ieteikt draugiem

Latgalē sāka veidot jauniešu mentoru tīklu, izglītojot par reproduktīvo veselību

 

No 2020.gada novembra nogales “Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība” kopā ar partneriem (jauniešu biedrība “19 naglas” no Daugavpils novada, jauniešu biedrība “Kalmārs” no Balvu novada, Daugavpils pilsētas Jaunatnes departaments, jauniešu biedrība “Dagne” no Dagdas novada, Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils nodaļas jaunieši, Krāslavas ģimnāzijas aktīvākie jaunieši, kuri plāno studēt medicīnu) īstenoja projektu “Mentoru tīkla izveide Latgales reģionā par jauniešu reproduktīvās un seksuālās veselības izglītošanu”.

Aptaujas anketa, ko aizpildīja 203 jaunieši no 8 pašvaldībām reģionā, parādīja, ka jautājumi par reproduktīvo veselību ir svarīgi, bet, ņemot vērā sensitīvo tēmu, jaunieši ne vienmēr tos atļaujas uzdot klātienē. Jaunieši aktīvi iesaistījās anketas aizpildīšanā, norādot tematus, par kuriem ir vērts runāt lekcijās. Aptaujas anketa tika izsūtītas projekta partneru organizācijām, kā arī publicēta sociālajos medijos. No visiem respondentiem, kas to aizpildīja, 60% bija sievietes un 40% vīrieši, 60% savu viedokli pauda latviski un 40% krieviski. Balstoties uz šo informāciju, biedrība kopā ar sertificētām ārstniecības personām īstenoja tiešsaistes apmācības 35 jauniešiem latviešu un krievu valodās par uzticamām un pārdomātām attiecībām jauniešu vidū, par to, cik pārdomātiem un saudzīgiem ir jābūt lēmumiem attiecībā pret reproduktīvo veselību. Par uzskates materiāliem apmācībās tika izmantoti eksponāti no lielākās kontracepcijas līdzekļu kolekcijas Latvijā, kura ir izvietota Daugavpils cietoksnī. Kā atzīst apmācību dalībnieki, tad būtu labāk, ja plašsaziņas līdzekļos mazāk parādītos informācija, ka ģimenēm Latgales laukos jāņem ātrie kredīti, lai veiktu neplānotas grūtniecības pārtraukšanu. Apmācītie jaunieši turpmāk veidos mentoru tīklu reģionā un, piesaistot citu projektu konkursu finansējumu, turpinās aktualizēt šos jautājumus vienaudžu vidū. Apmācības tika īstenotas arī 10 skolotājiem, daloties pieredzē, kā runāt par sensitīviem jautājumiem ar mūsdienu jauno paaudzi.

 

Pēc apmācībām tika uzsākts darbs pie informatīvās kampaņas, kur apmācītie jaunieši veidoja vizuālo materiālu un tekstu, lai atgādinātu vienaudžiem par reproduktīvo veselību, saslimšanām, kontracepciju, attiecībām, drošu seksu, mudinot jauniešus izmantot drošus un uzticamus informācijas avotus. Darbā pie kampaņas ir iesaistīti 20 jaunieši no visām partneru organizācijām.

 

Projekts tika īstenots ar biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" atbalstu, un tas ir tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē: www.britishcouncil.lv.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts