Izstrādātas teju 70 jauniešu rekomendācijas darbam ar jaunatni Latgalē

Latgales plānošanas reģiona administrācijai tika nosūtītas 68 Latgales reģiona jauniešu izstrādātas rekomendācijas darbam ar jaunatni Latgalē, kas apkopotas 6 jomās. Rekomendācijas tapušas sešās lokālās un vienā reģionālajā diskusijā Līvānos, Daugavpils novadā, Dagdā, Balvos, Krāslavā, Ludzā un Daugavpilī, pulcējot 416 dalībniekus, tai skaitā pašvaldību un Saeimas deputātus.

Vairāk kā 28 stundu garajās septiņās diskusijās jaunieši izstrādājuši 125 rekomendācijas. Apkopojot līdzīgās rekomendācijas un jauniešu idejas, ir nodefinētas 68 rekomendācijas. Katra rekomendācija ir pielāgojama katram novadam, pašvaldībai atbilstoši tās apstākļiem. Daudzās pašvaldībās jau ir daļēji uzsākts darbs pie rekomendāciju ieviešanas, ideju īstenošanas. Tās var arī kalpot par pamatu dažādu projektu konkursu un programmu jauniešiem izstrādē pašvaldībām.

 

Daugavpilī Latgales jauniešu diskusijā ar politiķiem izstrādāti ieteikumi Latgales reģiona attīstības stratēģijai

2019. gada 25. janvārī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās reģionālā strukturētā dialoga diskusija “Kafija ar politiķiem”. Pasākuma organizatori ir biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Latgales pašvaldībām.

Teju simts jaunieši no  Latgales dažādām pašvaldībām tikās Daugavpilī, lai apspriestu tiem svarīgas tēmas un veidotu dialogu ar lēmumu pieņēmējiem – deputātiem, pašvaldību darbiniekiem un iestāžu vadītājiem.

Latgales jauniešu diskusijā ar politiķiem taps ieteikumi Latgales reģiona attīstības stratēģijai

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Latgales pašvaldībām 2019. gada 25. janvārī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” rīko reģionālo strukturētā dialoga diskusiju “Kafija ar politiķiem”*.

Pasākuma laikā teju simts Latgales dažādu pašvaldību jaunieši izvērtēs līdz šim Latgalē paveikto darbam ar jaunatni, apkopos 6 vietējā līmeņa diskusijās izrunāto, kas 2018.gada nogalē notika Līvānos, Daugavpils novadā, Dagdā, Balvos, Krāslavā un Ludzā, kā arī izstrādās priekšlikumus Latgales reģiona attīstības stratēģijai darbam ar jaunatni.

Latgalē turpinās pasākumu cikls Kafija ar politiķiem

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām ir uzsākusi projekta “Civis novus” īstenošanu.

Līdz 2018. gada izskaņai reģionā tiks organizētas 6 strukturētā dialoga diskusijas novados ar politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem, vietējiem uzņēmējiem, skolu pārstāvjiem, pašiem jauniešiem un citiem interesentiem pasākumu “Kafija ar politiķiem” laikā.

Izvērtē paveikto darbu ar jaunatni Latgales reģionā!

Aicinām Latgales reģiona jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem aizpildīt aptaujas anketu par to, kā tiek vērtēts paveiktais darbs ar jaunatni pēdējo gadu laikā! To var aizpildīt šeit: https://ej.uz/aptaujaLatgalesjauniesiem

Šī aptauja ir anonīma. Iegūtie dati – jauniešu viedoklis par paveikto un idejas par to, ko var vēl uzlabot – tiks izmantoti strukturētā dialoga diskusiju "Kafija ar politiķiem" jautājumu veidošanai šajos pasākumos, uz kuriem aicinām kā jauniešus, tā politikas veidotājus un lēmumu pieņēmējus piedalīties:

 

Pastāsti – kas ir vajadzīgs Latgalē!

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām uzsāk projekta “Civis novus” īstenošanu. Līdz 2018. gada izskaņai reģionā tiks organizētas 6 strukturētā dialoga diskusijas novados ar politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem, vietējiem uzņēmējiem, skolu pārstāvjiem, pašiem jauniešiem un citiem interesentiem pasākumu “Kafija ar politiķiem” laikā.

 Tas, ka aktīva jauniešu līdzdalība un iesaiste sabiedrībā notiekošajos procesos, ir uz attīstību vērstas sabiedrības pamats, mēs zinām, taču to ir vērts ik pa laikam atgādināt kā sev, tā arī tiem, kas šajā brīdī primāri ietekmē kā vietēja, tā reģionālā līmeņa dienaskārtību. Tādēļ, sadarbojoties ar jaunatnes lietu speciālistiem Balvu, Dagdas, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu un Ludzas novada pašvaldībās, aicinām visus, kas uzskata, ka ikviens reģiona jaunietis ir svarīgs, ir svarīgs viņa viedoklis, vēlmes un ieteikumi, kas uzlabotu viņa dzīves kvalitāti reģionā, nepalikt malā un piedalīties diskusijās “Kafija ar politiķiem”.

 

Noslēdzies projekts Latgales mazākumtautību biedrību līdztiesības un sadarbības stiprināšanā

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) no 2018.gada februāra līdz septembrim īstenoja projektu “Latgales reģiona mazākumtautību biedrību līdztiesības un sadarbības stiprināšana”, ko atbalstīja ASV vēstniecība.

 

Ir noslēdzies projekts "Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm"

Biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” īstenotais projekts “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm” iesaistīja aptuveni 210 Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās dzīvojošos jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem aktivitātēs, lai mudinātu viņus iepazīt, apzināt un izcelt dabas vērtības reģionā, iesaistoties:

 - foto konkursā, piesakot reģiona dabas vērtības. No iesūtītajiem 157 darbiem tika atlasītas 20 fotogrāfijas ceļojošās foto izstādes izveidošanai.

- online kartes par dabas vērtībām reģionā izveidošanā, kas ir integrēta Latgales plānošanas reģiona un biedrības mājas lapā.

- reģionālajā diskusijā Daugavpilī kopā ar piesaistītajiem ekspertiem no Daugavpils Universitātes, iepazīstot mūsu reģiona dabas vērtības un to devumu videi un reģiona iedzīvotājiem.

Ar aizraujošām ekspedīcijām jauniešiem noslēdzās projekts “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm”

Latgales reģiona jaunieši no Balvu, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes novadiem un Daugavpils pilsētas vasaras brīvlaiku uzsāka ļoti aktīvi. 2018. gada 7. un 8. jūnijā kopā ar biedrības “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centra” (DIVIC) ekspertiem devās 2 dienu ekspedīcijā. Pirmajā dienā jaunieši iepazina DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta laboratorijas. Viņi varēja iejusties ģeologa un meteorologa lomās. Pasākuma dalībnieki apmeklēja Daugavpils zoodārzu, kur iepazina retās un aizsargājamās sugas: purva bruņurupuci un ugunskrupi, uzzināja, kāpēc tās ir jāaizsargā un kā tiek nodrošināta to vairošanās dzīvē. Savukārt jau pirmās dienas vakarā visi devās uz DU Studiju un pētniecības centru "Ilgas," kur pētīja botāniskās un entomoloģijas kolekcijas. Jaunieši devās arī nakts ekskursijā, iepazīstot dabas parka “Silene” iemītniekus: naktstauriņus, sikspārņus un pūces. Otrajā dienā jaunieši devās ekspedīcijās pa dabas parku "Silene", iejūtoties dabas pētnieku lomā, iepazīstot apkārtējās vides daudzveidību, izzinot vairāk par ķērpjiem, augiem un kukaiņiem.

Mazākumtautību biedrības apmācīs līdztiesības un sadarbības stiprināšanā

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) projekta* ietvaros, lai veicinātu vienlīdzību un sadarbību starp Latgales reģiona mazākumtautību biedrībām un sekmētu reģiona dažādu etnisko grupu mijiedarbību kopīgam labumam ne tikai interneta vidē, bet arī reālajā dzīvē 2018.gada 8.jūnijā no pl.: 13:00 – 18:00 Daugavpilī rīko semināru Latgales reģiona mazākumtautību NVO pārstāvjiem.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts