Piedalies Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu dienās!

Lai potenciālajiem projektu iesniedzējiem palīdzētu sagatavoties Kapacitātes projektu konkursam, Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) aicina piedalīties projektu dienās visos Latvijas reģionos no 2021. gada 6. janvāra līdz 29. janvārim (ZOOM platformā). Pieteikšanās elektroniski: ej.uz/Kapac_projektu_Dienas

Pasākumā pieteikties aicināti interesenti, kam nav pieredzes vai ir neliela projektu rakstīšanas pieredze, kas vēlas labāk izprast AIF projektu veidošanas pamatprincipus un kuru pārstāvētās organizācijas atbilst Kapacitātes projektu konkursa iesniedzēju nosacījumiem.

Ukraiņu nacionālās virtuves meistarklases

2020.gada 6. un 19. decembrī biedrība tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu, klātesot dažādu mazākumtautību un Latvijas pamatnācijas 34 pārstāvjiem no dažādām Latvijas vietām, noorganizēja meistarklases “Pelmeņi” un “Vareņiki”. Meistarklašu laiks tika pieskaņots arī dažādiem pirms ziemassvētku svētkiem, kā, piemēram, Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja svētki 19. decembrī.

Romu tautas deju meistarklase tiešsaistē

2020.gada 17.decembrī jauniešu biedrība “DAGNE” sadarbībā ar PIKC RVT Krāslavas struktūrvienību un Krāslavas romu biedrības vadītāju Lidiju Čubreviču, organizēja tiešsaistes romu dejas meistarklasi.
Meistarklases laikā tika detalizēti izskatīti romu tautas tērpi - to vēsture, izmantošana un nozīme romu kultūrā. Tika izrunātas romu tradīcijas un kultūras pasākumu svinēšanas īpatnības. Lidija Čubreviča radīja ieskatu romu tautas dejā, demonstrējot romu dejas veidus, izskaidrojot romu dejas īpatnības un zemtekstu - ko nozīmē katra kustība un pagrieziens.

Kapacitātes projekti: Atvērta projektu pieteikumu pieņemšana Kapacitātes projektu konkursā!

Līdz 2021. gada 15. februāra plkst. 14.00 Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu tiešsaistes sistēmā Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicinātas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus organizācijas kapacitātes stiprināšanai.

Šis ir trešais Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkurss, un tā mērķis ir stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju  ilgtspēju un kapacitāti.

Aicina pieteikties romu tautas deju meistarklasei

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā Jauniešu biedrība “Dagne” ar Kultūras ministrijas atbalstu, lai veicinātu Latvijas romu kultūras savpatnības saglabāšanu, atbalstot Krāslavas šīs nacionālās minoritātes iniciatīvu,  šī gada 17. decembrī plkst. 17:30 organizē romu tautas deju meistarklasi, ko vadīs Lidija Čubreviča.

Meistarklases laikā tiks prezentēti romu tautastērpi, kas šobrīd tiek izgatavoti to autentiskumu un kvalitāti saskaņojot ar Krāslavas romu kopienas pārstāvēm.

Latgales mazākumtautību NVO saņem valsts atbalstu

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) 2020. gada nogalē Latgales reģiona mazākumtautību biedrību darbības attīstībai un atbalstam ar Kultūras ministrijas atbalstu īsteno virkni aktivitāšu.

Projekta ietvaros aktivitātes vērstas mazākumtautību biedrību materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, to biedru prasmju, iemaņu un konkurētspējas paaugstināšanai, savstarpējai sadarbībai, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegādei, mazākumtautību NVO mijiedarbībai ar plašāku sabiedrību, kā arī veicināt Latvijas mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu.

Latgalē tika piešķirts finansējums vēl 6 kopienu iniciatīvu īstenošanai

2020. gada novembra vidū biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) pārstāvji kopā ar British Council pārstāvniecību Latvijā izvērtēja iesniegtos projekta pieteikumus ierobežotas atlases kopienu iniciatīvu konkursa “Darbīgās kopienas Latgalē” 2.kārtai. Kopā tika saņemti 12 projektu pieteikumi no 7 Latgales reģiona pašvaldībām, savām iniciatīvām prasot vairāk nekā 30 tūkstošus eiro.

Ekspertu komisija, izvērtējot pieteikumus, piešķīra 12 330 eiro to īstenošanai. Finansējumu ieguva biedrība “Lai sapņi piepildās” (Daugavpils novads), „Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība” (Daugavpils pilsēta), biedrība “Viedokļu līderu skola” (Rēzeknes novads), jauniešu biedrība “Dagne” (Dagdas novads), Indras vidusskolas atbalsta biedrība “SKOLA AR NĀKOTNI” (Krāslavas novads) un biedrība “NEW EAST” (Daugavpils pilsēta).

В Латгалии было выделено финансирование на реализацию еще 6 общественных инициатив

В середине ноября 2020 года представители общества «Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs» (DNVOAC) вместе с представительством Британского Совета в Латвии оценили поданные заявки на проекты для 2-го тура конкурса общественных инициатив с ограниченным отбором «Активные сообщества в Латгалии». Всего было получено 12 проектных заявок от 7 самоуправлений Латгальского региона, запросивших более 30 тысяч евро для своих инициатив.

После оценки заявок экспертная комиссия выделила на их реализацию 12 330 евро. Финансирование получили: некоммерческая организация “Lai sapņi piepildās” (Даугавпилсский край), „Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība” (город Даугавпилс), некоммерческая организация “Viedokļu līderu skola” (Резекненский район), молодежное объединение “Dagne” (Дагденский край), общество поддержки средней школы в Индре “SKOLA AR NĀKOTNI” (Краславский край) и некоммерческая организация “NEW EAST” (город Даугавпилс).

NVO pārstāvjus aicina pieteikties semināram “Sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējas” ar Artūru Medni

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) 2020.gada 27. novembrī no pl. 11:30 līdz 14:30 rīko tiešsaistes apmācību bezmaksas semināru “Sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējas”.

Seminārā digitālā satura mārketinga aģentūras “New Black” vadītājs Artūrs Mednis* 3 stundu garumā interesentus informēs par interneta vidē bāzēto aplikāciju un vietņu izmantošanu darbam ar sabiedrību:

– kā veicināt kvalitatīvu, operatīvu un divpusēju komunikāciju starp NVO, iedzīvotājiem un medijiem;

– kā uzlabot informācijas apmaiņu Latgalē;

– interneta vidē bāzēto aplikāciju un vietņu loma NVO sektora pozitīvā tēla un atpazīstamības veidošanā;

– sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējām, rīkiem.

Latgalē tiek īstenotas 6 kopienu iniciatīvas

Pateicoties biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstam, projekta “Darbīgās kopienas Latgalē” ietvaros no 2020. gada septembra līdz decembrim Latgalē tiek īstenotas sešas kopienu iniciatīvas. Tās realizē biedrība “Galēnu kultūrvēstures biedrība” (Riebiņu novads), Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, biedrība “Solis izaugsmē” (Daugavpils pilsēta), biedrība “Nīdermuižas draudze” (Preiļu novads), Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa” un Multikultūras integrācijas centrs “Varavīksnes laiva” no Krāslavas novada.

 

 

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts