Biedrība "Izglītības un inovāciju attīstības centrs" īsteno projektu "Hallo, Latvija - 2014!"

Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" (IIAC) Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansēta projekta „Hallo, Latvija - 2014!" ietvaros turpina  izdot informatīvu avīzi Trešo valstu valstspiederīgajiem - "Hallo, Latvija!". Līdz 2014.gada jūnijam tiks izdoti 3 avīzes numuri A4 formātā krievu, angļu un latviešu valodās, kas skaidros šo personu tiesības un pienākumus, sniegs informāciju par sadzīvi Latvijā, skaidros pieeju nodarbinātības, veselības aprūpes un izglītības sistēmai.

Laikraksti „Hallo, Latvija!” – palīgs trešo valstu valstspiederīgo integrācijai Latvijā

Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošinātu viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" no šā gada aprīļa līdz jūnijam īsteno Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētu projektu „Hallo, Latvija - 2014!".

Projekta laikā ir izdoti trīs 2014.gada avīžu „Hallo, Latvija!" numuri, tādējādi palīdzot trešo valstu valstspiederīgajiem ar dažādu ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi izpildīt uzturēšanās noteikumus Latvijā un atvieglojot viņu integrāciju sabiedrībā.

21.05.2014. Daugavpilī notiks diskusija par tēmu "Mana vieta Latvijas sabiedrībā. Manas identitātes."


„Nacionālais integrācijas centrs" rīko diskusiju „Mana vieta Latvijas sabiedrībā. Manas identitātes."

Sabiedrības integrācijas fonds projekta „Nacionālais integrācijas centrs" ietvaros jau otro reizi Daugavpilī rīko diskusiju vakaru, kuru „Mana vieta Latvijas sabiedrībā. Manas identitātes", kuras mērķis ir dalīties pieredzē un veicināt savstarpēju dialogu par aktuālām tēmām trešo valstu valstspiederīgo vidū.
Integrācijas process jaunā sabiedrībā neizbēgami liek mainīties indivīda attieksmei pret apkārtējo vidi un cilvēkiem, kā arī iedziļināties savstarpējo attiecību veidošanā. Īpašs pārbaudījums ir savas un apkārtējās sabiedrības vērtību izpratnes saskaršanās.
Šie jautājumi tiks izvērsti pirmajā cikla diskusijā „Mana vieta Latvijas sabiedrībā. Manas identitātes". Diskusiju vakars tiek organizēts kā interaktīvs seminārs, kur liela nozīme ir pašu dalībnieku pieredzei, viedoklim un domu apmaiņai.

Trešo valstu valstspiederīgos un viņu ģimeņu locekļus aicina uz bezmaksas konsultācijām un informatīvajiem pasākumiem

Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansēta projekta „Hallo, Latvija - 2014!" ietvaros aicina trešo valstu valstspiederīgos un viņu ģimeņu locekļus, nepilsoņus uz bezmaksas konsultatīvajiem un informatīvajiem pasākumiem, kā arī uz individuālajām konsultācijām ar juristu, psihologu, latviešu valodas un IT speciālistiem, trešo valstu valstspiederīgo pārstāvi.

Pasākumu laikā tiks apskatīti aktuāli Latvijas likumdošanas jautājumi, kā arī būs iespēja debatēt par sabiedrībā aktuālām tēmām.

Ar projekta „Hallo, Latvija - 2014!” palīdzību uzlabos trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā

Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā un nodrošināt viņiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" no šā gada aprīļa līdz jūnijam īsteno Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansētu projektu „Hallo, Latvija - 2014!".

Projekta mērķis ir sekmēt trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un nodrošināt pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā un pirms ieceļošanas, īstenojot informatīvus un konsultāciju pasākumus, īpaši mazaizsargātām mērķgrupām no lauku rajoniem,  kā arī organizējot sabiedrību saliedējošus pasākumus, kuros piedalās trešo valstu valstspiederīgie un vietējie iedzīvotāji.

09.11-11.04., Daugavpils, apmācības jaunatnes darbiniekiem „Koučings”


Organizē
: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros.
Vieta un laiks: viesnīca "Dinaburg", dobeles iela 39
Pieteikšanās termiņš: 31.marts 2014.gada
Dalības maksa: uzturēšanās bezmaksas, jāsedz ceļa izdevumi.

28.03. - 30.03.14.,apmācības Latgales reģiona jauniešiem „Mērķē augstāk!”

Organizē: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros.
Pieteikšanās termiņš: 17.marts 2014.gada
Vieta un laiks: Apmācības notiks 2 daļās: 1.daļā viesu nams „Rāznas līcis" (http://www.raznaslicis.lv/) un 2.daļā viesu nams „Rāznas Ezerkrasti" (http://www.raznasezerkrasti.lv/)
Dalības maksa: bezmaksas, dalībnieks sedz savus ceļa izdevumus pats

Nacionālais integrācijas centrs uzsāks latviešu valodas apmācības Latgalē.

Beidzamos gados vērojamas tendences, kas norāda uz jauniem izaicinājumiem integrācijas jomā Latvijā. Nepietiekamas latviešu valodas prasmes ir viens no iemesliem, kas rada risku trešo valstu pilsoņu integrācijai sabiedrībā.

Sabiedrības integrācijas fonds īstenojot projektu „Nacionālais integrācijas centrs" (NIC), uzsāk latviešu valodas apmācības trešo valstu pilsoņiem, kas 2013.gadā risināsies visā Latgalē.

Projekta ietvaros paredzēts sniegt iespēju trešo valstu pilsoņiem bez maksas apgūt latviešu valodu, iekļaujot apmācībās kultūras tradīciju un vēsturiskos aspektus.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, jo cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja latviešu valodu apgūt atbilstoši savam prasmju līmenim.

Vairāk informācijas mājas lapā - www.integration.lv  vai, zvanot uz bezmaksas tālruni 80004006.

27.09. - 29.09., apmācībās Latgales reģiona jauniešu organizācijām/neformālām grupām „JAUniešu organizāciju DArbnīca”

Organizē: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros.
Vieta: Viesu nams Rāznas līcis, Rēzeknes novadā
Dalības maksa: dalība bezmaksas, pašam jāsedz savi ceļa izdevumi
Pieteikšanā temiņš: 16.septembris 2013.gada

13.09. - 15.09.,apmācības Latgales reģiona jauniešiem „Mērķē augstāk!”

Organizē: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros.
Pieteikšanās termiņš: 2.septembris 2013.gada
Vieta un laiks: Apmācības notiks 2 daļās: pirmā daļa 13.-15.09. viesnīcā „Kolonna Hotel Rēzekne", Rēzeknē, un otrā daļa 18.-20.10. viesu namā „Rāznas līcis", Rēzeknes novadā.
Lektori: Ieva Garjāne un Nataļja Gudakovska
Dalības maksa: bezmaksas, dalībnieks sedz savus ceļa izdevumus pats

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts