ieteikt draugiem

Stratēģiskie projekti: Pirmajā Stratēģisko projektu konkursā saņemti 93 projektu pieteikumi

 

2020. gada 29. jūlijā noslēdzās pirmais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu konkurss, kurā kopumā tika saņemti 93* projektu pieteikumi – no tiem 75 programmā “Demokrātijas kultūra” un 18 programmā “Cilvēktiesības”.

Īpaši novērtējam, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas vēlas veicināt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomās, pārstāv visus Latvijas reģionus. Puse no visiem projektu iesniedzējiem kā savu pamata darbības vietu norādījuši visu Latvijas teritoriju.

Trešā daļa no visiem iesniedzējiem savos projektos plāno veidot partnerības ar donorvalstu partneriem – 25 projektos plānots iesaistīt partnerus no Norvēģijas un 8 projektos – partnerus no Islandes. 14 projektos iekļauta sadarbība ar citām valstīm - visbiežāk partnerības plānotas ar Igaunijas un Lietuvas partneriem. Vairākos projektos paredzēta arī starpsektoru sadarbība, iesaistot valsts iestādes (tai skaitā, ministrijas), pašvaldības un to iestādes, kā arī uzņēmumus.

Kopējais projektos pieprasītais finansējums no AIF ir nedaudz vairāk kā 9 miljoni euro, kas ir 3 reizes vairāk kā konkursā pieejamā summa. Vislielākais konkurss būs programmā “Cilvēktiesības”, kur uz pieejamajiem 315 000 eiro iesniegti projekti par kopējo summu 1 724 110,94 eiro, jeb 5,5 reizes vairāk kā pieejamais finansējums. Savukārt programmā “Demokrātijas kultūra” uz pieejamajiem 2 625 000 eiro iesniegti projekti par kopējo summu 7 317 044,82 eiro jeb 2,8 reizes vairāk kā pieejamais finansējums.

Šobrīd norit projektu atbilstības un administratīvā pārbaude, pēc kuras projekti tiks nodoti kvalitatīvajai vērtēšanai – katru projektu izvērtēs 2 eksperti. Projektu konkursa rezultāti katram iesniedzējam tiks paziņoti AIF projektu sistēmā – https://projekti.activecitizensfund.lv/ līdz 2020. gada 31. augustam, kā arī tiks publicēti AIF mājaslapā.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto darbu!

AIF komanda

 *Kopumā līdz iesniegšanas termiņam tika saņemti 94 projektu pieteikumi, no kuriem divi projekti tika atsaukti un viens pieņemts pēc termiņa tehnisku iemeslu dēļ.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts