ieteikt draugiem

Konkurss bērniem un jauniešiem “Eiropas kultūras mantojuma radītāji 2021”

 

Konkursa mērķis ir apzināt, novērtēt un motivēt bērnus un jauniešus, kuri vēro, pēta un interesējas par kultūras mantojumu. Tas dos iespēju apkopot pieredzi un stāstus par to, kā bērni un jaunieši, nākamie kultūras mantojuma saglabātāji, izprot vietējā kultūras mantojuma Eiropas dimensiju.

Konkursa nolūks ir mudināt jauniešus, jaunos Eiropas kultūras mantojuma radītājus (HeritageMakers), izpētīt savu apkārtni, izprast mantojuma jēdzienu, izklāstīt savu redzējumu, paust viedokli par kultūras mantojuma Eiropas dimensiju, kā arī to, kādas Eiropas vērtības glabā viņiem nozīmīgi kultūras mantojuma objekti.

Savos darbos var ietvert gan materiālo kultūras mantojumu, piemēram, pieminekļus un ēkas, dabas ainavas un ievērojamas vietas, gan arī nemateriālo kultūras mantojumu, piemēram, dejas, dziedāšanu vai vietējās kultūras tradīcijas.

Ļaujieties radošai interpretācijai!

Konkursa dalībnieki

Konkursā aicinām piedalīties jauniešu grupas (klases, draugu vai domubiedru grupas u. tml.), kuri pieteikuma iesniegšanas brīdī ir jaunāki par 18 gadiem. Darbus var iesniegt divās vecuma kategorijās: 6-11 gadi un 11-17 gadi.

Savus darbus var iesniegt arī individuāli un tos publicēs Eiropas kultūra smantojuma dienu tīmekļa vietnē.

Jautājumi, kas palīdzēs izpētes procesā: 

Rīcības soļi: 

 1. Pirms darba sākšanas sazinieties ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, lai vienotos par mentoru, kurš palīdzēs jauniešiem un atbalstīs viņus darba veidošanas procesā.
 2. Kopā ar mentoru izpētiet apkārtni, radiet stāstu, kas atspoguļo izvēlētās mantojuma vietas vai objekta vērtību. Organizējiet pasākumus, diskusijas jauniešu grupām vecuma kategorijās no 6 līdz 11 gadiem vai no 11 līdz 17 gadiem. Veidojiet aktivitātes, kas ļauj jauniešiem apmainīties ar zināšanām un idejām, rīkojiet kultūras mantojuma dārgumu medības, apmeklējiet nozīmīgas vietājās kultūras mantojuma vietas, piemēram, muzejus, pieminekļus, bibliotēkas, arhīvus, tūrisma objektus, arheoloģiskas vietas vai vēsturiskas ēkas. Motivējiet bērnus un jauniešus pētīt savas ģimenes mantojumu, sarunājoties ar vecākajām paaudzēm, un dodiet viņiem iespēju uzzināt jaunas lietas par savu kopienu un vietu, kurā viņi dzīvo. Noskaidrojiet, kā cilvēki agrāk dzīvoja, kā ģērbās, ko darīja brīvajā laikā un kādus darbus viņi agrāk strādāja. Vai ir kādi īpaši stāsti, vēsturiski notikumi vai tradīcijas, kas raksturīgas tikai jūsu pilsētai vai reģionam? Vai jūsu pilsētā kāds ir ieradies dzīvot no citas Eiropas valsts? Kādas unikālas tradīcijas viņi atveda līdzi?
 3. Pasākuma rezultātam jāatbild uz jautājumu: Kāds ir Jūsu kultūras mantojums?
  Aktivitāšu gala rezultāts var būt: 
  • videomateriāls līdz 5 minūtēm garš;
  • fotoattēls, glezna, zīmējums;
  • cits vizuāls materiāls.
 4. Pievienojiet izveidotajam darbam aprakstu latviešu vai angļu valodā, kas nav garāks par 800 vārdiem.
 5. Augšupielādējiet savas grupas darbu Eiropas kultūras mantojuma dienu tīmekļa vietnē, norādot informāciju par dalībniekiem (grupa/skola/klase, dalībnieku un mentoru vārdi, grupas vecuma grupa un vieta).
 6. Pēc valsts koordinatora apstiprinājuma, Jūsu darbs tiks publicēts Eiropas kultūras mantojuma dienu tīmekļa vietnē.

Aicinām dalīties ar savu stāstu arī sociālajos tīklos, lietojot tēmturi #HeritageMakers.

Savām aktivitātēm meklējiet iedvesmu bukletā “101 pasākuma ideja“.

Stāsta iesūtītājs, piedaloties konkursā, apliecina, ka to veidojis pats. Konkursa rīkotājs neuzņemas atbildību par autortiesību pārkāpumiem. Ja attēlā redzams bērns vai jaunietis, stāsta iesūtītājs apliecina, ka ir saņemta vecāku atļauja foto publicēšanai. Stāsta iesūtītājs atļauj konkursa rīkotājiem darbu publicēt un izmantot komunikācijas materiālos.

Informācija par #HeritageMakers

Mantojuma radītāju (Heritage Makers) konkurss aizsācies 2013. gadā Somijā ar mērķi aicināt nākotnes mantojuma sargātājus iepazīt tuvāko apkārtni, meklēt un identificēt vērtības sev apkārt. 2018. gadā, atzīmējot Eiropas kultūras mantojuma gadu, konkurss pirmo reizi notika Eiropas mērogā un divi stāstnieki no Latvijas – Lizete  ar stāstu par Kalna Kaibēniem un Raivo ar stāstu par Strūves ģeodēziskās loka punktu “Jēkabpils”, ieguva iespēju apmeklēt Starsbūru. 2019. gadā konkurss kļuvis par Eiropas kultūras mantojuma dienu iniciatīvu, kas tika rīkota Eiropas mērogā Eiropas Kultūras mantojuma gada ietvaros. Latviju pārstāvēja stāstniece Elīna ar darbu “Tautas deja”.

Svarīgi datumi! 

Papildus informācija: Iveta Berga-Muižniece,67228808;  iveta.berga-muizniece@mantojums.lvMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts