Izsludināts atklātais projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” jaunatnes organizācijām

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros izsludina atklāto projektu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” jaunatnes organizācijām. Projekta mērķgrupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām un jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs.

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, lai sekmētu Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam rīcības virzienos noteikto pasākumu īstenošanu un sasniegtu pasākumos noteiktos šādus obligātos rezultatīvos rādītājus:

Aicina uz politiskās izglītības darbnīcu “Kāpēc mūs nesaklausa?” kopā ar Filipu Rajevski 22. jūlijs, 2021

2021. gada 29. jūlijā plkst. 10:00 Krāslavas novada Jaundomes muižā notiks politiskās izglītības darbnīca ar lektoru Filipu Rajevski. Kāpēc, dzīvojot viens otram līdzās, mēs otru nesaklausām un maz saprotam? Kritizējam, bet iesaistīties procesos nevēlamies? 

Vai esi gatavs kļūt par savas paaudzes līderi?

Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus vecumā no 17 līdz 23 gadiem pieteikties VASARAS AKADĒMIJAI, kuras laikā būs iespējams gūt zināšanas un prasmes jauniešu organizācijas vadīšanā un ar to saistītajos izaicinājumos. Akadēmijas mērķis ir veidot jauno jaunatnes NVO līderu paaudzi.

Kādā veidā?

Akadēmijas programma tiek veidota balstoties uz simulācijas spēles principu, kur visas 3 apmācību dienas tiek pakārtotas kopīgai izaicinājumu pārvarēšanai un sasniegumu izvērtēšanai. Šīs nebūs klasiskas apmācības, bet gan kopīgs piedzīvojums.

PILOTKONKURSS: Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludina pilotkonkursu organizāciju darbības atbalstam

Lai izmēģinātu jaunu biedrību un nodibinājumu atbalsta pieeju, kas varētu kļūt par pamatu Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) darbam nākamajā finanšu periodā gan Latvijā, gan citviet Eiropā, Latvijas AIF izsludina Ilgtermiņa darbības atbalsta konkursu un aicina tajā piedalīties pieredzējušas un finansiāli spēcīgas organizācijas, kuru vidējais gada apgrozījums ir vismaz 80 000 eiro un tām ir spēkā esoši vairākgadu darbības plāni (stratēģijas).

Pieteikumus konkursam var iesniegt no 2. jūlija līdz 6. septembra pl. 14.00 AIF tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv. Konkursa rezultātā septiņām atbilstošākajām organizācijām tiks piešķirti 100 000 eiro katrai to darbības plānos (stratēģijās) iekļauto mērķu, uzdevumu, pasākumu īstenošanai un rezultātu sasniegšanai aspektos, kas saistīti ar AIF mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem Latvijā.

Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmai 2021.-2027.gadam iesniegtas teju 70 jauniešu rekomendācijas darbam ar jaunatni Latgalē

Latgales plānošanas reģiona administrācija publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 5.augustam nodevusi Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.redakcijas projekts un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

Lai papildinātu Attīstības programmas saturu, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” iesniegusi 68 Latgales reģiona jauniešu izstrādātas rekomendācijas darbam ar jaunatni Latgalē, kas apkopotas 6 jomās.

Rekomendācijas savulaik tapušas biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” projekta “Civis novus” organizēto strukturētā dialoga “Kafija ar politiķiem” septiņu diskusiju ietvaros, kas tika īstenotas sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām septiņās lokālās un reģionālās diskusijās Līvānos, Daugavpils novadā, Dagdā, Balvos, Krāslavā, Ludzā un Daugavpilī, pulcējot 416 dalībniekus, tai skaitā pašvaldību un Saeimas deputātus.

Aicina NVO sektora pārstāvjus izteikt priekšlikumus par Latgales reģiona turpmākajiem attīstības virzieniem

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) aicina Latgales reģiona nevalstiskās organizācijas iesaistīties Latgales plānošanas reģiona (LPR) Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.redakcijas apspriešanā.

Ar to var iepazīties LPR mājas lapā šeit: lpr.gov.lv/lv/padome-l2f3/apspriedes/

Līdz 2021. gada 5. augustam Latgales reģiona iedzīvotāji var sniegt atgriezenisko saiti par izstrādātajiem dokumentiem, tādēļ LPR 2021. gada 30. jūlijā plkst. 10:00 rīko tiešsaistes tikšanos Zoom platformā, kur ikviens varēs izteikt savus priekšlikumus par izstrādātajiem dokumentiem. Lūdzam izmantot šo saiti, lai piedalītos apspriešanā zoom.us/j/96193611162?pwd=T1lPcWNGS3RIQWM0MzBHcFBWek0wQT09 (Meeting ID: 961 9361 1162, Passcode: 002121).

Arī vasarā biedrības un nodibinājumi var pieteikties un saņemt konsultācijas

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) aicina uz bezmaksas individuālajām konsultācijām  biedrību un nodibinājumu vadības, juridiskajos, grāmatvedības, saimnieciskās darbības, finanšu piesaistes, publicitātes un sadarbības jautājumos!

Vairāk informācijas un pieteikšanās konsultācijām, zvanot pa tālr. 26565858 (Oskars) vai rakstot uz oskars@nvoc.lv. Konsultēs  DNVOAC koordinators un Aktīvo iedzīvotāju fonda Latgales reģionālais koordinators Oskars Zuģickis . Konsultācijas laiks līdz 1 stundai.

STRATĒĢISKIE PROJEKTI: atvērta projektu pieteikumu pieņemšana stratēģisko projektu konkursā

No 2021. gada 18. jūnija līdz 6. septembra plkst. 14.00 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) ir aicinātas iesniegt projektus otrajā AIF Stratēģisko projektu konkursā programmās Demokrātijas kultūra un Cilvēktiesības.

Konkursa ietvaros tiks atlasīti tādi projekti, kuru aktivitāšu kopums varētu radīt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūrā vai cilvēktiesību stiprināšanā Latvijā un kuros tiek pausts projekta iesniedzēja stratēģiskais redzējums, kā šīs izmaiņas panākt un iesniedzējs pārliecina par savām spējām to veikt.

“Meža vēlēšanās 2021” uzvarēja Panda Anda

2021. gada 5. jūnijā ar simulāciju “Meža vēlēšanas 2021”, kad mazākie Līvānu novada iedzīvotāji varēja balsot 8 vēlēšanu iecirkņos Līvānu novadā par 5 kandidātiem, noslēdzās akcija #EjamVisiBalsot.

No 588 bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem, kas dzīvo Līvānu novadā, “Meža vēlēšanās 2021” piedalījās 33% vēlētāju jeb 195 bērni. Par uzvarētāju kļuva Panda Anda, iegūstot 82 balsis jeb 42% no visām balsīm. Ar 44 balsīm 2.vietā palika Čeizs Ķepa, 32 balsis bērni atdeva par Zaķi Zibsni, kas ierindojās 3.vietā. Pūce Bobo saņēma 28 balsis, bet tikai 14 vēlētāju atbalstu ieguva Ezis Adata.

Ko plāno turpmāk darīt Panda Anda? Par to šis video stāsts.

 

Jau 5.jūnijā norisināsies "Meža vēlēšanas 2021" Līvānu novadā

Jau 2021. gada 5. jūnijā no plkst. 10:00 līdz 16:00 Līvānu novadā būs atvērti 8 iecirkņi, kas atradīsies blakus esošajiem pašvaldību vēlēšanu iecirkņiem, kur jaunākie Līvānu novada iedzīvotāji varēs atdot savu balsi "Meža vēlēšanas 2021!", kas norisinās akcijas  #EjamVisiBalsot ietvaros.
 
Kā rīkoties?
  • 5.jūnijā no plkst. 10:00 līdz 16:00 droši nāc klāt kādā no "Meža vēlēšanas 2021" iecirkņiem un saki, ka vēlies nobalsot!
  • Saņemot vēlēšanu zīmi - izdari savu izvēli: kandidāta vārdam blakus ievelc “+”, ja balso PAR, “-”, ja balso PRET.
  • Vēlēšanu zīmi iemet urnā.

 

Atdot savu balsi par vienu no pieciem kandidātu sarakstiem "Meža vēlēšanās 2021": 1.saraksts – Ezis Adata, 2.saraksts – Čeizs Ķepa, 3.saraksts – Panda Anda, 4.saraksts – Zaķis Zibsnis un 5.saraksts – Pūce Bubo. 

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts