ieteikt draugiem

Izsludināts konkurss "NVO fonds" nevaldību organizāciju projektu īstenošanai 2025.-2026.gadā

 

Agrāk kā iepriekšējos gados, ar garāku pieteikšanās termiņu un vairākiem būtiskiem jauninājumiem, kas skars visus potenciālos projektu pieteicējus, Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) izsludinājis projektu pieteikumu konkursu lielākajā programmā nevaldības organizāciju (NVO) atbalstam  "NVO fonds", kura mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā.
 
"NVO fonds" ietvaros iespējams saņemt finansējumu kādā no trīs darbības virzieniem: "NVO darbības stiprināšana", "NVO interešu aizstāvības stiprināšana", "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm". Darbības virziens "NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana" vairs netiek atsevišķi izdalīts ne makro, ne mikro projektu konkursā, jo sadarbību veicinošas aktivitātes iespējams plānot jebkurā citā no konkursā piedāvātajiem darbības virzieniem.
 
Šī gada konkursā ieviesti vairāki jaunumi:
 

Mikroprojektu pieteicējiem galvenais jaunums 2025. gadā ir savu ideju īstenošana divos darbības virzienos: “NVO darbības stiprināšana” un “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”, kura ietvaros būs iespējams īstenot arī organizācijas interešu pārstāvības aktivitātes, piemēram, iesaisti pašvaldības lēmumu pieņemšanā, kas iepriekš bija jāparedz atsevišķi kā specifisks darbības virziens. Projektu īstenošana paredzētalīdz 10 mēnešu periodā no 2025. gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.oktobrim.

 

Makroprojektu pieteicējiem paredzēti vairāki būtiski jaunumi:

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai 2025. gadā pieejamais finansējums ir2 350 000 EUR. NVO fonda konkursā ir palielināts vienam projektam maksimāli pieejamā finansējuma apmērs: mikroprojektiem līdz 13 000 EUR (2024. gadā bija 11 000 EUR) un makroprjektiem līdz 40 000 EUR (2024. gadā bija 36 000 EUR) un 80 000 EUR (2*40 000 EUR) makroprojektiem līdz 22 mēnešiem, kuru īstenošana paredzēta 2025. - 2026. gadā.

 

Projektu iesniegšanas termiņš mikroprojektiem ir līdz 6. septembrim un makroprojektiem līdz 13.septembrim.

Makroprojektu var iesniegt organizācijas, kuras uz projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi vismaz pēdējo 3 gadu nepārtrauktā periodā darbojas pilsoniskās sabiedrībasattīstības jomā, veicinot pilsonisko līdzdalību un sabiedrības iesaisti NVO darbā.

 

Projektu iesniedzēju ērtībai 2024. gada 19. jūnijā plkst. 11.00 notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu inga.liepa@sif.gov.lv un norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī pārstāvēto iestādi vai organizāciju. Semināra ierakstsbūs pieejams MAP un Fonda mājaslapā.

 

Pirmo reizi NVO fonda projektu pieteikumu iesniegšana notiks nesen izveidotajā Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (turpmāk - MAP).  Kopš 2023. gada nogales viss Fonda projektu konkursu cikls – pieteikuma iesniegšana, saziņa, statusa informācija, vērtēšanas procesa rezultāti, līgumi, veiktie maksājumi, atskaišu iesniegšana notiek caur MAP. Lai būtu iespējams pieteikties konkursā un aizpildīt konkursa pieteikuma veidlapu un budžetu, nepieciešams nodrošināt organizācijas pārstāvjiem MAP piekļuvi. Lūdzam ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms projektu iesniegšanas termiņa iesūtīt atbildīgās amatpersonas parakstītu aizpildītu MAP lietotāju izveides veidlapu. Veidlapa pieejama Fonda mājas lapā.

 

Projektu pieteikumus izskatīs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, pa diviem pārstāvjiem no Kultūras ministrijas un Valsts kancelejas, kā arī vismaz viens NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes deleģēts NVO sektora pārstāvis.

 

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP). Informācija par MAP lietošanu pieejama www.sif.gov.lv  sadaļā “Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platforma (MAP)". 

 

Papildu informācija:
Ilze Sarkanābola
Sabiedrības integrācijas fonds
Sabiedrisko attiecību vadītāja
E-pasts: ilze.sarkanabola@sif.gov.lv

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts