ieteikt draugiem

Notiks Eiropas jaunatnes programmas “Erasmus+” informatīvās dienas

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas, pašvaldības, jauniešu neformālās grupas un ikvienu, kas vēlas īstenot programmas “Erasmus+” projektus piedalīties informatīvās dienās, kas tiks organizētas tiešsaistē. Dalībniekiem iepriekš jāreģistrējas norādītajos linkos.

Lai rosinātu jaunatnes jomas pārstāvjus atrast piemērotāko projektu veidu, savas idejas īstenošanai, notiks tiešsaistes info dienas. Informācija par informatīviem tiešsaistes pasākumiem platformā “Zoom” projektu īstenotājiem:

26. augustā, plkst. 11:00 – Jaunatnes līdzdalības projekti;

30.augustā plkst. 11.00 – Solidaritātes projekti;
2. septembris, plkst. 14:00 – Jauniešu apmaiņas projekti;
6. septembris, plkst. 14:00 – Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;
15. septembris, plkst. 14.00 – Partnerības sadarbības projekti.

 

Programma “Erasmus+” (2021-2027) sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, iegūt jaunas kompetences un pieredzi, veicināt sociālo iekļaušanu, līdzdalību, radošumu un inovatīvas pieejas organizāciju un politikas līmenī jaunatnes jomā.

Plašāka informāciju par 2021-2027. gada “Erasmus+” programmu, projektu konkursiem un dalību tajos ir pieejama: www.jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/erasmus/. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

ES programmas “Erasmus+” projektu īstenošanai 2021. – 2027. gadā pieejamais finansējums Eiropā ir 26 miljardi eiro, no kuriem 10,3% ir paredzēti jaunatnes jomai.

Informācijas avots: jaunatne.gov.lvMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts