ieteikt draugiem

Rēzeknē PSO tīklošanās diskusija: “Pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO)- izaicinājumi un to nozīme reģionā”

 

2024. gada 25. janvārī Latgales Vēstniecībā GORS, Rēzeknē, norisinājās PSO pārstāvju tīklošanās diskusija, kuras laikā diskutēja par pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) izaicinājumiem, šo organizāciju nozīmi un ieguldījumu vietējās kopienas attīstības procesos, kā arī par PSO motivāciju -de/motivāciju iesaistīties savas kopienas attīstībā un rast atbildi uz jautājumu: “Vai PSO var būt mediators starp iedzīvotāju un vietējo pašvaldību?” 

 

Tīklošanās diskusija norisinājās paneļdiskusijas formātā, kur ar ekspertiem Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama direktori Svetlanu Semaņaku, Rēzeknes pilsētas domes deputāti Ināru Groci un Biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” vadītāju Oskaru Zuģicki dalībnieki diskutēja par šādiem jautājumiem:

 

  1. Kā palielināt PSO ieguldījumu vietējās kopienas attīstības procesos?
  2. Vai PSO var būt par mediatoru starp iedzīvotājiem un pašvaldību?
  3. Kā motivēt PSO iesaistīties savas kopienas sabiedriskajā dzīvē un attīstībā?

Pirmā diskusijas daļā Rēzeknes pilsētas domes deputāte un Biedrības ESTO pārstāve Ināra Groce, iepazīstināja ar 2022.gada veiktā pētījuma “Sabiedrības līdzdalība Latgales reģionā”, kurš tika veikts, lai novērtētu esošo situāciju, identificētu galvenās problēmas un šķēršļus sekmīgai NVO iesaistei politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī radīt priekšnoteikumus priekšlikumu izstrādē NVO līdzdalības pilnveidošanai Latgalē un ieskicēja pētījuma par Latgales NVO līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos, kurš norisinājās  deviņās Latgales reģiona pašvaldībās, galvenās konstatētās problēmas. Biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” vadītājs Oskars Zuģickis motivējot un diskutējot par iespējamajiem risinājumiem PSO iesaistei, akcentēja galveno, ka “katram ir jāatrod sava drosmes poga, kura kalpotu par pamatu līdzdarboties un iesaistīties savas kopienas attīstībā”.

 

Savukārt, Nacionālo biedrību kultūras nama direktore Svetlana Semaņaka daloties savā pieredzē un sadarbībā ar mazākumtautību biedrībām, uzsvēra, ka tikai personīgā ieinteresētība un iekšējā griba var motivēt iesaistīties sava novada, pašvaldības un valsts sabiedriskajā dzīvē un attīstībā.

 

Tīklojoties paralēlās grupās- PSO pārstāvju grupa un Jauno līderu grupas, tika nodefinēti šķēršļi, kas traucē iesaistīties un līdzdarboties. Šīs tīklošanās rezultātā izveidojās aktīvas debates ar ekspertiem, kas ļāva izjust galvenos iemeslus katra personīgā demotivācijai un motivācijai. Noslēgumā, daloties pārdomās un izjūtās, katrs diskusijas dalībnieks atzina, ka svarīgākais ir pārvarēt sevi, atrast savu drosmes pogu un kļūt par motivatoru saviem līdzgaitniekiem, biedriem un blakus esošajiem cilvēkiem, jo tikai mūsu rokās ir pasauli kustināt!

 

Demokrātijas akadēmiju īsteno biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu, Zemgales NVO centru, kā arī sadarbības partneriem NVO un valsts pārvaldē. Demokrātijas akadēmiju finansē EEZ un Norvēģijas grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.


Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts