšanai.

 

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts