ieteikt draugiem

Rēzeknē jaunieši diskutēja par līdzdalības iespējām attālinātajā laikā

 

2021. gada 14. oktobrī Rēzeknē norisinājās jauniešu forums “KĀP-NES”, ko rīkoja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un jaunatnes lietu speciālisti Eleonoru Ivanovu. Ņemot vērā esošo situāciju valstī, neparastākais šajā pasākumā bija iespēja piedalīties forumā kā klātienē, tā attālināti. Tā dalībnieki forumu nodēvēja par hirbīdpasākumu.

Klātesošie dalībnieki kopā ar moderatoru Vili Brūveri diskutēja par skolēnu līdzpārvaldēm, to būtību un iespējām ietekmēt ikdienas procesus. Dalībnieki dalījās savā pieredzē, kādas aktivitātes tika īstenotas līdz šim un arī atklāja, ka esošā situācijā, kad jebkurā brīdī klātienes mācības var pārvērsties attālinātajā mācību procesā, ir ļoti sarežģīti iesaistīt citus skolēnus savās rindās un aktivitātēs. Kopīgā diskusijā V.Brūveris ar jauniešiem meklēja atbildes, kādā veidā varētu nodrošināt jauniešu iesaisti skolas pašpārvaldēs attālināti.

 

 

Paralēli kopā ar moderatori Ievu Johansson tiešsaistē arī norisinājās diskusija ar dalībniekiem, kas pasākumam pievienojās attālināti. Izmantojot Zoom tiešsaistes platformas iespējas, dalībnieki strādāja grupās, iesaistoties moderatorei. Arī viņi prezentēja savu redzējumu par jauniešu iesaisti pašpārvaldēs. Tiešsaistes foruma dalībniekiem bija iespēja redzēt un dzirdēt klātienes foruma dalībnieku prezentācijas, par ko pasākuma organizatori izsaka pateicību tehniskajam atbalstam no  Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra "Zeimuļs".

Pateicība Rēzeknes 2. vidusskolas, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, Rēzeknes 5. vidusskolas, Rēzeknes 3. vidusskolas skolēniem un vietējo jauniešu biedrību pārstāvjiem par aktīvu dalību forumā.

 

Pasākums norisinājās projekta “Kompleksi pasākumi Latgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai” (Nr. 2021/LV/NVOF/MAC/049) ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

 

Informācijai: Oskars Zuģickis, biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators, tālr.: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts