Preiļos apgūst Google rīku lietošanas prasmes

Ar lielu entuziasmu un vēlmi sākt 2024. gadu ar jaunu zināšanu un prasmju iegūšanu, 3. janvārī 25 dažādu NVO un kopienu pārstāvji uzsāka 12 h praktiskās mācības, lai apgūtu GOOGLE rīkus savu organizāciju un iestāžu darbības uzlabošanai.
 
Trīs mācību dienu laikā, kursa pasniedzēja Juris Erts, pielietojot gan teorētiskās, gan praktiskās mācību metodes iepazīstinās ar jaunākajām tehnoloģiju tendencēm un sniegtajām iespējām.
 
Fotogalerija: DNVOAC Facebook lapa
 

Preiļos notiks mācības “Google servisu izmantošanas iespējas”

Lai uzlabotu nevalstisko  organizāciju darba efektivitāti un kvalitāti tiek rīkotas 12 h praktiskās mācības “Google servisu izmantošanas iespējas”.

Mācību saturs ir veidots atbilstoši jaunākajām tehnoloģiskajām iespējām, ko nodrošina mākoņpakalpojumu izmantošana. Praktiskajās nodarbībās kursu dalībnieki pilnveidos savas zināšanas par Google izmantošanas iespējām.

 

Preiļos “Iedvesmas brokastīs” diskutē un dalās pieredzē

Sestdien, 16. decembra rītā, uz “Iedvesmas brokastīm” Preiļu Kultūras centra mazajā zālē pulcējās Preiļu novada Iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvji. Tikšanās mērķis- pašām padomēm izrunāt savā starpā, kā uzsākts Iedzīvotāju konsultatīvo padomju darbs pagastos un Preiļu pilsētā, kādi ir neskaidrie jautājumi, kas kavē, kas palīdz, kas paveikts, kam jāpievērš uzmanība un kā pašvaldība var palīdzēt, kāda vide jārada, lai darbs padomēs attīstītos efektīvi un šī līdzdalība varētu pastāvēt.

 

Pasākumā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, pasākuma atklāšanas vārdus teica priekšsēdētāja vietniece  Ineta Anspoka un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsts centrs” koordinators Oskars Zuģickis.

 

Jauno līderu un NVO sektora pārstāvju tīklošanās pasākums Latgalē: “Pilsoniskā aktīvisma formas un instrumenti”

2023. gada 8. decembrī Preiļu Kultūras namā, (Raiņa bulvāris 28, Preiļi) no plkst. 11.00 līdz 15.30 “Demokrātijas akadēmijas“* ietvaros notiks īpaši nevalstisko organizāciju pārstāvjiem u.c. interesentiem veidots pasākums “Jauno līderu un NVO sektora pārstāvju tīklošanās pasākums Latgalē: “Pilsoniskā aktīvisma formas un instrumenti””, ko rīko biedrība “Dienvidlattgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar partnerorganizācijām visā Latvijā.

 

Pasākuma mērķis ir uzlabot zināšanas par pilsoniskā aktīvisma formām, metodēm un instrumentiem, kā arī stiprināt izpratni par demokrātiskās līdzdalības un iesaistes nozīmi pilsoniskās sabiedrības veidošanā, paaugstināt līdzdalības un iesaistes kapacitāti, motivējot iesaistīties savas kopienas sabiedriskajā dzīvē un kopienas attīstībā.

 

Demokrātijas akadēmijas mācības Latvijas pamatu – nevalstisko organizāciju – spēcināšanai

2023. gada 24. novembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 ZOOM platformā notiks īpaši nevalstisko organizāciju pārstāvjiem veidots tiešsaistes mācību kurss, ar mērķi rast iespēju stiprināt NVO sektora dalībnieku specifiskās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas efektīvai darbībai pilsoniskajā jomā.

 

“Pilsoniski aktīva sabiedrība ir demokrātiskas Latvijas valsts pamatvērtība. Mūsu un Jūsu darbs, iesaiste, līdzdalība un līdzatbildība veido sabiedrību un valsti. Šīs tiešsaistes mācības paredzētas tieši NVO sektora pārstāvjiem, lai paplašinātu zināšanas un prasmes, lai spēcinātu organizācijas kapacitāti, attīstītu stratēģisko domāšanu un spēju reaģēt uz pārmaiņām.” saka biedrības “Latvijas Lauku forums” izpilddirektores p. i. Zane Seredina.

 

Seminārs “Stratēģiska pieeja mazākumtautību NVO darbībai”

Otrdien, 2023. gada 14. novembrī, Vienības nama Ulmaņa zālē (Rīgas ielā 22a, 2.stāvā), lai Latgales mazākumtautību biedrībām un citiem interesentiem sniegtu kvalitatīvu un sabiedriski nozīmīgu saturu, kā arī, padziļinātu izpratni par iedzīvotāju līdzdalības iespējām, stiprinot iedzīvotājos valstisko apziņu un piederības sajūtu Latvijai, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs pl.: 11.00 rīko pasākumu “Stratēģiska pieeja mazākumtautību NVO darbībai”.
 
 
Klātesot Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktorei Jeļenai Šaicānei tiks diskutēts par sabiedrības saliedētību, iekļaujošu līdzdalību un plašākai sabiedrībai skaidrotu valsts politikas pamatnostādnes saliedētas sabiedrības stiprināšanai, kā arī citus aktuālos jautājumus integrācijas jomā.
 
 

Meistarklases deju kolektīvu, folkloras kopu vadītājiem un jauniešu deju kolektīvu dalībniekiem

2023. gada 13. novembrī Daugavpils Valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” Lielajā zālē, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, notiks divas bezmaksas meistarklases deju kolektīvu, folkloras kopu vadītājiem un jauniešu deju kolektīvu dalībniekiem folklorista, etnomūziķa Ērika Zepa vadībā:

 

  • pl.: 15.00 meistarklase “Danči kā forma mācību satura apguvē” deju kolektīvu un folkloras kopu vadītājiem

 

  • pl.: 17.00 meistarklase “Danču popkultūra kā nemateriālā kultūras mantojuma saglabātāja” jauniešu deju kolektīvu dalībniekiem.

Demokrātijas kafejnīca Balvos!

7. oktobrī plkst. 11.00 būsiet laipni gaidīti picērijā „Zebra” uz pirmo „Demokrātijas kafejnīcu” Balvos.

 

Šeit pie galdiņiem varēsiet satikt līdzīgi un citādi domājošos, pazīstamus un nepazīstamus, lai ar kāda iepriekš neatklāta sarunu vadītāja gādību ļautos saturīgām sarunām. Kas būs šie sarunveži un kādas tēmas tiks apspriestas, lai paliek noslēpumā. Šis ir aicinājums uzticēties un ļauties nejaušībai. Ticiet- viss būs labi! Pica garantēta!

Laiks demokrātijai – iedvesmas kafejnīca Lūznavā

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienību “Lūznavas muižas komplekss” 26.oktobrī plkst. 10.00 – 13.00 organizē pasākumu “Iedvesmas kafejnīca”.

 

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 24.10. saitē: forms.gle/Bu974jkpWfQ6pXAD7

 

Launaga laiks Demokrātijas kafejnīcā Augšdaugavas novadā

11. oktobrī plkst. 15.00 Augšdaugavas novada Kultūras centrā "Vārpa", Dobeles ielā 30, Daugavpilī, notiks līdzdalības pasākums "Launaga laiks Demokrātijas kafejnīcā".

 

Tikšanās, sarunas, viedokļu apmaiņa starp NVO pārstāvjiem, kultūras darbiniekiem un politiķiem.
Sarunu tēma: Pašvaldības, NVO un kultūras institūciju sadarbība, veidojot laikmetīgu, pilsoniski aktīvu un saliedētu kultūrtelpu Augšdaugavas novadā.

 

Par sarunām patīkamā gaisotnē parūpēsies Ieva Johannson.

 
 

 

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts