ieteikt draugiem

Krāslavā notiks seminārs “Latgales romu kopienas stāsti. Sadarbība. Iespējas. Izaicinājumi.”

 

Lai veicinātu romu kopienas spēcināšanu un līdzdalību, informācijas un viedokļu apmaiņu par aktuālajiem jautājumiem, romu organizāciju un pārstāvju savstarpējo sadarbību, informētu par romu kopienas pārstāvju sasniegumiem kultūras, pilsoniskās sabiedrības un citās jomās, Kultūras ministrija, Eiropas Savienības programmas „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” projekta „Latvijas romu platforma VII” ietvaros, sadarbībā reģionālajiem NVO atbalsta centriem, laika periodā no 2024. gada februāra līdz aprīlim rīkos 5 pasākumus: Krāslavā (27.02.24.), Jelgavā (08.03.24.), Valmierā (15.03.24.), Rīgā (20.03.24.) un Sabilē (02.04.24.).

 

Pirmais no šiem semināriem notiks Latgales reģionā.

 

Lai dalītos pieredzē par labās prakses piemēriem romu nevalstisko organizāciju darbības attīstībā un savstarpējās sadarbības veicināšanā starp Jēkabpils un Krāslavas romu kopienām un pašvaldībām Kultūras ministrija sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” 2024. gada 27. februārī organizē darba semināru “Latgales romu kopienas stāsti. Sadarbība. Iespējas. Izaicinājumi.”kurš notiks Krāslavas novada domes zālē (Rīgas iela 51, 1.sāvs).

Seminārā Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Jeļena Šaicāne klātesošos informēs par integrācijas politiku valstī un tuvākiem plānotiem Romu iekļaušanās pasākumiem, bet Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis stāstīs par mazākumtautību NVO atbalsta iespējām līdzdalības veicināšanas un kultūras savpatnības saglabāšanas jomās.

 

Klātesot Krāslavas novada domes struktūrvienību vadītājiem, Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvjiem u.c. interesentiem, savos stāstos par romu NVO aktualitātēm un izaicinājumiem dalīsies romu biedrības „Šatra” (Jēkabpils) un “Krāslavas romu biedrība” pārstāvji.

 

Pasākumā būs iespēja piedalīties dialogā ar valsts institūciju un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, apmainīties pieredzē par līdzdalības praksi lēmumu pieņemšanā par romu līdzdalības veicināšanas jautājumiem, kā aizstāvēt romu kopienas vajadzības un intereses, kā arī sniegt ierosinājumus romu pilsoniskās sabiedrības kapacitātes celšanai.

SEMINĀRA DARBA KĀRTĪBA

 

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības programmas „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” projekta „Latvijas romu platforma VII” ietvaros.

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Par pasākuma/materiāla saturu un izteiktajiem viedokļiem atbild tās autors(-i) un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija nevar būt atbildīgas par tiem.

Papildu informācija:
Oskars Zuģickis
DNVOAC vadītājs
t.: 26565858
e-pasts: oskars@nvoc.lvMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts