Demokrātijas kafejnīca Ludzā

2021. gada 9. septembrī no plkst. 13:00 līdz 15:00 Ludzā, pie Tautas nama, norisināsies demokrātijas kafejnīca, ko rīkot biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību.

Uz sarunām tiek aicināti vietējie iedzīvotāji, lai neformālā atmosfērā pie kafijas tases diskutētu kopā ar Ināru Silicku, Veru Putāni, Eleonoru Obrumāni, Andreju Narnicki un Arni Krancānu un veidotu konstruktīvu dialogu par aktuālajām tēmām vietējā kopienā.

 

Vēl ir paredzētas divas demokrātijas kafejnīcas, kas norisināsies 15. oktobrī Rēzeknē un 21. oktobrī Daugavpilī. Detalizēta informācija par šiem pasākumiem tiks publicēta pirms to norises.

Iespēja pietiekties konferencei par atšķirīgām pieejām jaunatnes darbam dažādās NEET situācijās

Aicinām pietiekties konferencei “On track 5 – Different youth work approaches for different NEET situations”, kas notiks no 2021.gada 7.decembra līdz 11.decembrim Stambulā, Turcijā. Pieteikšanās līdz 2021. gada 16.septembrim.

Konference vienuviet pulcēs 80 profesionāļus un tiek rīkota ar mērķi veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību starp dažādām nozarēm, lai izveidotu vairāk iespēju jauniešiem NEET situācijā un iekļaušanai sabiedrības aktivitātēs, izglītībā un darba tirgū.

Aicina pieteikties sociālās uzņēmējdarbības konkursam

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Luminor banku izsludina pieteikšanos sociālās uzņēmējdarbības piču jeb prezentāciju konkursam “Tam labam būs augt 2021”. Balvā būs iespēja saņemt 2000 eiro finansējumu sociālās biznesa idejas vai projekta realizēšanai. 

Konkursā aicināti piedalīties esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas. Tie var būt uzņēmumi ar vai bez sociālā uzņēmuma statusa, biedrības un nodibinājumi, kam nepieciešamas finansējums kādas jaunas idejas vai jau esoša projekta realizēšanai. Tāpat var pietiekties individuālas personas, kuras vēl tikai lolo savu sociālās uzņēmējdarbības ideju un meklē tai starta finansējumu. Pieteikt var ideju vai projektu, kas atbilst sociālās uzņēmējdarbības būtībai un definīcijai – ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt labumu sabiedrībai.

Notiks Eiropas jaunatnes programmas “Erasmus+” informatīvās dienas

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas, pašvaldības, jauniešu neformālās grupas un ikvienu, kas vēlas īstenot programmas “Erasmus+” projektus piedalīties informatīvās dienās, kas tiks organizētas tiešsaistē. Dalībniekiem iepriekš jāreģistrējas norādītajos linkos.

Lai rosinātu jaunatnes jomas pārstāvjus atrast piemērotāko projektu veidu, savas idejas īstenošanai, notiks tiešsaistes info dienas. Informācija par informatīviem tiešsaistes pasākumiem platformā “Zoom” projektu īstenotājiem:

26. augustā, plkst. 11:00 – Jaunatnes līdzdalības projekti;

30.augustā plkst. 11.00 – Solidaritātes projekti;
2. septembris, plkst. 14:00 – Jauniešu apmaiņas projekti;
6. septembris, plkst. 14:00 – Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;
15. septembris, plkst. 14.00 – Partnerības sadarbības projekti.

Četrās Latgales pilsētās norisināsies demokrātijas kafejnīcas

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” vasaras izskaņā aizsāk nebijušu pasākumu ciklu Latgales reģionā, rīkojot demokrātijas kafejnīcas. Jau 26. augustā no plkst. 13:00 līdz 15:00 Dagdas pilsētas estrādē vietējie iedzīvotāji tiek aicināti uz cieņpilnām un konstruktīvām sarunām neformālā atmosfērā pie kafijas tases. Šajā tikšanās reizē sarunās iesaistīsies arī Juris Viļums, Inese Plesņa, Arjtoms Gekišs un Raimonds Nipers, lai kopīgi diskutētu par tēmām un veicinātu konstruktīvu dialogu.

Demokrātijas kafejnīcas norisināsies 2021. gada 9. septembrī Ludzā, 15. oktobrī Rēzeknē un noslēgsies 21. oktobrī Daugavpilī. Detalizēta informācija par šiem pasākumiem tiks publicēta pirms pasākumiem.

LAMPA aicina piedzīvot sarunas 10 kopā skatīšanās vietās Latgalē

Septītā Sarunu festivāla LAMPA notikumus šogad varēs piedzīvot 20. un 21. augustā Cēsu pilsētvidē, tiešraidē festivāla mājaslapā un 47 kopā skatīšanās vietās visā Latvijā, 10 no tām – Latgalē. No Viļakas līdz Krāslavai – LAMPAS notikumiem varēs sekot līdzi vietās, kas atvērtas un pieejamas plašam interesentu lokam, tā turpinot pērn aizsākto tradīciju.

Kopā skatīšanās vieta – tā ir vieta jebkur Latvijā, kur svarīgas LAMPAS vērtības, jebkura vieta, kur iespējams sanākt kopā, kopā skatīties festivāla tiešraidi un veidot sarunu par šī gada LAMPAS pasākumiem.

Aicina Latgales NVO pārstāvjus uz diskusiju par nodokļu likumdošanas izmaiņu ietekmi uz organizāciju darbību

2021. gada 1. jūlijs ir ieviesis būtiskas izmaiņas ne tikai darba devējiem biznesa nozarēs, bet arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, jo stājušies spēkā grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Šīs izmaiņas saistītas ar minimālajām sociālajām iemaksām, kas darba devējiem būs jāsedz par saviem darbiniekiem arī tad, ja tie nesaņems minimālo valstī noteikto atalgojumu. Lai rosinātu diskusiju par šīm nodokļu izmaiņām NVO sektorā un kā turpmāk organizēt biedrību un projektu darbu, biedrība “Sadarbības platforma” aicina Latgales reģiona nevalstiskās organizācijas piedalīties tiešsaistes domdarbnīcā “Krustceles” š.g. 18. augustā (trešdienā) plkst. 15.00 tiešsaistes platformā Zoom.

Izsludināts atklātais projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” jaunatnes organizācijām

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros izsludina atklāto projektu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” jaunatnes organizācijām. Projekta mērķgrupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām un jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs.

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, lai sekmētu Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam rīcības virzienos noteikto pasākumu īstenošanu un sasniegtu pasākumos noteiktos šādus obligātos rezultatīvos rādītājus:

Aicina uz politiskās izglītības darbnīcu “Kāpēc mūs nesaklausa?” kopā ar Filipu Rajevski 22. jūlijs, 2021

2021. gada 29. jūlijā plkst. 10:00 Krāslavas novada Jaundomes muižā notiks politiskās izglītības darbnīca ar lektoru Filipu Rajevski. Kāpēc, dzīvojot viens otram līdzās, mēs otru nesaklausām un maz saprotam? Kritizējam, bet iesaistīties procesos nevēlamies? 

Vai esi gatavs kļūt par savas paaudzes līderi?

Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus vecumā no 17 līdz 23 gadiem pieteikties VASARAS AKADĒMIJAI, kuras laikā būs iespējams gūt zināšanas un prasmes jauniešu organizācijas vadīšanā un ar to saistītajos izaicinājumos. Akadēmijas mērķis ir veidot jauno jaunatnes NVO līderu paaudzi.

Kādā veidā?

Akadēmijas programma tiek veidota balstoties uz simulācijas spēles principu, kur visas 3 apmācību dienas tiek pakārtotas kopīgai izaicinājumu pārvarēšanai un sasniegumu izvērtēšanai. Šīs nebūs klasiskas apmācības, bet gan kopīgs piedzīvojums.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts