ieteikt draugiem

7.maijā notiks Rīgas un Latgales reģiona NVO pieredzes apmaiņas un tīklošanās konference tiešsaistē

 

Lai iepazīstinātu Rīgas nevalstiskās organizācijas (NVO) ar Latgales reģiona pašvaldību un NVO sadarbību, ceturtdien, 2020. gada 7.maijā plkst. 10.00 tiešsaistē notiks pieredzes apmaiņas un tīklošanās konference.

Laipni aicināti pievienoties visi interesenti un tiešsaistē attālināti noskatīties un noklausīties Latgales pašvaldību un NVO stāstus!

Attālinātās konferences ietvaros Rīgas un Latgales reģiona pašvaldību un NVO pārstāvji dalīsies pieredzē un labajā praksē par nevalstiskā sektora un pašvaldību sadarbības modeļiem, kopīgi īstenotajiem pasākumiem un partnerības stiprināšanu.

Ar Latgales NVO saimi, savu darbības pieredzi un NVO atbalsta aktivitātēm iepazīstinās biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis. Daugavpils, Rēzeknes un Preiļu pašvaldību pārstāvji dalīsies pieredzē, kā sadarbojas ar biedrībām un nodibinājumiem, kā veicina to darbības attīstību un kapacitātes stiprināšanu. Savukārt  Dagdas un Preiļu biedrību pārstāvji prezentēs savus labās prakses piemērus – sasniegumus un pasākumus, ar kuriem lepojas.

Konferences moderators būs “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” koordinators Oskars Zuģickis, rosinot klātesošos čata sadaļā iesaistīties diskusijā un savstarpējā kontaktu apmaiņā.

Konferenci rīko Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors jeb NVO nams sadarbībā ar biedrību Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs tās īstenotā projekta“Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” (Nr.:2.5.-8-17) ietvaros.  

Aicinām pievienoties, lai izzinātu un iepazītu, kā Latgalē NVO un pašvaldības rod kopīgu valodu, kādus pasākumus rīko un ko paveikuši!

Aicinām konferencei iepriekš reģistrēties - https://ej.uz/ykckMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts