ieteikt draugiem

Aktīvo iedzīvotāju fonds meklē pārstāvi darbam projektu atlases komisijā

 

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) līdz 14. oktobrim konkursa kārtībā meklē vienu pilsoniskās sabiedrības pārstāvi darbam AIF projektu atlases komisijā.

Prasības kandidātiem:

  1. vismaz piecu gadu darbības pieredze pilsoniskās sabiedrības sektorā vai darbā ar formālām, neformālām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, vai valsts politikas veidošanā pilsoniskās sabiedrības jomā;
  2. profesionālā ekspertīze atbilstoši atlases komisijai atbilstošā konkursu veida specifikai - pieredze un zināšanas par pilsoniskās sabiedrības organizāciju praktisku darbību, mērķtiecīgu aktivitāšu īstenošanu, ilgtermiņa darbības plāniem/stratēģijām u.c.

Projektu atlases komisijas uzdevums ir sagatavot AIF padomei apstiprināšanai iesakāmo stratēģisko, ilgtermiņa darbības atbalsta un informatīvo kampaņu konkursos iesniegto projektu un rezerves projektu sarakstus. Sarakstu izveide būs jāsagatavo koleģiālā darbā, balstoties uz projektu rindojumu vērtētāju darba rezultātā, kā arī ņemot vērā katra atsevišķā projekta un visu konkrētā konkursa projektu kopuma stratēģisko atbilstību AIF mērķim un izvēlētās programmas kopējiem rezultātiem, aktivitāšu ietvariem un to indikatoriem, atbilstību AIF darbības principiem, projektu tematiskajām jomām un to specifiskajiem nosacījumiem. Ar projektu atlases komisijas darba nolikumu var iepazīties šeit.

Projektu atlases komisijā kopā ir trīs balstiesīgie locekļi - AIF vadītājs, pilsoniskās sabiedrības pārstāvis un valsts pārvaldes pārstāvis, kā arī novērotāji. Darbs atlases komisijā pilsoniskās sabiedrības pārstāvim ir apmaksāts.

Komisijas locekļiem, uzsākot darbu, ir jāapņemas pieņemt lēmumus, kas ir vērsti uz AIF mērķa sasniegšanu, ievērot AIF darbības principus un vērtības, kā arī personisko integritāti*.

Lai pieteiktos uz komisijas locekļa kandidatūru, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem līdz 2021. gada 14. oktobrim jāiesniedz pieteikums, nosūtot to uz e-pastu: pasts@activecitizensfund.lv. Pieteikumā (e-pastā) jānorāda personas vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts saziņai, pārstāvētā organizācija un motivācija (lūgums formulēt vienā rindkopā). Pieteikumam jāpievieno CV, kurā iekļautā informācija apliecina pretendenta atbilstību augstāk minētajām prasībām.

Par projektu atlases komisijas locekļu pienākumiem lūdzam sazināties ar AIF projektu vērtēšanas procesa vadītāju Anitu Seļicku (e-pasts: anita.selicka@activecitizensfund.lv, telefons: 29442492).

 *Integritāte ir prakse būt godīgam un spēja saglabāt pastāvīgu un bezkompromisa stingru morālo un ētisko principu un vērtību ievērošanu. Šajā kontekstā integritāti uzskatām arī par kandidāta apzināšanos par savas darbības godīgumu, patiesumu un precizitāti.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts