ieteikt draugiem

Preiļu novada Iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvji pilnveido zināšanas

 

Sestdien, 13. janvārī, deviņpadsmit Preiļu novada Iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvji pulcējās mācību seminārā par dažādu padomju kompetencē esošo juridisko jautājumu risināšanu. Mācības vadīja Preiļu novada pašvaldības Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja Inta Klindžāne.

 

Mācību laikā tika izrunātas Pašvaldību likumā un Preiļu novada pašvaldības  iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikumā atrunātās padomes kompetences, izskaidrots Preiļu novada pašvaldības darba reglaments, lai Iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvji izprastu pašvaldības darba organizāciju,  izrunāta dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība, lēmumprojektu, lēmumu, protokolu un citu dokumentu sagatavošanai.

Mācību semināru organizēja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar biedrību “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” un Preiļu novada pašvaldību.

 

Papildu informācija:
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs
nvo@nvoc@.lv

 

Seminārs notika Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra noslēgtā “Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.: Nr.2.5-11-207) ietvaros.

LogoMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts