Stratēģiskie projekti: Pirmajā Stratēģisko projektu konkursā saņemti 93 projektu pieteikumi

2020. gada 29. jūlijā noslēdzās pirmais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu konkurss, kurā kopumā tika saņemti 93* projektu pieteikumi – no tiem 75 programmā “Demokrātijas kultūra” un 18 programmā “Cilvēktiesības”.

Īpaši novērtējam, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas vēlas veicināt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomās, pārstāv visus Latvijas reģionus. Puse no visiem projektu iesniedzējiem kā savu pamata darbības vietu norādījuši visu Latvijas teritoriju.

Noslēgusies projektu pieņemšana Stratēģisko projektu konkursā

29.jūlija plkst. 14:00 noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšana Aktīvo iedzīvotāju fonda atklātajā projektu konkursā #1 - Stratēģisko projektu konkursā! Saņemti 94 projektu pieteikumi, no tiem 74 pieteikumi programmā “Demokrātijas kultūra” un 20 programmā “Cilvēktiesības”!

Stratēģiskie projekti: Konsultācijas par Stratēģisko projektu sagatavošanu

Vēršam uzmanību, ka konsultācijas par Aktīvo iedzīvotāju fonda Stratēģisko projektu sagatavošanu iespējams saņemt līdz 2020. gada 28. jūlija plkst. 18:00. Lūdzam neatlikt konsultācijas uz pēdējo brīdi!

Atgādinām, ka konsultācijas sniedz AIF reģionālie koordinatori - konsultanti:

Izsludināta pieteikšanās pilsoniskās sabiedrības pārstāvju dalībai Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu atlases komisijās

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) informē, ka pilsoniskās sabiedrības pārstāvji var pieteikties dalībai AIF projektu atlases komisijās. Pieteikums jānosūta uz NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāta e-pastu nvo@mk.gov.lv līdz 2020. gada 26. jūlijam.

Projektu atlases komisijas uzdevums ir sagatavot AIF padomei apstiprināšanai iesakāmo projektu un rezerves projektu rindojumu, balstoties uz vērtētāju darba rezultātiem, kā arī ņemot vērā katra atsevišķā projekta un visu konkrētā konkursa projektu kopuma stratēģisko atbilstību AIF mērķim un izvēlētās programmas kopējiem rezultātiem, aktivitāšu ietvariem un to indikatoriem, atbilstību AIF darbības principiem, projektu tematiskajām jomām un to specifiskajiem nosacījumiem.

Rīcības projekti: Pieejami Rīcības projektu konkursa semināra materiāli

Ja vēlies uzzināt plašāku informāciju par Aktīvo iedzīvotāju fonda Rīcības projektu konkursu, iepazīsties ar materiāliem no 8. jūlija informatīvā semināra.

Atgādinām, ka projektus šajā konkursā var iesniegt nepārtraukti līdz 2023. gada 28. februārim vai kamēr ir pieejams finansējums šo projektu īstenošanai.

Stratēģiskie projekti: Precizēts Stratēģisko projektu konkursa nolikums!

Vēršam uzmanību, ka ir precizēts Stratēģisko projektu konkursa nolikums! Programmā “Demokrātijas kultūra” precizēti specifiskie kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji Nr.4. un Nr.5. Programmā “Cilvēktiesības” precizēts kritērijs Nr.5.

Stratēģiskie projekti: Publicēti materiāli no semināra par projekta budžetu un grāmatvedību

Ja vēlies uzzināt visu par Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu finanšu nosacījumiem un grāmatvedības pamatprincipiem, iepazīsties ar materiāliem no informatīvā semināra, ko 6. jūlijā vadīja AIF finanšu vadītājs Ansis Bērziņš.

Publicēti projekta iesnieguma veidlapu paraugi

Lai projektu iesniedzējiem būtu iespēja iepazīties ar projektu pieteikuma veidlapas saturu, mājaslapas sadaļā “Konkursi” ir publicēti Rīcības un Stratēģisko projekta pieteikuma veidlapu paraugi pdf. formātā.

Atgādinām, ka šis ir projektu pieteikuma veidlapas paraugs, kas paredzēts informatīviem nolūkiem un priekšstata gūšanai par nepieciešamo ievades datu apjomu un tā izkārtojumu.

Latgales biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja startēt Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursos

Aktīvo iedzīvotāju fondā laika periodā no 2020. gada maija līdz 2022. gada beigām paredzēts izsludināt 7 atklātus projektu konkursus pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šobrīd ir iespēja iesniegt pirmos projektus.

Šī gada 29. maijā tika izsludināts pirmais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu konkurss vairākgadu stratēģiskajiem projektiem, kuru mērķis ir panākt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas konkrētās organizācijas darbības jomā, vienlaicīgi stiprinot demokrātijas kultūru vai cilvēktiesības Latvijā. Projektus tiešsaistē var iesniegt līdz 29. jūlija plkst. 14:00.

Stratēģiskie projekti: Pieejams Stratēģisko projektu semināra video un prezentācija

Ja tava organizācija plāno iesniegt projektu Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) stratēģisko projektu konkursā, iepazīsties ar materiāliem no 18. jūnija semināra.

1.Semināra ieraksts pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=QknnZkMRmQs

 

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts