ieteikt draugiem

Izsludināta pieteikšanās pilsoniskās sabiedrības pārstāvju dalībai Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu atlases komisijās

 

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) informē, ka pilsoniskās sabiedrības pārstāvji var pieteikties dalībai AIF projektu atlases komisijās. Pieteikums jānosūta uz NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāta e-pastu nvo@mk.gov.lv līdz 2020. gada 26. jūlijam.

Projektu atlases komisijas uzdevums ir sagatavot AIF padomei apstiprināšanai iesakāmo projektu un rezerves projektu rindojumu, balstoties uz vērtētāju darba rezultātiem, kā arī ņemot vērā katra atsevišķā projekta un visu konkrētā konkursa projektu kopuma stratēģisko atbilstību AIF mērķim un izvēlētās programmas kopējiem rezultātiem, aktivitāšu ietvariem un to indikatoriem, atbilstību AIF darbības principiem, projektu tematiskajām jomām un to specifiskajiem nosacījumiem.

AIF darbosies trīs atsevišķas projektu atlases komisijas Rīcības, Kapacitātes, kā arī Stratēģisko un Informatīvo kampaņu projektu izvērtēšanai. Katrā atlases komisijā ir trīs balstiesīgie locekļi - AIF vadītājs, pilsoniskās sabiedrības pārstāvis un valsts pārvaldes pārstāvis, kā arī vismaz trīs novērotāji.

AIF pilsoniskās sabiedrības un valsts pārvaldes pārstāvju (un to aizvietotāju) izvirzīšanu darbam projektu atlases komisijās ir uzticējusi NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei.

Prasības pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem:

  1. vismaz piecu gadu darbības pieredze pilsoniskās sabiedrības sektorā vai darbā ar formālām, neformālām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, vai valsts politikas veidošanā pilsoniskās sabiedrības jomā;
  2. profesionālā ekspertīze, kas atbilstoša konkrētai atlases komisijai atbilstošā konkursu veida specifikai, piemēram, Kapacitātes projektu atlases komisijas dalībniekiem, jābūt pieredzei un zināšanām par pilsoniskās sabiedrības organizāciju praktisko darbību, finanšu ilgtspējas sekmēšanu, tīklošanos u.c.

Komisijas locekļiem, uzsākot darbu, ir jāapņemas pieņemt lēmumus, kas ir vērsti uz AIF mērķa sasniegšanu, ievērot AIF darbības principus un vērtības, kā arī personisko integritāti*.

Lai pieteiktos uz komisijas locekļa vai aizvietotāja kandidatūru, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem līdz 2020. gada 26. jūlijam jāiesniedz pieteikums NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei, nosūtot to uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv.

Pieteikumā (e-pastā) jānorāda personas vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts saziņai, pārstāvētā organizācija un projektu atlases komisijas veids, uz kuru persona tiek deleģēta, kā arī amats (komisijas loceklis vai aizvietotājs) un motivācija (lūgums formulēt vienā rindkopā). Pieteikumam jāpievieno CV, kurā iekļautā informācija apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajiem kritērijiem.

Valsts pārvaldes pārstāvjus darbam projektu atlases komisijās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir lūgusi deleģēt valsts pārvaldes iestādēm.

Par pieteikšanās kārtību aicinām sazināties ar Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultanti Zani Legzdiņu-Joju (telefons: 67082949). Par projektu atlases komisijas dalībnieku pienākumiem lūdzam sazināties ar AIF projektu vērtēšanas un uzraudzības vadītāju Anitu Seļicku (e-pasts: anita.selicka@activecitizensfund.lv, telefons: 29442492).
 

*Integritāte ir prakse būt godīgam un spēja saglabāt pastāvīgu un bezkompromisa stingru morālo un ētisko principu un vērtību ievērošanu. Šajā kontekstā integritāti uzskatām arī par kandidāta apzināšanos par savas darbības godīgumu, patiesumu un precizitāti.

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts