ieteikt draugiem

Līdzdalības pasākums “ Jauniešu iesaiste- Eiropas nākotnei”

 

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “ Zeimuļs” sadarbībā ar biedrībām “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un “Eiropas Asociāciju  World-Our Home” aicina skolu pašpārvaldes piedalīties līdzdalības pasākumā “Jauniešu iesaiste – Eiropas nākotnei”, kura laikā jaunieši un jaunatnes darbinieki no dažādām valstīm diskutēs par jauniešu līdzdalības veidiem, nākotnes domāšanu un demokrātiju. Jauniešu līdzdalības pasākums “ Jauniešu iesaiste – Eiropas nākotnei ” notiks 10. aprīlī plkst. 16.00 Rēzeknes valstspilsētas domē.

 

Līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti. Darba kārtība – šeit.

 

Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā: 

  1. iesaistoties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo darbu;
  2. darbojoties izglītības iestāžu pašpārvaldēs; 
  3. izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī citas iniciatīvas; 
  4. piedaloties jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā; 
  5. iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā; 
  6. iesaistoties citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā. 

Līdzdalības veidi

Formālie līdzdalības veidi (nostiprināti tiesību aktos un kurus organizē valsts vai pašvaldības institūcijas):

Neformālie līdzdalības veidi (neformāls dialogs ar lēmuma pieņēmējiem un sabiedrību): 

 

Vairāk informācijas:
Jaunatnes lietu speciāliste
Eleonora Ivanova
eleonora.ivanova@rezekne.lv 

 

Pasākums notiks Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra noslēgtā “Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.: Nr.2.5-11-207) ietvaros.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts