PILOTKONKURSS: apstiprināti ilgtermiņa atbalsta konkursa rezultāti

2021. gada 23. novembrī Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome ir apstiprinājusi Ilgtermiņa darbības atbalsta pilotkonkursa rezultātus – 19 projektu konkurencē finansējums piešķirts sešām organizācijām to stratēģiju īstenošanai aspektos, kas veicina Aktīvo iedzīvotāju fonda mērķu un rezultātu sasniegšanu. Katrai no sešām organizācijām piešķirti tieši 100 tūkstoši eiro, kas jāizlieto divu gadu laikā – 2022. un 2023. gadā.

Atbalstīto organizāciju saraksts

Atbalstu ir saņēmušas organizācijas, kas jau ilggadēji darbojas gan pilsoniskās sabiedrības attīstības, gan cilvēktiesību jomās un ar AIF piešķīrumu plāno īstenot un attīstīt jau esošas iniciatīvas, kā arī radīt pilnīgi jaunas.

AIF Ilgtermiņa darbības atbalsta konkurss ir jaunas pieejas izmēģināšana nevaldības organizāciju pamatdarbības atbalstam - no organizācijām netiek prasīts spēt paredzēt un saplānot konkrētas aktivitātes vairāku mēnešu garumā un tām nepieciešamos detalizētos budžetus, tā vietā finansējuma izlietojumu ļaujot balstīt organizācijas rīcības plānā/stratēģijā noteiktajos virzienos un uzticoties organizācijas godaprātam, līdzšinējai pieredzei un profesionalitātei.

Kapacitātes projekti: piedalies kapacitātes projektu darbnīcās

Lai potenciālajiem projektu iesniedzējiem palīdzētu sagatavoties Kapacitātes projektu konkursam, Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) aicina piedalīties Kapacitātes projektu darbnīcās visos Latvijas reģionos no 2021. gada 1. decembra līdz 17. decembrim (ZOOM platformā). Pieteikšanās: https://ej.uz/AIFKapac_projDarbn.

Pasākumā pieteikties aicināti interesenti, kas vēlas labāk izprast AIF projektu veidošanas pamatprincipus vai kam ir neliela projektu rakstīšanas pieredze un kuru pārstāvētās organizācijas atbilst Kapacitātes projektu konkursa iesniedzēju nosacījumiem.

Kapacitātes projekti: piedalies sadarbības veidošanas pasākumā ar donorvalstu organizācijām

Ja Tu meklē sadarbības partneri no donorvalstīm savam topošajam AIF kapacitātes projektam, šī ir iespēja Tev! 8. decembrī no pulksten 12.00 līdz 15.00 tiešsaistē, platformā Zoom, notiks Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) sadarbības veidošanas pasākums jeb Tava iespēja iepazīties ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas organizācijām.

Pasākumā piedalīsies organizācijas no donorvalstīm, kuras ir ieinteresētas sadarbībai ar Latvijas organizācijām pilsoniskās sabiedrības organizāciju un indivīdu kapacitātes celšanā, finanšu ilgtspējas un sadarbības veidošanā.

Vēršam uzmanību, ka AIF Kapacitātes projektu konkursā par partnerību ar donorvalstu organizācijām projekts var saņemt līdz 2 punktiem, kā arī jēgpilna partnerība var būt vērtīgs ieguldījums projekta mērķu sasniegšanā un plašākas ietekmes radīšanā.

Kapacitātes projekti: Atvērta projektu pieteikumu pieņemšana kapacitātes projektu konkursā Nr. 2

Līdz 2022. gada 17. janvāra plkst. 14.00 Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu tiešsaistes sistēmā Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicinātas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus organizācijas kapacitātes stiprināšanai.

Šis ir trešais Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkurss, un tā mērķis ir stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju  ilgtspēju un kapacitāti.

Konkursa ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību un veicina tās pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni ar mērķi efektīvāk un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā.

 

PILOTKONKURSS: Ilgtermiņa darbības atbalsta pilotkonkursā saņemti 19 projektu pieteikumi

2021. gada 27. septembrī noslēdzās Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Ilgtermiņa darbības atbalsta pilotkonkurss, kurā saņemti 19 organizāciju pieteikumi. Kopumā konkursa rezultātā plānots atbalstīt 7 organizācijas, katrai piešķirot 100 000 eiro to darbības stratēģiju īstenošanai aspektos, kas saistīti ar AIF mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem.

Noslēdzoties projektu pieņemšanai, saņemtos 19 pieteikumus AIF vērtē kā ļoti labu konkursa rezultātu, jo īpaši, ņemot vērā, ka konkursā nevarēja piedalīties organizācijas, kas no AIF jau ir saņēmušas finansējumu pirmajā stratēģisko projektu konkursā un kuru vidū ir daudzas spēcīgas un Latvijā labi atpazīstamas organizācijas.

PILOTKONKURSS: precizēts ilgtermiņa darbības atbalsta konkursa nolikums

Vēršam uzmanību, ka ir precizēts Ilgtermiņa darbības atbalsta konkursa nolikums! Nolikuma 3.2. nodaļā "Kvalitatīvā vērtēšana" precizēts kvalitatīvās vērtēšanas kritērijs Nr. 2.3., neparedzot minimāli sasniedzamo punktu skaitu. Pārējie konkursa nosacījumi paliek nemainīgi.

Aktuālākā (13.09.2021.) Ilgtermiņa darbības atbalsta konkursa nolikuma versija pieejama te – LVRUEN.

Atgādinām, ka jautājumu gadījumā par izsludinātājiem AIF projektu konkursiem varat sazināties ar AIF reģionālajiem koordinatoriem-konsultantiem.

Aktīvo iedzīvotāju fonds meklē pārstāvi darbam projektu atlases komisijā

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) līdz 14. oktobrim konkursa kārtībā meklē vienu pilsoniskās sabiedrības pārstāvi darbam AIF projektu atlases komisijā.

Prasības kandidātiem:

  1. vismaz piecu gadu darbības pieredze pilsoniskās sabiedrības sektorā vai darbā ar formālām, neformālām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, vai valsts politikas veidošanā pilsoniskās sabiedrības jomā;
  2. profesionālā ekspertīze atbilstoši atlases komisijai atbilstošā konkursu veida specifikai - pieredze un zināšanas par pilsoniskās sabiedrības organizāciju praktisku darbību, mērķtiecīgu aktivitāšu īstenošanu, ilgtermiņa darbības plāniem/stratēģijām u.c.

Stratēģiskie projekti: otrajā stratēģisko projektu konkursā saņemti 37 projektu pieteikumi

2021. gada 27. septembrī noslēdzās otrais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu konkurss, kurā kopumā tika saņemti 37 projektu pieteikumi – no tiem 31 programmā “Demokrātijas kultūra” un 6 programmā “Cilvēktiesības”. 9 projektos plānots veidot partnerības ar donorvalstu partneriem.

Kopējais projektos pieprasītais finansējums no AIF ir 3 625 527.92 eiro, kas ir 3,4 reizes vairāk kā konkursā pieejamā summa. Vislielākais konkurss būs programmā “Demokrātijas kultūra”, kurā uz pieejamajiem 685 150 eiro iesniegti projekti par kopējo summu 3 045 026,50 eiro jeb 4,4 reizes vairāk kā pieejamais finansējums, savukārt programmā “Cilvēktiesības” pieprasītais finansējums ir 580 501.42 eiro jeb 1,6 reizes vairāk kā pieejamais finansējums – 357 270 eiro.

PILOTKONKURSS: precizēts ilgtermiņa darbības atbalsta konkursa nolikums

Vēršam uzmanību, ka ir precizēts Ilgtermiņa darbības atbalsta konkursa nolikums! Nolikuma 3.2. nodaļā "Kvalitatīvā vērtēšana" precizēts kvalitatīvās vērtēšanas kritērijs Nr. 2.3., neparedzot minimāli sasniedzamo punktu skaitu. Pārējie konkursa nosacījumi paliek nemainīgi.

Aktuālākā (13.09.2021.) Ilgtermiņa darbības atbalsta konkursa nolikuma versija pieejama te – LVRUEN.

Atgādinām, ka jautājumu gadījumā par izsludinātājiem AIF projektu konkursiem varat sazināties ar AIF reģionālajiem koordinatoriem-konsultantiem.

RĪCĪBAS PROJEKTI: Atskats uz pirmo rīcības projektu ieviešanas gadu

2021. gada augustā ir apritējis gads, kopš Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome apstiprināja pirmo Rīcības projektu konkursā iesniegto projektu rezultātus. Gada laikā finansējums piešķirts 11 iepriekš neparedzamu un steidzamu interešu pārstāvības iniciatīvu īstenošanai par kopējo summu 91159,75 eiro.

Seši no atbalstītajiem projektiem īsteno vietēja vai reģionāla līmeņa interešu pārstāvības iniciatīvas, kas skar salīdzinoši neliela cilvēku skaita intereses, taču risina šīm iedzīvotāju grupām gan emocionālā, gan praktiskā ziņā nozīmīgus jautājumus – tā, piemēram, Imantas un Zolitūdes apkaimes iedzīvotāji centās panākt Rīgas pašvaldības lēmumu pārskatīšanu attiecībā uz Rail Baltica plānojumu savā apkaimē, savukārt Sēlijas iedzīvotāji iestājās par plašu un kvalitatīvu sabiedrības līdzdalību valstiski nozīmīgākā Sēlijas vēsturiskās zemes simbola izstrādē.

Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts